Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering

DEBAT: Det er en dårlig idé at give kommunerne mulighed for at indsamle firmaers affald under påskud af, at det fremmer firmaers sortering, skriver Danaffalds formand.

Af Lars Sørensen
Formand, Danaffald under DTL – Danske Vognmænd

Det kan undre, at nogen mener, at kommunalisering af indsamling af erhvervsaffald skulle kunne forbedre sorteringen hos virksomhederne – især når man tænker på, at det er kommunerne, der hidtil har haft pligt til at føre tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering.

Danaffald deler visionen om, at vi skal blive bedre til at affaldssortere, men det er en dårlig idé at give kommunerne mulighed for at indsamle virksomhedernes affald under påskud af at ville fremme virksomhedernes sortering.

Virksomhedernes behov for affaldsløsninger kan ikke uden videre sammenlignes med husholdningernes, selvom der selvfølgelig især blandt mindre virksomheder er eksempler på ligheder.

Hvis virksomhedernes sortering og genanvendelse uden forbehold kan foregå i de kommunale ordninger, risikerer man, at det går ud over kvaliteten af de indsamlede fraktioner og dermed muligheden for genanvendelse.

Tvivlsom undersøgelse
I optakten til forhandlingerne om en klimaplan for affaldssektoren har Dansk Affaldsforening været på banen med et forslag om at gøre op med liberaliseringen af erhvervsaffaldet og give kommunerne mulighed for at indsamle erhvervsaffald.

Forslaget baserer sig blandt andet på Dansk Affaldsforenings egen undersøgelse af virksomhedernes affaldssortering, hvor det konkluderes, at virksomhederne har et stort potentiale for at forbedre deres sortering.

Der kan imidlertid sættes store spørgsmålstegn ved undersøgelsen, der blandt andet ikke tager højde for, at mange virksomheder afleverer affald på genbrugspladser, og at meget affald først sorteres efter indsamlingen.

De virksomheder, der kunne være relevante i forhold til at benytte kommunale ordninger, har ofte meget begrænsede affaldsmængder, og derfor er det misvisende, når Dansk Affaldsforening i sin undersøgelse bruger antallet af virksomheder, der sorterer plast eller madaffald, som udtryk for sorteringsomfanget.

Klima- og miljømæssigt er det mængderne, der er relevante.

Misvisende tal
Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for større og bedre sortering, og det skal naturligvis forfølges.

Men når Dansk Affaldsforening i sin undersøgelse for eksempel fastslår, at kun fem procent af virksomhederne har en løsning til madaffald, så er det et taknemmeligt tal, der skyldes, at der er virksomheder, der anvender andre virksomheders løsninger – det kunne være et ejendomsselskab på samme adresse – eller at der er mange små virksomheder, som ikke laver mad, fordi medarbejderne har madpakker med.

Når private affaldsselskaber etablerer affalds- og genanvendelsesløsninger til virksomheder, tages der udgangspunkt i virksomheden og ikke i husholdningernes ensartede set up.

Gennem indsamlingsordningerne for virksomhederne indsamles restprodukter af langt højere og renere kvaliteter end dem, der kan opnås i husholdninger og dermed kan der sikres langt bedre cirkulære løsninger til virksomhederne end ved blot at løse dette med tilbuddet om en standardiseret kommunal ordning.

Virksomhederne har i dag allerede pligt til at sortere deres affald og mange virksomheder gør en stor indsats. Det er kommunernes opgave at føre tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering og håndhæve kravet.

Det skal ikke lastes det nuværende affaldsindsamlingssystem, hvis kommunerne forsømmer deres pligt til at gennemføre et effektivt affaldstilsyn med virksomhederne.

Frem for at give kommunerne nye opgaver burde man starte med at sikre, at kommunerne løser deres nuværende tilsynsopgaver.

Forrige artikel Theresa Scavenius: Regeringens affaldsudspil trækker i den forkerte retning Theresa Scavenius: Regeringens affaldsudspil trækker i den forkerte retning Næste artikel Institutleder: Produktionsskov og urørt skov er ikke hinandens modsætninger Institutleder: Produktionsskov og urørt skov er ikke hinandens modsætninger