Debat

Klimaaktører til Wind Denmark: Problemerne ved oprindelsesgarantier er veldokumenterede

REPLIK: I dag er det desværre undtagelsen fremfor reglen, at markedet for oprindelsesgarantier driver nye VE-investeringer. Derfor bør markedet for oprindelsesgarantier fixes nu, skriver klimaaktører i en replik til Wind Denmark.

Oprindelsesgarantierne kan på grund af rigeligheden i dag købes ganske billigt af virksomheder som garanti for et ”grønt” image, skriver debattører. 
Oprindelsesgarantierne kan på grund af rigeligheden i dag købes ganske billigt af virksomheder som garanti for et ”grønt” image, skriver debattører. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Ekman og Søren Dyck-Madsen og Tarjei Haaland og Lasse Jesper Pedersen og Rasmus Lildholdt Kjær
Hhv. direktør, Rådet for Grøn Omstilling og seniorkonsulent, Concito og klima- og energirådgiver, Greenpeace og klima- og energipolisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening og adm. direktør, Better Energy

I det omfang man ønsker bedre vilkår for en mere markedsdreven og hurtigere grøn omstilling, så er der god ræson i at fixe markedet for oprindelsesgarantier.

Claus Ekman og Søren Dyck-Madsen og Tarjei Haaland og Lasse Jesper Pedersen og Rasmus Lildholdt Kjær

I et debatindlæg 29. oktober fremfører Wind Denmarks Thomas Hwan kritik af vores opfordring til at fixe markedet for oprindelsesgarantier. Hwan mener, at det er uovervejet helt at stoppe udstedelsen af oprindelsesgarantier. Det er vi sådan set enige i. Vores forslag handler blot om, at staten – og dermed os alle sammen - skal tilskrives oprindelsesgarantierne for den VE-produktion, som staten også betaler for.

Derudover mener Hwan, at handlen med oprindelsesgarantier kun har ét formål. Ifølge Hwan er en oprindelsesgaranti blot en varedeklaration, og derfor behøver markedet for oprindelsesgarantier ikke nødvendigvis at spille en fremmende rolle for VE-udbygningen.

”Netop dette faktum er også grunden til, at EU-kommission og VE-direktivet ikke anbefaler, ”at VE-anlæg der har modtaget støtte ikke også kan få oprindelsesgarantier”, som ellers fremført i den førnævnte artikel fra Altinget,” skriver Hwan.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Vi mener kun, at dette synspunkt afspejler den halve sandhed. Oprindelsesgarantierne kan på grund af rigeligheden i dag købes ganske billigt af virksomheder som garanti for et ”grønt” image. Herved fratages incitamentet til progressive virksomheder om at gennemføre handlinger, som er betydeligt mere additionelle end blot køb af oprindelsesgarantier fra statsstøttede projekter.

Uhensigtsmæssig sammenblanding
Som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forklarer i et notat til Folketinget, så lægger det kommende VE-direktiv op til en modernisering af reglerne. ”Oprindelsesgarantier skal efter forslaget ikke længere kunne udstedes til producenten, hvis energiproduktion samtidig modtager støtte,” påpeger notatet.

Pointen er i øvrigt heller ikke ny. EU-Kommissionen har flere gange understreget, at det er hensigten med VE-direktivet (både det nuværende og kommende). Af samme årsag anbefaler EU-Kommissionen også, at medlemslandene begrænser handlen med statsstøttede oprindelsesgarantier.

Synspunktet burde dog ikke være ubekendt for Wind Denmark. Den europæiske paraplyorganisation, Wind Europe, anbefalede det samme for et par år tilbage.

For at advare imod den uhensigtsmæssige sammenblanding af statslige tilskud og udstedelsen af oprindelsesgarantier gik Wind Europe sammen med den europæiske forbrugerorganisation og en række grønne ngo’er i en fælleserklæring, der påpegede, at denne praksis var ”kontraproduktiv og problematisk”.

Følg kun anbefalingerne, hvis andre også gør
I stedet for at følge anbefalingerne fra EU-Kommissionen, Wind Europe og en lang række grønne organisationer, så foreslår Wind Danmark at fortsætte gældende praksis. En ændring af denne praksis vil nemlig ”næppe rykke meget på den gennemsnitlige pris, medmindre majoriteten af alle EU-lande følger det tyske eksempel – hvilket der umiddelbart ikke er udsigt til,” lyder begrundelsen.

Det er selvfølgeligt et rimeligt standpunkt, at man ikke selv vil bidrage til problemets løsning, som tyskerne gør, men kun ønsker at gøre noget ved problemet, hvis flere andre også hjælper til. Men hvis alle skulle vente på alle, ville vi næppe komme langt i den grønne omstilling. I det omfang man ønsker bedre vilkår for en mere markedsdreven og hurtigere grøn omstilling, så er der god ræson i at fixe markedet for oprindelsesgarantier.

Afslutningsvis hævder Hwan, at ”det kan derfor ikke entydigt siges, at oprindelsesgarantier ikke spiller en rolle i at drive VE-investeringer”. Den påstand savner faglig valør. Det fremgår tydeligt af de rapporter, som EU-Kommissionen, Energistyrelsen og det internationale agentur for vedvarende energi har udgivet i årenes løb. Konsensus i forskningslitteraturen er, at grønne elprodukter, der er baseret på oprindelsesgarantier, ikke har øget investeringerne i ny grøn elproduktion.

I dag er det desværre undtagelsen fremfor reglen, at markedet for oprindelsesgarantier driver nye VE-investeringer. Eksporten af de statsstøttede oprindelsesgarantier kan endda forhindre nye grønne investeringer drevet af virksomheder eller byer i andre EU-lande.

Men det behøver ikke at være sådan, og i takt med at det bliver billigere at udrulle VE-produktion uden statsstøtte, så vil vigtigheden af dette marked stige tilsvarende. Det kommende VE-direktiv skal gælde frem til 2030. Derfor bør markedet for oprindelsesgarantier fixes nu.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Ekman

Energiattaché, det danske generalkonsulat i Silicon Valley, Californien
cand.scient., ph.d. i eksperimentel fysik (København Uni.)

Lasse Jesper Bering Pedersen

Klima- og energipolitisk seniorrådgiver, Danmark Naturfredningsforening
cand.tech.soc. (Roskilde Uni. 2013)

Søren Dyck-Madsen

Seniorkonsulent, Concito, fhv. Klima- og energimedarbejder, Det Økologiske Råd
cand.polyt. (DTU. 1979)

0:000:00