Trine Bramsen: "Forsvaret kan ikke acceptere ekstremisme blandt ansatte"

EKSTREMISME: Forsvarschefen advarer mod højreekstremisme i Forsvaret. "Ekstremisme er ikke foreneligt med at være ansat i det danske forsvar," siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Forsvaret vil være på forkant med ekstremisme, efter at Tysklands forsvar har haft problemer med højreekstremisme. "Jeg ser det som rettidig omhu," siger ministeren.
Forsvaret vil være på forkant med ekstremisme, efter at Tysklands forsvar har haft problemer med højreekstremisme. "Jeg ser det som rettidig omhu," siger ministeren.Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Rasmus Straka SkjødtKarl Emil Frost

"Forsvaret er et spejl på det danske samfund, og derfor er der en risiko for, at der kunne være nogle, der udviklede ekstremistiske tendenser".

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S), efter at forsvarschef Bjørn Bisserup i et brev – et såkaldt temasignal fra Forsvarets Efterretningstjeneste – advarer mod højreekstremisme i Forsvaret.

"Det er et ønske fra Forsvarets side om at være på forkant og have fokus på området. Det, synes jeg selvsagt, er rigtig positivt. Det er også noget, der ligger mig meget på sinde," siger hun.

Trine Bramsen understreger, at "det er ikke vores indtryk, at ekstremisme finder sted i et større omfang end i resten af samfundet".

"Men jeg mener, at fordi vi har fokus på sikkerhed og er en så vigtig del af trygheden og sikkerheden for danskerne, så har vi også et særligt ansvar for at holde ekstra øje med ekstremisme, og at det ikke må forekomme blandt ansatte i Forsvaret. Jeg ser det som rettidig omhu".

Men du siger, at det ikke finder sted mere end i resten af samfundet…

"Det er ikke vores indtryk".

Det betyder så, at der er faktisk ekstremisme, som forekommer i Forsvaret?

"Ikke mig bekendt. Jeg har ikke kendskab til nogen sager. Såfremt der er nogle sager, vil der også være tale om personalesager. Men jeg mener, at vi har et særligt ansvar for at holde ekstra øje med det her. Der er andre forsvar, som har haft problemer med højreekstremisme".

Tysk militær afslørede ekstremisme
Trine Bramsen henviser til det tyske forsvar, som i marts afslørede ekstremisme i egne rækker.

En rapport fra forsvarsministeriet i Tyskland viste, at militæret havde afskediget 49 personer i 2019, fordi de havde højreekstremistiske holdninger eller adfærd.

Også Tysklands militærets kontraefterretningstjeneste havde afsløret 14 højreekstremister. Otte var højreekstreme, fire var islamister, og to var mistænkt for at tilhøre grupper, som ikke anerkendte forbundsrepublikken Tyskland og den nationale lovgivning.

"Det her brev – for det er et fokusområde – er for at forsøge at forebygge det samme, som vi ser, at eksempelvis det tyske forsvar har været ude og problematisere," siger Trine Bramsen.

Det danske forsvar skal derfor "holde øje med det og være på forkant".

"Den allerbedste måde at have fokus på er ved, at chefer ude omkring, hvor de ansatte er, holder ører og øjne åbne. Det er baggrunden for det her brev, der er sendt ud," siger hun.

Læs også

Har tillid til cheferne i Forsvaret
Bjørn Bisserup nævner i brevet ingen konkrete initiativer, som kan forebygge ekstremisme i Forsvaret.

Hvad tænker du om, at Bisserup ikke kommer med nogle konkrete opfordringer til, hvordan man skal holde øje eller indrapportere?

"Jamen, forsvaret er fyldt med dygtige, dygtige chefer. De ved godt, hvad de skal gøre, hvis der er udfordringer. Det ved man godt som chef. Vi er en sikkerhedsorganisation, der er vant til håndtere, at der gælder nogle særlige krav til medarbejderne, så de ved godt, hvad de skal gøre, hvis de har mistanke om, at noget forekommer, som ikke bør forekomme".

Temasignalet handler om højreekstremisme, og et tidligere temasignal, som blev sendt ud i 2017, handlede om militant islamistisk ekstremisme. Er begge disse former for ekstremisme trusler for Forsvaret?

"Ja, ingen former for ekstremisme er foreneligt med at være ansat i det danske forsvar".

Kan forsvaret tillade kendskab til ekstremisme blandt medarbejdere?

"Nej".

Det udelukker du fuldstændig?

"Forsvaret kan ikke acceptere ekstremisme blandt ansatte. Man må tro på den gud, som man vil, og man må stemme på det parti, som man vil, som ansat i Forsvaret. Man har selvfølgelig de samme grundlovssikrede rettigheder som alle. Men ekstremisme er ikke foreneligt med at være ansat i det danske forsvar".

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjørn Bisserup

Public affairs-rådgiver, Rud Pedersen, fhv. forsvarschef
videregående officersuddannelse (Hærens Officersskole 1988), generalstabskursus (Forsvarsakademiet 1995)

Trine Bramsen

MF (S), fhv. forsvarsminister, transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

0:000:00