Dansk Energi om oprindelsesgarantier: Fornuftigt af Dan Jørgensen at holde fast

DEBAT: Folketinget bør støtte regeringens forslag, der adresserer fejl og fastholder certificeringsordningen, som sænker behovet for tilskud til vedvarende energi, mener Dansk Energi.

Af Kristine van het Erve Grunnet
Branchechef, Dansk Energi

Prisen på grøn el produceret på sol og vind er faldet markant det seneste årti.

Markedet for grønne certifikater har bidraget til den positive udvikling og understøtter, at vi får mere vedvarende energi op for mindre tilskud.

Derfor bør Folketinget bakke op om regeringens kommende lovforslag, der fastholder systemet og sikrer bedre oplysning til forbrugerne.

Lovforslaget er en del af Folketingets arbejde med at implementere EU's direktiv for vedvarende energi, så det kan træde i kraft til sommer. Direktivet består af et væld af vigtige områder, der kan være med til at gøre Danmark og hele EU grønnere og understøtte en billigere klimaindsats – så det er bare med at komme i gang.

Et af målene i direktivet er, at grønne oprindelsescertifikater skal være med til at gøre vedvarende energi endnu billigere. Det er der sådan set intet nyt i, men det er afgørende, at vi bygger oven på de gode resultater, som certifikaterne allerede har skabt i Danmark og resten af Europa. Og det gør regeringens udspil.

Hold fast i det nuværende system
De grønne certifikater har gennem tiden været med til at sænke behovet for tilskud til grøn produktion af el. Her kan producenterne sælge certifikaterne videre til kunder, der gerne vil dokumentere, at deres forbrug baserer sig på vedvarende energi.

Det europæiske marked for grønne certifikater giver dermed producenterne en ekstra økonomisk indtjening og et større incitament til at investere grønt frem for sort.

Certifikaterne sikrer ikke blot, at vi får opstillet mere vedvarende energi. De skubber, sammen med faste elprisaftaler mellem en opstiller af grøn energi og en forbruger (de såkaldte PPA’er), på for mere privat finansiering i vind og sol, så teknologierne hurtigere kan nå et punkt, hvor de kan opføres støttefrit.

Den udvikling skal vi ikke gamble med nu.

Derfor er det fornuftigt af klimaminister Dan Jørgensen at holde fast i det nuværende system for oprindelsesgarantier, hvor både støttet og ikke-støttet produktion af vedvarende energi tildeles certifikaterne.

Frem for at vælge den såkaldte tyske model, hvor det kun er vedvarende energi opført uden tilskud, der tildeles certifikater.

I dag fordeles tilskud til sol, landvind og havvind gennem konkurrenceprægede udbud, hvor de opstillere, der er mindst afhængige af statstilskud, vinder udbuddet. Den konkurrence betyder, at opstiller indtænker værdien fra de grønne certifikater i sit bud.

Sammenholder vi den tildelte støtte til de teknologineutrale udbud i 2018 og 2019 med prisen på de grønne certifikater, udgør værdien af certifikaterne 30-50 procent af det tildelte pristillæg.

Takket være de grønne certifikater kan statens støttekroner række længere. Vi får mere grøn strøm for pengene. Noget, der er stærkt brug for, da vind og sol på land bliver helt afgørende for at nå vores 2030-mål.

Forbrugerne skal vide, hvad de betaler for
Men oprindelsescertifikaterne er bestemt ikke fejlfrie. Det har gennem tiden været svært for selv den mest veloplyste elforbruger at gennemskue systemet helt.

Også det problem tager regeringens udspil hånd om. I fremtiden skal certifikaternes varedeklaration forbedres, så det bliver tydeligt for forbrugerne, om den vedvarende energi, der er ophav til den el, man bruger, har modtaget tilskud eller ej.

På den måde kan den enkelte forbruger selv vælge, hvilket vedvarende energiprodukt man ønsker at støtte og dække sit forbrug med. Det gør systemet mere brugbart og gennemskueligt for el-kunderne.

Det er tiltrængt.

Derudover har forbrugerombudsmanden også styrket forbrugernes indsigt ved at klassificere elprodukterne efter deres klimabidrag.

Regeringens lovforslag adresserer meget af den kritik, som certifikaterne ofte bliver mødt af. Samtidig fastholder regeringen det system, som danske producenter kender, og som bidrager til en billigere grøn omstilling.

Forrige artikel ARI: Kommunerne fylder ovnene med udenlandsk affald, mens dansk jern og metal køres til deponi ARI: Kommunerne fylder ovnene med udenlandsk affald, mens dansk jern og metal køres til deponi Næste artikel Direktør: Ny afgift på overskuds­varme vidner om manglende indsigt i virkeligheden Direktør: Ny afgift på overskuds­varme vidner om manglende indsigt i virkeligheden