Christina Krzyrosiak vil genanvende mere: Kommunen halter efter borgerne

DEBAT: I Holbæk har man med stor succes fået borgerne til at genanvende husholdningsaffald. Men kommunen halter efter, skriver borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, der vil søge inspiration hos andre kommuner.

Af Christina Krzyrosiak Hansen (S)
Borgmester i Holbæk Kommune

De nationale mål fortæller os, at vi i 2022 skal genanvende mere end 50 procent af papir, pap, metal, plastik, glas, madaffald og træ fra vores husholdninger. Det mål nåede vi i Holbæk i 2015 – og her i starten af 2019 genanvender kommunen hele 56 procent af de syv fraktioner.

I en tid, hvor den grønne omstilling er over os, og klimaforandringerne udfordrer os, så er vi meget stolte af at være ”danmarksmestre” i husholdningsaffald.

Men jeg er nu endnu gladere for, hvordan vi har nået vores mål. Når vi løfter sammen med vores borgere, når der er et tæt samarbejde med vores forsyningsselskab, og når vi tør vise politisk mod, så kan vi nå så meget længere. Det giver håb for fremtiden − og håb med henblik på at tackle kommende udfordringer.

Genbrug giver genvalg
I Holbæk Kommune har vi på affaldsområdet en tilgang, hvor vi eksperimenterer sammen med borgerne, før vi ruller en løsning ud over hele kommunen. Vi har senest gennemført forsøg med bioposer i udvalgte etageejendomme, elektronikaffaldspose på affaldsbeholderen i husholdningerne, og vi har involveret engagerede borgere i at skabe fremtidens genbrugsplads − i den lidt mere kuriøse ende, så har vi indsamlet valgplakater, så disse kan genanvendes – så nu håber vi, at genbrug giver genvalg.

Vores tilgang til genanvendelse er, at det skal være nemt at være grøn. De fleste borgere vil gerne være grønne. De er, ligesom mig, optaget af at efterlade en lys fremtid til de kommende generationer.

Men i en travl hverdag kan man − hvis det er for besværligt at slippe af med sit affald − nemt komme til at skære et hjørne. Det er her, en tidlig involvering af borgerne giver ekstra stor værdi. Det er her, vi skal være ambitiøse og kreative sammen.

Hvis man kan låne en bog på et selvbetjent bibliotek klokken 21.14, hvorfor skal man så ikke også kunne slippe af med sin udtjente vaskemaskine på en selvbetjent genbrugsplads uden for normal åbningstid? Den mulighed har vi testet med succes og efterfølgende gjort til en permanent mulighed for kommunens borgere i Jernløse.  

Hvad der er nemt for nogle borgere, er ikke nødvendigvis nemt for andre. Vi ved, det er nemmere at få folket i villakvartererne til at sortere, end det er at få alle beboerne i det sociale boligbyggeri til det samme – derfor må vi gøre det nemmere. Og selv om vi måske ikke lykkes 100 procent med sortering her, så er det at sortere i to fraktioner meget bedre end slet ingen sortering. Vi deler gerne viden – vores erfaringer er alles erfaringer.

Kommunen halter efter
Hvor vi har været gode til at få borgere til at genanvende, så halter vi efter som kommune. Det skal vi gøre noget ved. Det kræver investeringer i skraldeskure ved skoler og institutioner, uddannelse af personale i sortering, arbejdsgange og så videre.

Her ved jeg, at der er andre kommuner, der er foran os. Her vil jeg lade mig inspirere og trække erfaringer med hjem, og måske vi skal starte med et eksperiment i en enkelt institution eller to, før vi introducerer en klappet og klar løsning til alle.

Vi vil ikke hvile på laurbærrene – vi skal genanvende langt mere end 56 procent, for fremtiden redder ikke sig selv. Det lykkes vi kun med, hvis vi formår at stille krav til hinanden. Hvis vi tør fortsætte med at eksperimentere, lære af fejl og udbrede succeserne. Hvis vi formår at samarbejde og skabe muligheder på tværs af sektorer, og hvis vi når dertil, at vi kan gøre en mands skrald til en anden mands guld.

Forrige artikel Regionerne: Regeringens økonomiske ønsketænkning vil ramme drikkevandet Regionerne: Regeringens økonomiske ønsketænkning vil ramme drikkevandet Næste artikel Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen