Debat

Wind Denmark: Statsligt strømsalg vil føre til priskollaps

Et statsligt salg af elektricitet i en størrelsesorden, som i perioder vil svare til elforbruget i Vestdanmark, vil være forvridende for prisdannelsen og vil gøre den grønne omstilling unødvendig dyr, skriver Jan Hylleberg. 

Den grønne omstilling kræver gennemsigtige vilkår for investeringer og rimelige konkurrencevilkår i elmarkedet for de private investorer. Det har Energinet en forpligtigelse til at understøtte, skriver Jan Hylleberg.
Den grønne omstilling kræver gennemsigtige vilkår for investeringer og rimelige konkurrencevilkår i elmarkedet for de private investorer. Det har Energinet en forpligtigelse til at understøtte, skriver Jan Hylleberg.Foto: Nikolaj Skydsgaard/Reuters/Ritzau Scanpix
Jan Serup Hylleberg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Skal staten gennem Energinet fremover handle elmængder svarende til hele elforbruget i Vestdanmark på det kommercielle marked?

Det er et af de principielle spørgsmål, som vi fra Wind Denmarks side medtager til vores foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg torsdag.

Spørgsmålet er udløber af den proces, som Energinet selv har sat i gang, da de ønsker at ændre den måde, som der gennemføres indkøb af specialregulering i elmarkedet, eller med andre ord, hvordan markedet for specialregulering er skruet sammen.  

Sikrer balance
Specialregulering, eller modhandel med strøm, regulerer og sikrer, at elmarkedet er i balance, sådan at elnettet ikke brænder sammen, når der er en ubalance mellem produktion og forbrug på grund af kapacitetsproblemer i elnettet enten i Danmark eller i udlandet, oftest i Nordtyskland.

Handelen, som specialreguleringen medfører, bidrager til at sikre et bedre fungerende indre marked for energi gennem en øget handelskapacitet i spotmarkedet primært på forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Den øgede handelskapacitet er afgørende for koblingen mellem de nordiske og tyske elmarkeder. 

Indtil nu har Energinet indkøbt modhandel i regulerkraftmarkedet ved at aktivere nedregulering i Vestdanmark og sendt regningen for denne nedregulering til tyskerne, der langt overvejende er dem, der efterspørger reguleringen, da de selv har lang sværere ved at regulere det tyske elnet.

Det nuværende indkøb foretages af Energinet efter lukning af alle kommercielle markedsplatforme, og Energinets indkøb påvirker derfor ikke prissætningen i spotmarkedet i betydeligt omfang. 

Fra Wind Denmark opfordrer vi til, at Folketinget med ministeren går i dialog med Energinet, så det sikres, at prissætningen i elmarkedet ikke forvrides af et statsligt salg af strøm

Jan Hylleberg
Direktør, Wind Denmark

Vil påvirke prissætningen
Kort før jul annoncerede Energinet, at indkøbet af modhandel til sikring af kapaciteten på forbindelsen mellem Jylland og Tyskland skal ændres til et indkøb i intra-day markedet.

En ændring, som ifølge Energinet selv vil åbne for spekulation og medføre betydelige påvirkninger af prissætningen i elmarkedet.

Energinet mente, at dette var en simpel manøvre, som man kunne gennemføre uden Forsyningstilsynets godkendelse. En udlægning af arbejdsgangen såvel som indholdet af ændringen, som Wind Denmark er stærkt uenig i.

At manøvre og indhold er tvivlsomt, er også delt af Energinets egen minister, Dan Jørgensen (S), der i februar bad Energinet om at genbesøge sagen.  

Bremser grøn omstilling
Det er vores klare opfattelse, at et statsligt salg af elektricitet på en kommerciel handelsplatform i en størrelsesorden, som i perioder vil svare til hele elforbruget i Vestdanmark, vil være forvridende for prisdannelsen i spotmarkedet i en grad, der vil fordyre den grønne omstilling unødigt.

Dette vil få betydelige konsekvenser for investorvilligheden til at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Det er ikke urealistisk, at elprisen i spotmarkedet vil falde med to til fem øre per kilowatttime, når det blæser fremadrettet, hvis Energinets forslag gennemføres.

I 2020 så vi tilsvarende bevægelser i elmarkedet under coronakrisen, hvor elforbruget faldt med cirka ti procent. Statens udgifter til CfD-støttet vedvarende energi stiger, når elprisen falder, og med bortfaldet af PSO-tariffen vil den øgede støtte til CfD-støttet vedvarende energi derfor skulle ske via Finansloven.  

Ministeren bør gå i dialog med Energinet
Et kollaps i prissætningen i spotmarkedet i Vestdanmark vil ud over øgede statslige udgifter også få en betydelig negativ indvirkning på driftsøkonomien i eksisterende vindmøller og gøre det vanskeligere at nå de politiske målsætninger for udbygning af vedvarende energi på markedsvilkår.

Fra Wind Denmark opfordrer vi til, at Folketinget med ministeren går i dialog med Energinet, så det sikres, at prissætningen i elmarkedet ikke forvrides af et statsligt salg af strøm.

Læs også

Folketinget har for længst besluttet, at den grønne omstilling skal drives af kommercielle aktører på markedsvilkår, hvorfor der er meget problematisk, hvis Energinet forstyrrer denne udvikling.

Den grønne omstilling kræver gennemsigtige vilkår for investeringer og rimelige konkurrencevilkår i elmarkedet for de private investorer, og det har Energinet en forpligtigelse til at understøtte.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00