Carsten Bach
 svarer 
Troels Lund Poulsen

Hvordan vil ministeren sikre, at Forsvaret bliver en tryg arbejdsplads for kvinder?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 944

Hvordan vil ministeren sikre, at Forsvaret bliver en tryg arbejdsplads for kvinder?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Tak for det spørgsmål. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg mener, at forsvaret skal være en både moderne og inkluderende arbejdsplads, hvor det er trygt for alle medarbejdere at være. Verden er jo desværre blevet mere usikker. Derfor er det også afgørende, at vi styrker det danske forsvar, så vi kan passe på Danmark nu og i fremtiden. For at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere er det derfor også afgørende, at forsvaret er præget af en kultur, som man naturligvis har lyst til at være i, og hvor kvinder og mænd har de samme muligheder for at klare sig godt.

Forsvaret arbejder allerede målrettet med at sikre, at forsvaret er en tryg arbejdsplads. Der gennemføres bl.a. træningsforløb i sund arbejdskultur, som alle medarbejdere skal deltage i, og som bliver integreret i forsvarets uddannelse. Derudover er der også indført skærpede konsekvenser ved krænkende adfærd. Men vi kan selvfølgelig gøre mere, end vi har gjort. Jeg tror på, at øget ligestilling mellem køn er med til at skabe en bedre arbejdsplads for alle og dermed også en bedre opgaveløsning.

Derfor er jeg også tilfreds med, at forligspartierne, og det er jo også LA, var med til at lave den anden delaftale her i forbindelse med udmøntningen af forsvarsforliget, hvor vi jo har besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan, som skal understøtte øget ligestilling. Handleplanen vil fokusere på konkrete tiltag inden for bl.a. kultur, kommunikation, udrustning og også andre ting.

Jeg er også tilfreds med, at forligspartierne nu er enige om at nedsætte et advisoryboard, hvor der lægges op til deltagelse af bl.a. faglige organisationer, forsvarets myndigheder samt interesseorganisationer. Hele idéen med det her advisoryboard er jo bl.a., at man skal beskæftige sig med ligestilling og inddragelse i udarbejdelsen af den handleplan, som jeg også lige har nævnt tidligere i min besvarelse.

Fælles for alle initiativer er, at de skal være med til at gøre forsvaret til en tryg, inkluderende og attraktiv arbejdsplads for alle. De skal samtidig også medvirke til, at flere kvinder har lyst til at gøre karriere i forsvaret. Med handleplanen og advisoryboardet har vi i hvert fald nu sat ekstra skub i den udvikling, som forsvaret allerede har arbejdet med, men som sagtens kan gøres endnu bedre, end tilfældet har været før.

0:000:00