Aabenraa: Overskudsvarme fra datacentre skal udnyttes til gavn for alle

DEBAT: Datacentre kan potentielt forsyne fjernvarmekunderne i Sønderjylland og i Flensborg med fjernvarme fra centrenes overskudsvarme. Men det kræver de rette rammer, opfordrer Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V).

Af Thomas Andresen (V)
Borgmester, Aabenraa Kommune

De kommende datacentre giver os enestående muligheder for at udnytte overskudsvarme til fjernvarme.

Med de rette rammebetingelser kan vi om nogle år potentielt forsyne fjernvarmekunderne i hele Sønderjylland og i Flensborg syd for grænsen med fjernvarme fra datacentrenes overskudsvarme. Det giver masser af mening for forbrugerne, for samfundsøkonomien og for klimaet.

Skal det lykkes, vil det vil kræve store investeringer, og store investeringer kræver de rigtige rammebetingelser.

Vi har ambitioner om at forbinde fjernvarmenettet i de fire store byer Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg samt eventuelt Flensborg med et fælles transmissionsnet.

Vi skal formentlig bruge store elektriske varmepumper til at omdanne overskydende varme fra nedkølingen af serverne i datacentrene til fjernvarmevand, og vi skal indrette systemet intelligent, for eksempel ved at integrere overskydende vindmøllestrøm om natten.

Grøn strøm kan bruges flere gange
Det er rigtigt, at datacentrene vil komme til at bruge meget strøm, men vi plejer lidt kækt at sige, at den grønne strøm, der leveres til datacentrene i Danmark, vil kunne bruges flere gange.

Første gang når strømmen bruges til at nedkøle serverne i datahallerne. Anden gang når overskudsvarmen omdannes til varmt vand, som kan ledes ud i fjernvarmenettet. Og endelig kan man indbygge en oplagringskapacitet for det opvarmede vand, som vi mener, er en oplagt måde at oplagre overskudsenergi på.

Vi vil kunne bruge eventuel overskydende strøm fra vindmøllerne om natten til at holde vandet varmt i fjernvarmenettet eller til at lægge på store varmelagre og dermed sikre fleksibilitet i energisystemet og undgå spild af grøn energi. Det vil kunne være en buffer eller et slags batteri, som vi kan bruge til varme om dagen.

Og tænk lige på alternativet i et globalt klimaperspektiv. Det er ofte datacentre, der er baseret på strøm fra fossile kraftværker i et land uden udnyttelse af overskudsvarmen i den fjernvarmeinfrastruktur, som vi har taget for givet i Danmark.

Folketinget forhindrer planerne
Det her kommer ikke til at ske af sig selv. Vi skal have de rette rammebetingelser for at nå i mål med de ambitiøse planer.

De kommende datacentre giver os en unik anledning til at komme i gang, men det er desværre tæt på at være en ren showstopper for vores planer, når Folketinget kort før jul besluttede at fjerne tilslutningspligten til fjernvarmen.

Det gør investeringerne i nødvendige fjernvarmeledninger og store varmepumper mere usikre. Så selv om jeg generelt er tilhænger af frihed i forhold til valg af leverandør, er det ikke vand på vores mølle og for den overskudsvarme, som alle bør være enige i, bare skal udnyttes.

Vi er også udfordret af en el-afgiftsstruktur og el-transmissionstariffer, der gør det for dyrt at konvertere overskudsvarmen til fjernvarme med varmepumper, især om natten.

Elvarmeafgiften blev godt nok halveret kort før jul, men så længe eksempelvis træflis er fritaget for afgift, og vi ikke kan få reduceret transmissionstariffen om natten, halter det økonomiske incitament til at udnytte overskudsvarmen.

Hjælp til datacentre og slagterier
Vi har sammen med de tre øvrige sønderjyske kommuner og Syd Energi-fonden etableret et fælles energiplanlægningssekretariat, som skal hjælpe os med at løse udfordringerne og grundlæggende med at skabe en grønnere og mere robust varmeforsyning.

Her tænker vi på alle former for bæredygtig energiproduktion og selvfølgelig også udnyttelsen af overskudsvarme fra datacentre, men altså også andre virksomheder som for eksempel slagterier og frysehuse, der har overskudsvarme.

Hvis vi i Danmark og på Christiansborg kender vores besøgelsestid, bliver der masser af erhvervsmæssige muligheder for at udvikle nye teknologier og systemer til udnyttelse af overskudsvarme i stor skala.

Jeg kan sagtens se både eksportmæssige og beskæftigelsesmæssige potentialer i det her både lokalt og nationalt. Jeg ser for mig miljøer for forskning, udvikling og afprøvning af teknologier og løsninger i Sønderjylland inden for blandt andet grøn elforsyning, køling og udnyttelse af overskudsvarme.

Derfor vil det blandt andet være oplagt, at nogle af de 100 millioner kroner, som er afsat i energiaftalen til at gøre udnyttelse af overskudsvarme mere attraktivt, finder vej til Sønderjylland.

For vi har viljen og kompetencerne hos virksomheder og i kommunerne til at finde løsningerne.

Forrige artikel Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer Næste artikel Replik til Dansk Erhverv og DTL: Markedet har brug for kommunal støtte Replik til Dansk Erhverv og DTL: Markedet har brug for kommunal støtte
EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.