Debat

Energinet svarer igen: Ny model gavner forbrugerne og sikrer effektiv grøn omstilling

Øget konkurrencen på elmarkedet gavner forbrugerne i stedet for at være en skævvridning, som Wind Denmark påstår. Vi skal fjerne markedsrestriktioner, der har skabt unødvendigt høje priser, skriver Søren Dupont Kristensen. 

Den nuværende model gør, at det kun er en begrænset kreds af primært elproducenter, der kan deltage i modhandlen, skriver&nbsp;<a target="" rel="">Søren Dupont Kristensen.</a>
Den nuværende model gør, at det kun er en begrænset kreds af primært elproducenter, der kan deltage i modhandlen, skriver Søren Dupont Kristensen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Energinet arbejder for at sikre en effektiv grøn omstilling med høj forsyningssikkerhed.

Helt centralt i den indsats står arbejdet med at sikre effektive markeder med størst mulig konkurrence og adgang for flest mulige aktører, så forbrugerne har adgang til så billig strøm som muligt.

Det er disse hensyn, der gør, at Energinet arbejder på at ændre modellen for såkaldt modhandel af strøm på grænsen mellem Jylland og Tyskland.

Den nuværende model gør, at det kun er en begrænset kreds af primært elproducenter, der kan deltage i modhandlen.

Sidste år skete der en tredobling af de energimængder, som lukkes ned i Danmark, fordi det tyske elnet ikke er tilstrækkeligt udbygget, og strøm fra Danmark og Nordtyskland dermed ikke kan komme sydover til de store forbrugscentre længere nede i Tyskland.

De nedlukkede mængder svarer efterhånden til hele ti procent af det samlede danske elforbrug. Den markante stigning følger en årrække med samme tendens. Og ligesom omfanget bare vokser og vokser, så gør betalingen det også.

Jeg kan på sin vis godt forstå, at Wind Denmark gerne vil beholde den nuværende model, der jo giver god indtjening til Wind Denmarks medlemmer. Men set i et større samfundsperspektiv er det uhensigtsmæssigt, at så meget grøn strøm går til spilde

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet

I alt blev der i 2020 betalt en halv milliard kroner for at komme af med strøm, der under andre forhold både kunne have været brugt og i sig selv have haft en positiv værdi. Og oftest er der tale om vindmøllestrøm, der lukkes ned.

For at skabe mere konkurrence om, hvem der kan levere den efterspurgte regulering, og sikre en langt bedre samfundsøkonomisk løsning, er der behov for ændringer – i øvrigt vil den nuværende modhandelsmodel om nogle år bliver umulig at videreføre på grund af indførslen af nye fælleseuropæiske krav til balancemarkederne.

De grønne argumenter
Den omfattende nedregulering opstår, fordi Tyskland ifølge europæiske regler er forpligtet til at sikre langt mere kapacitet til transport af strøm over landegrænsen, end flaskehalsene i det tyske elnet rent faktisk giver mulighed for.

Derfor må Tyskland "modhandle", altså betale eksempelvis danske producenter for ikke at lave den strøm, som de ellers ville kunne have solgt med henblik på eksport til Tyskland, og så omvendt betale elproducenter i Sydtyskland for at producere mere, end de havde afsat i day ahead-elmarkedet.

En mindre del af den overskudsenergi, der i Danmark afsættes på grund af modhandlen, anvendes i elkedler til fjernvarmeproduktion, men den største leverandør af regulering er danske elproducenter, herunder vindmølleejere. Sidste år blev cirka ni procent af den potentielle danske vindmølleproduktion lukket ned på grund af tysk modhandel af el i Danmark.

Konkret er det forventningen, at de danske vindmøller med en ny model i langt mindre omfang vil blive lukket ned som følge af modhandelen. Dette vil medføre en betydelig gavnlig effekt på den regionale CO2-udledning

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet

Det svarer til, at de to havmølleparker Horns Rev 1 og 2 stod stille i hele 2020 – eller at grøn vindmøllestrøm til 350.000 husstandes årsforbrug blev lukket ned, selvom vinden sagtens kunne have fået møllevingerne til at snurre.

I 2020 blev der i gennemsnit betalt 17,7 øre per nedreguleret kilowatttime. I 2019 var betalingen 9,2 øre per kilowatttime.

Normalt har strøm i markedet jo en positiv værdi, men her blev danske aktører altså i 2020 betalt omkring en halv milliard kroner for at modtage energi, som de – for den del der er afsat til producenter – ydermere har modtaget betaling for at afsætte i day ahead-elmarkedet.

Overgangen til en ny modhandelsmodel vil betyde, at konkurrencesituationen om modhandelsenergien skærpes. Ikke blot producenter, der kan nedregulere, men også forbrugere, der kan aftage strøm, samt nordiske markedsaktører kan deltage og få tilgang til denne "overskudsenergi".

Konkret er det forventningen, at de danske vindmøller med en ny model i langt mindre omfang vil blive lukket ned som følge af modhandlen.

Dette vil medføre en betydelig gavnlig effekt på den regionale CO2-udledning, som Energinets beregninger estimerer, vil blive reduceret med en million ton årligt.

Kritik fra vindmøllebranchen
Når modhandlen flyttes fra den nuværende "specialregulering" til intraday-markedet for elhandel, vil det i langt højere grad vil være nordisk vandkraft (hvor vandet kan lagres) samt den CO2-udledende elproduktion, der vil blive lukket ned, når Tyskland har behov for modhandel, og dermed spildes vindmøllestrøm ikke ved unødvendig nedlukning.

Dertil kommer, at danske elforbrugere i langt højere grad vil kunne få adgang til den billige overskudsenergi, som modhandlen giver anledning til.

Den nye model har blandt andet fået vindmølleejernes brancheorganisation, Wind Denmark, til at reagere – blandt andet i et indlæg i Altinget.

Og jeg kan på sin vis godt forstå, at Wind Denmark gerne vil beholde den nuværende model, der jo giver god indtjening til Wind Denmarks medlemmer. Men set i et større samfundsperspektiv er det uhensigtsmæssigt, at så meget grøn strøm går til spilde.

Ja, fortjenesten ved at lade vindmøller stå stille vil blive kraftigt reduceret, og den såkaldte spotpris (day ahead-elmarkedsprisen) vil falde til skade for producenternes indtjening og gavn for forbrugernes energiomkostninger, men det er en konsekvens af, at der skabes effektive konkurrencepræget efterspørgsel på modhandelsenergien i stedet for at fastholde et lukket marked, hvor kun nogle aktører kan deltage.

I Energinet ønsker vi naturligvis også, at markederne skal fremme grønne investeringer, det være sig både grøn elproduktion og elforbrug baseret på vedvarende energi.

Men det er vores faste opfattelse, at dette bedst sker ved at sikre størst mulig konkurrence på alle markedspladser og ikke forbeholde enkelte markedspladser til et afgrænset udsnit af elmarkedets aktører.

Det er i øvrigt i fuld overensstemmelse med både den internationale regulering og med Energinets forpligtelse til at sikre danskernes forsyningssikkerhed og grønne omstilling på en effektiv måde, således at omstillingen bliver til at betale.

Præmissen må være, at særinteresser lægges på hylden

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet

Wind Denmark fremfører, at ændringen af modhandelsmodellen vil medføre et priskollaps på spotmarkedet for el. Det er en opfattelse, som Energinet savner belæg for.

Det er rigtigt, at der vil ske et fald, men vores vurdering er, at det vil være et gennemsnitligt fald på mellem 0,3 og 0,6 øre per kilowatttime svarende til cirka en til to procent, hvilket skal sammenholdes med, at priserne i spotmarkedet fra år til år i de senere år har varieret med op til 45 procent.

Prisfaldet vil gavne elforbrugerne og er i øvrigt ikke udtryk for en "skævvridning", sådan som Wind Denmark argumenterer for, men derimod det modsatte:

Det er udtryk for, at man fjerner de markedsrestriktioner, der har skabt unødvendigt høje priser, og at prisen dermed finder sit leje i et åbent marked i åben konkurrence.

Læs også

Særinteresser må lægges på hylden
Alle branchens aktører har været inviteret til de foreløbig tre workshops for at drøfte, hvordan vi finder den bedste, nye modhandelsmodel, og dialogen fortsætter frem mod og i forbindelse med, at selve metoden for den nye modhandelsmodel skal sendes til godkendelse hos Forsyningstilsynet.

Der både har været – og er fortsat – muligheder for aktørerne til at give input og deltage i udviklingen af en fornuftig fremtidig håndtering af den nødvendige modhandel.

Men præmissen må være, at særinteresser lægges på hylden, og at vi efterstræber løsninger, der sikrer effektiv grøn omstilling via konkurrenceprægede markeder.

Målet må og skal være at sikre et velfungerende marked, hvor ikke kun få udvalgte, men alle kan deltage, og hvor store og hastigt voksende mængder grøn strøm ikke går til spilde.

Det er vejen til en effektiv grøn omstilling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion