Forsyningstilsynet: Forbrugerne skal ikke betale overpris for grøn omstilling

DEBAT: Organisationer og virksomheder i forsyningssektoren argumenterer for, at reguleringen af deres monopoler skal lempes for den grønne omstillings skyld. Men uden regulering stiger prisen for forbrugerne, både når det gælder el, varme og den grønne omstilling, skriver Carsten Smidt.

Af Carsten Smidt
Direktør i Forsyningstilsynet

Regeringens klimamål om en 70 procents-reduktion i Danmarks CO2-udslip i 2030 og den grønne omstilling står højt på dagsordenen i den danske forsyningssektor, hvis bidrag kræver en helt særlig opmærksomhed.

Det skyldes, at mange af sektorens selskaber er monopoler, hvor hverken forbrugere eller virksomheder har reelle alternativer til transporten via nettene af deres el, gas eller fjernvarme.

Forsyningstilsynets opgave er at forhindre, at energisektorens monopoler tager for høje priser. Det er til gavn for både forbrugerne og for samfundet som helhed. Husholdninger sikres så lave regninger som muligt for den strøm, der kommer ud af stikkontakterne, og den varme, som kommer ud radiatorerne.

Dermed spares der penge, der kan gå til opsparing, andet forbrug eller måske investering i energibesparende projekter. I virksomhederne har lave priser på monopolydelserne betydning for konkurrenceevnen og dermed også for erhvervslivets muligheder for at investere i grøn teknologiudvikling.

Velindrettet regulering gavner klimaet
Alt i alt er skarpe priser på monopolydelserne altså til fordel for både væksten, beskæftigelsen og den grønne omstilling. I den senere tid har de skærpede politiske krav om større CO2-reduktioner og hastigere grøn omstilling skabt ønsker hos flere virksomheder og organisationer i både el- og fjernvarmesektoren om en lempeligere regulering af monopolernes omkostningsniveauer og deraf følgende prissætning.

Det skal enten ske gennem muligheder for at hæve priserne i særlige tilfælde eller helt afskaffe den økonomiske regulering til fordel for en løsere mere aftalebaseret model. På den måde kan der frigøres midler til de store investeringer i grøn omstilling, som står for døren, lyder et gennemgående argument.

Uden et særligt krav om en omkostningseffektiv grøn omstilling øges risikoen imidlertid ikke bare for, at forbrugerne kommer til at betale overpris for forsyningernes transport af el og transport og produktion af fjernvarme. Vi risikerer også at komme til at betale langt mere for den grønne omstilling end nødvendigt. 

Er den økonomiske regulering velindrettet, sætter den nemlig ingen begrænsninger for samfundsmæssigt gavnlige klimaløsninger. Tværtimod sørger den for, at de innovative klimaløsninger ikke fører til unødige prishop for forbrugerne, giver mere grøn energi for forbrugernes penge og bidrager i sidste ende afgørende til at opnå en mere effektiv opfyldelse af Danmarks ambitiøse klimamålsætninger.

Forrige artikel ARI: Affaldsforening vil cementere monopol frem for at øge genanvendelse ARI: Affaldsforening vil cementere monopol frem for at øge genanvendelse Næste artikel DMI: Forskning skaber grobund for en sammenhængende klimatilpasning DMI: Forskning skaber grobund for en sammenhængende klimatilpasning