Dansk Fjernvarme: Øget centralisering er forkert medicin til varmeforsyningen

DEBAT: En uhellig alliance mellem private interessenter og offentlige ønsker om øget centralisering fodrer papirtigeren. Varmeforsyning skal drives af frivillighed og demokrati, skriver Kim Mortensen.

Af Kim Mortensen,
Direktør, Dansk Fjernvarme

I år er det 40 år siden, at den første varmeforsyningslov blev vedtaget.

Det var en lov, der banede vejen for, at vi kunne gøre os fri for afhængigheden af olie. At vi kunne blive selvforsynende med energi, og at vi kunne skabe et af verdens mest effektive energisystemer.

Det er den egentlige hovedårsag til, at Danmark som et af de eneste lande i verden har kunnet afkoble udviklingen i energiforbruget fra udviklingen i samfundets almindelige vækst og økonomi.

Energiforbruget har med andre ord været nogenlunde konstant, mens vi som samfund har skabt vækst og velstand og skabt et af verdens stærkeste velfærdssamfund.

Det har vi kunnet gøre med ambitiøse og modige politiske beslutninger, med national og kommunal planlægning og en beskyttelse af forbrugerne - i en og samme lov.

Modige og langsigtede beslutninger
I disse år står Danmark ligesom resten af verden overfor den nok største udfordring, vi har haft i mange år, nemlig en omstilling til et helt CO2 neutralt samfund.

Det kommer til at kræve en kæmpe indsats af os alle sammen. Det kommer til - som det skete i 80’erne og 90’erne - at kræve modige og langsigtede beslutninger. Det kommer til - som det er sket i samme periode - at kræve både planlægning og stabile rammebetingelser for de investeringer, der skal foretages og efterfølgende også betales af os forbrugere.

Men det kommer også til at kræve, at de mange ildsjæle, aktive bestyrelser og forbrugerejede selskaber er aktive og bevidste om at skabe denne omstilling.

Ligesom det er aktive forbrugere, ildsjæle og demokratisk ejerskab, der har sikret den udvikling, der i dag har skabt verdens mest effektive kollektive opvarmningssystem.

Gennem de seneste år har en bevidstløs tro på øget centralisering, konkurrenceudsættelse, økonomisk spekulation og privatisering af en velfungerende forsyningssektor fået overtaget til fordel for troen på demokrati, fælles ejerskab og lokale løsninger som den bedste drivkraft for en velfungerende sektor.

Dette på trods af, at der ikke er noget som helst sted i verden, hvor der er evidens for, at det er den rigtige medicin. Der er ikke noget sted i verden, hvor forsyningen drives lige så effektivt som i Danmark, og der er ikke noget sted i verden, hvor den demokratiske opbakning til forsyningssektoren er lige så stor, som den er i Danmark.

Desværre er der opstået en slags uhellig alliance mellem de, der ønsker en mere kommerciel og mindre demokratisk forsyningssektor, med den centraladministration og det Forsyningstilsyn, der naturligt gerne vil have mere regulering og mere centralisering.

Man kan sige, at den store papirtiger på den måde er begyndt at spise af vores demokrati. Jo mere kommercielle selskaberne er. Jo større de er. Jo mere uigennemsigtige de er, jo mere regulering er der brug for, og jo større bliver papirtigeren.

Mere plads til demokratiet
Som nævnt er den danske varmeforsyning vokset op med og af frivillige ildsjæles mangeårige indsats. I dag leverer cirka 400 fjernvarmeselskaber varme til 1,7 millioner husstande. Prisen på varme er gennem de seneste 5 år faldet med mere end 10 procent.

For 10 år siden var 2/3 af varmen fra fossile brændsler. I dag kommer 2/3 af varmen fra vedvarende energi. 340 af fjernvarmeselskaberne er demokratisk ejede af forbrugerne. De øvrige er selskaber primært ejet af kommunerne.

Jeg har svært ved at nikke genkendende til det billede, som Forsyningstilsynets direktør forsøger at tegne af fjernvarmesektoren.

 

Tidligere har forskellige konsulenthuse med McKinsey i spidsen forsøgt at fremme netop tanken om yderligere konkurrenceudsættelse, incitamenter til at malke forbrugerne gennem udtræk af overskud og forrentning samt troen på at markedskræfter alene og ikke planlægning vil kunne fremme den grønne omstilling.

Det er naturligvis helt legitimt, hvis man har som udgangspunkt, at profit er det eneste, der driver en udvikling. I den tankegang er det nødvendigt at etablere en regulering, der skaber disse muligheder. Og de hedder, når der er tale om monopolområder, indtægtsrammer, benchmarking og gode muligheder for forrentning af investering.

Det er svært at forstå, hvorfor et Forsyningstilsyn, der gerne vil beskytte os forbrugere mod stigende priser, ønsker at kopiere denne medicin fra sektorer, hvor Forsyningstilsynet beviseligt har svært ved at udøve en tilstrækkelig regulering og tilsyneladende har svært ved at holde priserne i ro, til en varmesektor, der år for år formår både at sænke priserne og levere grøn omstilling.

Det kan kun skyldes et eget behov for at skabe mere plads til papirtigeren og mindre plads til demokrati og lokal medbestemmelse.

Forrige artikel Forsyningstilsynet: Forbrugerne skal ikke betale overpris for grøn omstilling Forsyningstilsynet: Forbrugerne skal ikke betale overpris for grøn omstilling Næste artikel Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen