DI: Klimaneutral vandsektor kræver investeringer

DEBAT: Hvis vi laver en fælles strategi for det, vil vi vise resten af verden, at en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 ikke er et fatamorgana, men en reel mulighed. Men det kræver investeringer i forskning og innovation, mener Dansk Industri.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør, Dansk Industri

I de senere år har vi igen og igen hørt, at vand er det nye vind.  

Det er rigtigt, at eksporten af vandteknologi har stigende betydning. Vi eksporterer vandteknologi og rådgivning for 20 milliarder kroner om året, og eksporten svarer nu til omtrent 25 procent af værdien af energiteknologieksporten.

Der er store forskelle på markedet for vandteknologi rundt om i verden.

I Europa og Nordamerika har vi en aldrende vand- og spildevandsinfrastruktur, der skriger på at blive moderniseret. I resten af verden bliver spildevand i stort omfang udledt urenset.

En del af forklaringen på den danske eksportsucces er, at vi har effektive teknologiske løsninger, som kan løse begge udfordringer.  

Vi skal have et minimalt energiforbrug
Men hvis vi skal fortsætte med at levere det ypperste inden for vandområdet, skal vi skabe rammer, der fremmer innovation og udvikling af nye løsninger.

Vi skal for eksempel bruge så lidt energi som muligt, når vi indvinder grundvand, leverer rent drikkevand og renser spildevand.

I dag bliver omkring 80 procent af alt spildevand i verden udledt urenset.

Det vil kræve store investeringer og meget energi at opfylde FN's Verdensmål at forbedre vandkvaliteten.

Man estimerer, at op mod seks procent af verdens samlede energiforbrug derved vil blive brugt i vandsektoren.

Vandsektoren har ti år til at lykkes
Dansk Industri har netop offentliggjort en 2030-plan. Her giver vi vores bud på, hvordan vi når det politiske mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, samtidig med at vi skaber vækst og arbejdspladser.

Et konkret forslag i planen er, at den danske vand- og spildevandssektor skal være energi- og klimaneutral i 2030.

Det er et ambitiøst mål, men forsyningerne, de vandteknologiske virksomheder og rådgiverne er i fuld gang med at udvikle løsningerne, og vi tror på, at målet kan nås, hvis vi sammen gør os umage og rækker ud efter det.

Det kræver, at vi prioriterer midler til forskning og innovation, og at vi skaber rammer, så forsyningerne kan foretage effektive, langsigtede investeringer, som totaløkonomisk er de bedste.

Inden for de kommende år vil EU sandsynligvis revidere vandrammedirektivet og byspildevandsdirektivet.

Det bør være en dansk mærkesag at øge energieffektiviteten i vandsektoren.

Hvis vi tager første skridt nu og laver en fælles strategi for en energi- og klimaneutral sektor i 2030, vil vi vise resten af verden, at en energi- og klimaneutral vandsektor ikke er et fatamorgana, men en reel mulighed.

Forrige artikel Dansk Energi svarer på kritik: Biomasse gør varmen grønnere Dansk Energi svarer på kritik: Biomasse gør varmen grønnere Næste artikel Danva: Slip vandsektoren fri til gavn for klimaet og fremtiden Danva: Slip vandsektoren fri til gavn for klimaet og fremtiden
Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

STOP: EU-retten sætter en stopper for et forbud mod import af affald, så klimaminister Dan Jørgensen (S) vil nå målet ved at lade forbrændingsanlæg udkonkurrere hinanden. Vi har grønnere alternativer, som kan erstatte den varme, forbrændingsanlæggene producerer, siger ministeren.