Dansk Fjernvarme: Regulering spænder ben for den grønne omstilling

DEBAT: Udnyttelsen af overskudsvarme, vindmøllestrøm og nye teknologier vil blive stærkt begrænset i fremtiden, og den grønne omstilling vil gå i stå, hvis både fjernvarmeselskaberne og kommunerne fortsat reguleres, mener Dansk Fjernvarme.

Af Kim Mortensen
Direktør, Dansk Fjernvarme

Omstillingen væk fra de fossile brændsler til vedvarende energi er ikke en opgave alene for energisektoren eller alene for ministeren. Det er og skal være en nærværende opgave, der kommer til at involvere alle dele af samfundet.

Det er derfor positivt, at de nye politiske ambitioner afspejles i regeringens ønske for beslutningsprocedurerne på Slotsholmen og i centraladministrationen, som vi netop har set ved nedsættelsen af det nye Grønne Regeringsudvalg.

Netop ved at gøre udvalget ligeværdigt med såvel Økonomi- og Koordinationsudvalget skal den grønne omstilling blive en central del af de konkrete handlinger.

Det bakker Dansk Fjernvarme op om.

Det kræver teknologi at blive CO2-neutral
I fjernvarmesektoren er vi parate til at fortsætte den grønne omstilling, som vores medlemmer over en årrække har været en stor drivkraft bag.

I dag kommer lige over 61 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og vi er overbeviste om, at vi kan nå i mål med en 100 procent CO2-neutral fjernvarme i 2030.

Det forudsætter dog, at vi får mulighed for at investere i og udnytte geotermi, overskudsvarme, solvarme og en række andre teknologier, og det kræver, at vi kan forudsætte, at den el, vi kommer i vores varmepumper og elkedler, også reelt er grøn.

Regulering gør det svært for fjernvarmen
I øjeblikket er der en række benspænd for den grønne omstilling, der enten er besluttet eller er på vej til at blive udrullet over fjernvarmesektoren.

Det gælder ikke mindst udrulning af ny økonomisk regulering med indtægtsrammer og regulatorisk benchmark, forældede forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi og begrænsninger i kommunernes mulighed for planlægning.

Derfor er der brug for, at ministeren laver et midlertidigt stop for udrulning af ny økonomisk regulering og konkurrenceudsættelse af fjernvarmesektoren og laver et grønt kasseeftersyn, så reguleringen i stedet kan understøtte og fremme grøn omstilling i kommunerne.

Grøn fjernvarme skal planlægges
Kommunerne har sammen med fjernvarmeselskaberne historisk haft en stor og ofte afgørende rolle i varmeplanlægningen.

Det er kommunerne, der på vores vegne stiller økonomiske garantier og har forestået varmeplanlægningen, der har kunnet sikre fornuftige investeringer i udbygningen med blandt andet fjernvarme, således at 1,7 millioner boliger i dag forsynes med grøn fjernvarme.

Det har kommunerne kunnet gøre ved hjælp af de planlægningsværktøjer, som staten har stillet til rådighed, hvormed de har kunnet planlægge en hensigtsmæssig og økonomisk rentabel udbygning af varmeforsyningen i nye områder, hvor for eksempel de stadigt stigende muligheder for overskudsvarme kan udnyttes.

Det samme gælder kommende muligheder for at udnytte geotermi, varmeproduktion fra affaldsenergi med mere.

Kommunerne har brug for sikkerhed
Vi forventer, at udnyttelsen af overskudsvarme, anvendelse af stigende mængder vindmøllestrøm i opvarmningen og nye teknologier som for eksempel geotermi vil blive stærkt begrænset i fremtiden, hvis der ikke er den fornødne mulighed for at sikre kundegrundlaget og dermed sikkerhed for de investeringer, der skal foretages.

Vi har derfor brug for det modsatte: at kommuner og selskaber får endnu bedre redskaber til at gennemføre den grønne omstilling.

Kommunerne er omdrejningspunktet for de nødvendige beslutninger og den nødvendige planlægning, hvis vi skal indfri vores fælles ambitioner på klimaområdet.

Forrige artikel Replik til Alternativet: Afvikling af dansk olieproduktion gavner ikke klimaet Replik til Alternativet: Afvikling af dansk olieproduktion gavner ikke klimaet Næste artikel Dansk Energi: Forudsætningerne for investering i fibernet skal fremmes Dansk Energi: Forudsætningerne for investering i fibernet skal fremmes
Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

INTERVIEW: Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.