Statsrevisorer opfordrer politikere til at holde Forsvarsministeriet i kortere snor

Inden partilederne og forsvarsordførerne sætter sig til forhandlingsbordet og bevilger milliarder af kroner til Forsvaret, så bør de nærlæse de undersøgelser om Forsvarets økonomistyring, som Rigsrevisionen netop har lavet. Sådan lyder opfordringen fra statsrevisorerne, der helst ikke ser en gentagelse af den mangel på styring, som har præget implementeringen af det nuværende forsvarsforlig.

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Et nyt forsvarsforlig skal meget snart forhandles på plads, og det forventes at tilføre Forsvaret milliarder af kroner til investering i blandt andet nyt materiel.

Men inden forsvarsordførerne sætter sig til forhandlingsbordet sammen med forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, så bør de tage sig tid til at læse to nye rapporter fra Rigsrevisionen, som statsrevisorerne behandlede på deres møde mandag.

Det mener statsrevisorernes nyvalgte formand Mette Abildgaard (K).

”Jeg håber ikke, at der er en eneste partiformand eller forsvarsordfører, der sætter sig til noget handlingsbord og forhandler om at bruge flere penge til Forsvaret, uden at man har læst vores beretning både forfra og bagfra, så vi sikrer os, at pengene anvendes korrekt,” siger Mette Abildgaard.

Læs også

Rapporterne handler nemlig om Forsvarsministeriets manglende styring med anvendelsen af de knap 13 milliarder kroner til nye initiativer, som blev bevilget i det nuværende forsvarsforlig tilbage i 2018, samt manglende styring af forligets dyreste initiativ; etableringen af en brigade til Hæren.

”I forhold til de kommende forhandlinger, kan man passende lade sig inspirere af rapporterne i forhold til, at der både skal være en streng og gennemsigtig økonomistyring samt en klokkeklar fremdrift i de initiativer, som man igangsætter,” pointerer Serdal Benli, der er statsrevisor udpeget af SF.

Rettes op lynhurtigt

Forhandlingerne om det næste forsvarsforlig forventes at starte om ganske få uger eller måneder. Og derfor er der brug for hurtig handling, mener en anden statsrevisor.

”Vi står foran så massive investeringer i de kommende år, at der skal rettes op på det her lynhurtigt. Både politikerne og befolkningen skal kunne have tillid til, at de penge, der bevilges til Forsvaret i de kommende år, anvendes i overensstemmelse med forliget,” siger statsrevisor Lars Christian Lilleholt (V).

Det er en skærpende omstændighed, at både statsrevisorerne og Rigsrevisionen over en årrække har undersøgt og rejst kritik på Forsvarsministeriets område.

Mette Abildgaard (K)
Formand for statsrevisorerne, MF
På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelser kommer Statsrevisorerne med en skarp kritik af Forsvarsministeriet. Det er det næsthøjeste af fem mulige kritikniveauer.

”Det er en skærpende omstændighed, at både statsrevisorerne og Rigsrevisionen over en årrække har undersøgt og rejst kritik på Forsvarsministeriets område,” siger Mette Abildgaard.

Brugt en time mere  

I det nuværende forsvarsforlig fra januar 2018 blev det skrevet ind, at der er behov for en bedre økonomistyring. Men det ser ikke ud til at have virket.

”Vi må bare konstatere, at ikke er blevet bedre. Man er blevet advaret adskillige gange. Og alligevel står vi her nu på kanten til et nyt forsvarsforlig,” siger Mette Abildgaard og tilføjer:

”Man skulle nok have brugt en time eller to mere i forhandlingslokalet, for at gøre det lidt mere klart hvad det betyder, at der skal være en klar økonomistyring.”

Manglet overblik

Forliget er langt hen ad vejen blevet implementeret på den måde, at de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet har haft ansvaret for initiativerne på deres specifikke område. Og det har ikke været optimalt, mener statsrevisorerne.

Læs også

”Man har decentraliseret en række beslutninger, men man har manglet det samlede overblik for at kunne have det fulde billede af, hvor langt man er, og hvor mange penge man har brugt,” siger Mette Abildgaard.

Sætter anderledes ind

Lars Christian Lilleholt mener, at hans partifælle, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), og partiernes forsvarsordfører har et ansvar for, at tingene ikke gentager sig.

”Det påhviler partierne bag et nyt forsvarsforlig, at man sammen sikre sig, at man ikke giver ministeriet så vide rammer, som der er givet her, så der er en risiko for, at en lang række af de ting, der er aftalt politisk, ikke bliver realiseret,” siger Lars Christian Lilleholt.

Man er nødt til at sætte helt anderledes ind med hensyn til hvordan forsvarsudgifterne styres.

Lars Christian Lilleholt (V)
Statsrevisor, MF
Det kræver en hårdere styring, mener Lilleholt, der var Venstres forsvarsordfører frem til valget i november sidste år.

”Man er nødt til at sætte helt anderledes ind med hensyn til hvordan forsvarsudgifterne styres. Herunder gennemsigtighed og transparens samt orientering til forligskredsen, når det viser sig, at det ikke går, som man havde forventet,” siger Lars Christian Lilleholt.

Alt for optimistiske svar

Opbygningen af en 4.000 mand stor brigade, der skal kunne udsendes til eksempelvis Baltikum og operere på egen hånd, var med en prislap på 4,4 milliarder kroner det dyreste initiativ i 2018-forliget, der løber frem til udgangen af 2023.

Men kun et ud af i alt syv delinitiativer i opbygningen af brigaden er blevet indfriet fem år efter forliget blev indgået. Og brigaden bliver ikke klar til udsendelse i 2024, sådan som skiftende forsvarsministre gentagne gange ellers har forsikret.

”Det er dybt utilfredsstillende, at vi står et år før udløbet af forliget, og så er vi slet ikke i nærheden af at have brigaden. Vi må konstatere, at nogle af de svar, der er givet af forsvarsministeren til Folketinget, har været alt, alt for optimistiske,” siger Lars Christian Lilleholt.

Ikke ane hvad det vil koste

Manglen på styring af brigadeopbygningen kan få betydning fremadrettet.

Læs også

”Hvis man skulle opstille en brigade mere, så ville vi ikke ane hvad det ville koste. Vi ved heller ikke hvor mange penge, der udestår i finansiering (til den aktuelle brigadeopbygning, red.), når man skal lave et nyt forsvarsforlig, fordi vi kun er i mål med et ud af syv initiativer,” siger Mette Abildgaard.

Ingen samlet tidsplan

Når brigadeprojektet er kørt af sporet, så hænger det blandt andet sammen med, at der har manglet et samlet overblik, påpeger statsrevisorerne.

Ministeriet har ingen samlet tidsplan for opbygningen af brigaden. Og tidsplanerne for de enkelte initiativer er ikke robuste.

Mette Abildgaard (K)
Formand for statsrevisorerne, MF
”Ministeriet har ingen samlet tidsplan for opbygningen af brigaden. Og tidsplanerne for de enkelte initiativer er ikke robuste. Man har nogle overordnede milepæle. Men de er ikke styringsegnede. Og de tager ikke højde for interne afhængigheder,” siger Mette Abildgaard.

Der blev fra starten af projektet fastlagt en struktur for intern afrapportering, men den er ikke blevet fulgt i 2021 eller 2022.

”Man har ikke levet op til egne retningslinjer, hvilket kan betyde, at oprettelsen af brigaden er blevet unødigt forsinket. Blandt andet fordi man har nedsat frekvensen af interne afrapporteringer, selvom flere af initiativerne havde gul eller rød status,” siger Mette Abildgaard.

Tager kritik til efterretning

I en kortfattet pressemeddelelse oplyser Forsvarsministeriet, at man tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og vil følge op på den som en del af det kommende forsvarsforlig.

"Forsvarsministeriet er optaget af at udvikle og styrke ministerområdets tværgående styring, planlægning og implementering af politiske målsætninger i kommende forsvarsforlig. Forsvarsministeriet anerkender, at styringen og afrapporteringen af Forsvarets opbygning af brigaden kan og skal styrkes, da de konstaterede udfordringer i implementeringen med fordel kunne være blevet erkendt tidligere i forligsperiode," hedder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Abildgaard

MF og politisk ordfører (K), formand for Statsrevisorerne
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

Serdal Benli

Viceborgmester (SF), Gladsaxe Kommune
cand.scient.soc. i socialvidenskab og kommunikation (Roskilde Uni. 2005)

0:000:00