Forsyningstilsynet til Dansk Fjernvarme: Vi har sikret en millardbesparelse for forbrugerne

DEBAT: Velindrettet økonomisk regulering står på ingen måde i modsætning til demokrati, fælles ejerskab, lokale løsninger og grøn omstilling i varmeforsyningen, skriver Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.  

Af Carsten Smidt
Direktør i Forsyningstilsynet

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen kommer i et indlæg i Altinget 4. november med flere direkte ukorrekte postulater om Forsyningstilsynets rolle og motiver.

Dansk Fjernvarme postulerer ukorrekt, at Forsyningstilsynet naturligt gerne vil have mere regulering og mere centralisering. Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed under Klima-, Energi- og Forsyningstilsynets ressort.

Vi arbejder for at skabe rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning. Det kan indebære, at vi anbefaler mere regulering. Men vi kan lige så godt anbefale mindre. Vores sigte er under alle omstændigheder at sikre, at energisektorens monopolaktiviteter tilbydes på så fordelagtige vilkår som muligt til forbrugerne.

Millardbesparelse for forbrugere
Dansk Fjernvarme postulerer ukorrekt, at Forsyningstilsynet beviseligt har svært ved at udøve en tilstrækkelig regulering og tilsyneladende har svært ved at holde priserne i ro. Hvilke beviser Kim Mortensen refererer til, står hen i det uvisse.

Men et hurtigt opslag i elnetselskabernes priser viser, at den gennemsnitlige elnetpris for en forbruger i et hus er faldet fra 42 øre/KWh i 2017 til 40 øre/KWh i 2018. Det kan i forlængelse heraf blandt andet nævnes, at Forsyningstilsynet via en lang række afgørelser har reduceret varmeselskabernes forrentning af indskudskapital og dermed sparet forbrugerne for mere end en milliard kroner.

Økonomisk regulering af monopoler er typisk uafhængig af ejerskab og kan indrettes, så der er ubegrænset mulighed for en grøn omstilling og bedre forbrugerbeskyttelse af fjernvarmekunderne end i dag.

Hertil kommer, at reguleringen kan tage særlige hensyn til lokale løsninger. Alt i alt er Dansk Fjernvarme på vildspor i sin kritik af Forsyningstilsynets betragtninger om en ændret regulering af fjernvarmesektoren.

Forrige artikel DF: Et lille land som Danmark har brug for en stor spiller som Ørsted DF: Et lille land som Danmark har brug for en stor spiller som Ørsted Næste artikel Affaldsforening til ARI: Få styr på fakta og drop de ideologiske grøfter Affaldsforening til ARI: Få styr på fakta og drop de ideologiske grøfter