Vestforbrænding og Urbaser: Nye klimaambitioner kræver bedre muligheder for offentlig-privat affaldssamarbejde

DEBAT: Hvis affaldssektoren skal indfri forventningerne til genanvendelse og bidrage tilstrækkeligt på klimaområdet, er der brug mere samarbejde på tværs af sektoren og mellem offentlige og private aktører, mener Vestforbrænding og Urbaser.

Af Ole Bondo Christensen og Stefan Olin
Formand, Vestforbrænding og kommerciel direktør, Urbaser

De seneste års målrettede arbejde hos borgere, virksomheder, kommuner og affaldsselskaber betyder, at vi er godt på vej til at nå genanvendelsesmålene i den gældende ressourcestrategi.

Men de nye ambitioner på klimaområdet betyder, at vi skal videre med mere kildesortering, bedre eftersortering og mere reel genanvendelse, og det forudsætter et stærkere samarbejde mellem kommuner, kommunale affaldsselskaber og private aktører.

Én af udfordringerne er, at der lige nu ikke findes oparbejdnings- og behandlingskapacitet i Danmark til eftersortering og genanvendelse af de affaldsfraktioner, som vi beder borgerne om at kildesortere.

Det gælder eksempelvis for plast, hvor et nyligt afholdt fællesudbud med deltagelse af de fire største affaldsselskaber på Sjælland (igen) resulterede i, at opgaven gik til en tysk virksomhed – hvor behandlingsprisen for afsætningen af plast til genanvendelse i øvrigt er mere end fem gange højere end prisen for at brænde affaldet af.

Behovet for investering i kritisk infrastruktur på genanvendelsesområdet er åbenlyst og er i lang tid blevet italesat af både de offentlige og private aktører – men ingen rykker for alvor på de nødvendige investeringer. Kravet om mere reel genanvendelse, øget bidrag til klimaudfordringen og forsyningssikkerhed for affald kalder på nyt og tættere samarbejde på tværs af affaldssektoren med deltagelse af både kommuner og offentlige og private aktører.

Restriktive modeller står i vejen
Kommunerne og de kommunalt ejede affaldsselskaber har opbygget masser af viden og erfaring i de forskellige dele af affaldsværdikæden. Fra indsamling af affald hos den enkelte borger til den videre eftersortering og afsætning til genanvendelse. Opgaver, som i alle led allerede i dag løses i samarbejde med private aktører.

Det vil være oplagt at bringe kommunernes og affaldsselskabernes viden og ansvar for borgernes affald i spil sammen med de private aktørers ekspertise og dermed forløse det store potentiale for ikke kun innovation og udvikling, men også for øget beskæftigelse og eksport, der ligger i et tæt samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor.

Vi er klar til at indgå i dette samarbejde på tværs af brancher og sektorer for at sikre bæredygtige løsninger, når det gælder bedre genanvendelse af plast og tekstiler og andre affaldsfraktioner. For det er nødvendigt, at vi finder en bedre model for partnerskab og samarbejde for at imødekomme de stigende krav til klima, innovation og fleksibilitet.

Vi skal have gjort op med de nuværende restriktive kontrakter og modeller, der hindrer innovation og fleksibilitet, som i sidste ende går ud over klimaet og samfundet. I Danmark har vi alle muligheder for at kunne være absolut førende på genanvendelse og innovation.

Det er en forudsætning, at vi finder nye veje for, at kommunale, offentlige og private selskaber kan samarbejde. Det skal derfor være muligt, at det private og det offentlige kan etablere partnerskaber gennem fællesejede selskaber, som potentielt kan håndtere alt fra indsamling til sortering og forbrænding.

Borgerne skal kunne mærke, at sortering giver mening, og at de får mest værdi for pengene gennem samarbejde. Vi skal sammen gøre det, der giver mest værdi for Danmark og dets borgere – både på klima, genanvendelse og økonomi.

Forrige artikel Dansk Fjernvarme og Evida: Ingen CO2-neutral fjernvarme uden grøn gas Dansk Fjernvarme og Evida: Ingen CO2-neutral fjernvarme uden grøn gas Næste artikel DI og Carlsberg: Det kan ikke være en kommunal opgave at sortere affald DI og Carlsberg: Det kan ikke være en kommunal opgave at sortere affald