Debat

Replik: Et ophør af danske oprindelsesgarantier vil være uovervejet

REPLIK: Et ophør af udstedelsen af oprindelsesgarantier kan have den utilsigtede konsekvens, at det vil komplicere og fordyre dokumentationskravene for danske producenter af PtX, skriver Wind Denmark.

På nuværende tidspunkt findes der mere end 22 forskellige grøn-strøm-produkter, hvor man kan købe lige fra bronze- til guldløsningen afhængig af ens temperament, skriver debattør.
På nuværende tidspunkt findes der mere end 22 forskellige grøn-strøm-produkter, hvor man kan købe lige fra bronze- til guldløsningen afhængig af ens temperament, skriver debattør.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Young Hwan Westring Jensen
Chefkonsulent, Wind Denmark

Ligesom med frikadellefars, udvikles der også hele tiden nye grønne strømprodukter i takt med at forbrugerkravene bliver større.

Thomas Young Hwan Westring Jensen
Chefkonsulent, Wind Denmark

Dengang jeg var en lille purk og der skulle laves frikadeller, fandtes der kun en slags fars. Den stigende forbrugerbevidsthed har dog betydet, at man nu i køledisken også finder alt fra den glade frilandsfars, sprøjtefrit økofars, ja sågar grisefri plantefars, uden at det har krævet et forbud mod konventionelt landbrug. 

Ligesom med frikadellefars, udvikles der også hele tiden nye grønne strømprodukter i takt med at forbrugerkravene bliver større. På nuværende tidspunkt findes der mere end 22 forskellige grøn-strøm-produkter, og hvor man kan købe lige fra bronze- til guldløsningen afhængig af ens temperament.

Særligt i nyere tid, er virksomhedsaftaler med salg af grøn strøm, inklusiv de såkaldte oprindelsesgarantier, blevet mere skræddersyet den specifikke forretningsstrategi hos køber og sælger og bliver derfor stadigt sværere at sætte på en bestemt formel.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Ingen statslig støtte
Det vil sige, hvor man i starten kun kunne få bronzeløsningen, findes der nu både sølv- og guldløsninger, mens aktuelle innovative projekter som for eksempel OK og Vestas’ ladestander-projekt eller Energinets ”Projekt Eloprindelse” er gode eksempler på tiltag, der skal imødekomme den bevægelse hos virksomheder og forbrugere, hvor guld ikke længere er nok og der nu også kræves platin.

Samtidig er vind og sol hastigt på vej mod en situation uden støtte. Det vil sige, at for de projekter som deltager i de kommende statslige differencekontrakt udbud (CfD), mere skal ses som en forsikring mod lave elpriser. Det skyldes, at resultatet af CfD-udbuddet sagtens kan blive, at der betales ’negativ-støtte’ til staten, og der derfor ikke længere er tale om at projektet er støttet.

En situation hvor eksisterende danske VE-anlæg ophører med at få udstedt oprindelsesgarantier, som foreslået af en række grønne NGO’er og en enkelt solcellevirksomhed i Altinget, er ikke kun drastisk, men også uovervejet.

Ja, løsningen skal findes i det kommende VE-direktiv
I den igangværende debat om oprindelsesgarantiernes klimaeffekt i Altinget og Politiken, er det vigtig at holde sig for øje, at oprindelsesgarantiens eneste funktion er at ”godtgøre over for en slutkunde, at en given andel eller mængde energi er produceret fra vedvarende energikilder”.

Dette er vigtigt, da indførelsen af oprindelsesgarantier ingen indflydelse har på Danmarks officielle opgørelser for VE-andele/CO2-udledninger, men blot er en varedeklaration.

Netop dette faktum, er også grunden til at EU-kommission og VE-direktivet ikke anbefaler, ”at VE-anlæg der har modtaget støtte ikke også kan få oprindelsesgarantier”, som ellers fremført i den førnævnte artikel fra Altinget.

Det er blot én af flere muligheder, som skal sikre at værdien af oprindelsesgarantier er taget i betragtning i tilfælde af at de pågældende anlæg samtidig er opført med en støtteordning.

I en række situationer gør VE-direktivet klart at oprindelsesgarantierne kan udstedes til trods for, at der kan være tilskudskroner involveret. Dette er selvfølgeligt forståeligt, da VE-anlæg etableret fra 2009, har investeret i forventning om at de er berettiget til at modtage disse og særligt i de tilfælde, hvor der indgået en aftale mellem VE-producenten og en elhandler eller forbruger, for eksempel i forbindelse med indgåelse af en VE-elkøbsaftale.

En fratagelse af oprindelsesgarantier i sådanne tilfælde, kan derfor kun opfattes som en alvorlig indgriben, da det de facto vil være en statslig ophævelse af en kommerciel indgået aftale, som kan have store økonomiske konsekvenser for både producent og forbruger. 

VE-anlæg der har været i udbud såvel som anlæg, der skal opføres på baggrund af kommende års udbud, bør naturligvis få udstedt sine oprindelsesgarantier, som VE-direktivet også tilsiger. Det skyldes, at i et meget konkurrencepræget miljø som statslige udbud af VE-kapacitet er, vil værdien af oprindelsesgarantier være reflekteret i en lavere budpris.

Dette virker også ganske fornuftigt, da det må forventes, at de dispositioner som laves inden for oprindelsesgarantier, bliver gjort med henblik på at hæve værdien heraf, hvormed en skarpere budpris kan gives. Det kan derfor ikke entydigt siges, at oprindelsesgarantier ikke spiller en rolle i at drive VE-investeringer, hvilket særligt er relevant i fremtidens CfD med to sider, hvor udfaldet sagtens kan give indtægt til staten. 

Et forbud fixer ikke problemet
Markedet for oprindelsesgarantier har som sagt eksisteret i mange år, hvor en større standardisering og efterspørgsel selvsagt har betydet et større udbud. Ser man på den danske andel af det samlede europæiske udbud, udgør den en meget lille smule.

Et ophør af danske oprindelsesgarantier vil derfor næppe rykke meget på den gennemsnitlige pris, medmindre majoriteten af alle EU-lande følger det tyske eksempel – hvilket der umiddelbart ikke er udsigt til – eller at der tages endnu mere drastiske midler i brug, som for eksempel pålægger danske virksomheder, at grønne regnskaber kun må offentliggøres, hvis det kan dokumenteres at det stammer fra ustøttet VE.

Et sådant scenarie, kan vi vist alle være enige om ikke er ønskværdigt, endsige realistisk, og et ophør af danske oprindelsesgarantier, blot vil betyde at importen af udenlandske oprindelsesgarantier vil stige tilsvarende, mens konkurrenceevnen for danske VE-anlæg falder.

Netop det faktum, at de skrappere krav fra virksomheder som Apple, Facebook og Bestseller med flere, har ledt til at der nu kan indgås grøn-strøm-aftaler uden om det etablerede støttesystem, viser blot at der ikke er behov for statslig indblanding, og virksomheder som Rockwool og Novo Nordisk, selv skal have muligheden for at bestemme, hvordan de vil realisere deres klima- og miljøambitioner.

Hertil er det også værd at fremføre, at et ophør af udstedelsen af oprindelsesgarantier også kan have den utilsigtede konsekvens, at det vil komplicere og fordyre dokumentationskravene for danske producenter af PtX, da ekspertgruppen som skal give anbefalinger til kommissionen herom, højst sandsynligt vil inkludere oprindelsesgarantier som en del af dokumentationskravene.  

Det nylige udkast til lovforslag, som skal implementere dele af det nye VE-direktiv, lever derfor fuldt ud op til VE-direktivets bestemmelser, da det naturligt tager udgangspunkt i oprindelsesgarantiernes egentlige funktion som en varedeklaration, mens indholdet af bronze-, sølv-, guld- og platinløsningerne overlades til aktørerne og forbrugerne til selv at definere.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00