Debat

Green Power Denmark til Dansk Fjernvarme: Jeres kritik er forfejlet – den nye tarifmodel er både fornuftig og retfærdig

Dansk Fjernvarme kritiserer, at store elforbrugere i fremtiden skal betale for den elnetkapacitet, de trækker på, i stedet for at netbetalingen alene er afhængig af forbruget af strøm. Men kritikken er misforstået. De nye tariffer er rimelige og gør store varmepumper billigere i drift, skriver Nicolaj Mølgaard Jakobsen.

Det er rimeligt, at varmeværker med elkedler betaler deres del af udgifterne til det kollektive elnet, skriver Nicolaj Mølgaard Jakobsen. 
Det er rimeligt, at varmeværker med elkedler betaler deres del af udgifterne til det kollektive elnet, skriver Nicolaj Mølgaard Jakobsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Dansk Fjernvarme langer i Altinget 8. januar ud efter en justering af de tariffer, som alle skal betale for at bruge elnettet. Organisationen mener, at den nye tarifmodel ”hæmmer den grønne omstilling og samfundsøkonomien”.

Med den nye tarifmodel - Tarifmodel 3.0 – bliver en del af de større industrielle forbrugeres betaling effektbaseret. Det vil sige, at de løbende skal betale for den elnetkapacitet, de som enkeltkunde bruger.

Tidligere har betalingen alene været baseret på den elektricitet, de bruger. Omlægningen fra en ren energitarif til delvis effektbetaling sker, fordi omkostningerne til elnettet i høj grad er drevet af, hvor meget kapacitet den enkelte kunde bruger.

De store industrielle elkunder skal nu – populært sagt – betale i forhold til størrelsen af de kabler, som skal til for at forsyne virksomheden.

Hvis virksomheden lægger beslag på meget høj kapacitet, skal de betale mere, end hvis de lægger beslag på en lavere kapacitet.

Det har den fordel, at de tilskyndes til at overveje, hvor meget kapacitet de har brug for. Og det giver dem incitament til at udnytte kapaciteten så meget som muligt.

Set fra et samfundsmæssigt perspektiv begrænser det risikoen for overinvesteringer og begrænser dermed de samlede omkostninger for alle elkunder.

Læs også

Effekt fremfor forbrug

Fjernvarme vil i fremtiden blandt andet komme fra store varmepumper på varmeværkerne.

Varmepumperne har typisk et stort, jævnt elforbrug, og store varmepumper vil alt andet lige skulle betale mindre til elnettet i takt med overgangen til mere effektbetaling. Det skyldes netop, at de effektivt udnytter den kapacitet, de lægger beslag på i elnettet.

Netselskaberne meget bevidste om, hvordan det påvirker de eksisterende kunders vilkår, når tarifferne bliver omlagt.  

Nicolaj Mølgaard Jakobsen
Seniorchefkonsulent, Green Power Denmark

Dansk Fjernvarme var under udviklingen af Tarifmodel 3.0 da også en stor fortaler for at betale tariffer ud fra den effekt, som den enkelte forbruger trækker, fremfor alene ud fra energiforbruget.

Dansk Fjernvarme fremhæver i indlægget effektbetaling som ”ganske fornuftigt”, men påpeger, at det går udover elkedler i fjernvarmen, som trækker meget effekt men tit ikke forbruger så meget elektricitet.

Vi er enige i, at elkedler har mange gode egenskaber. Men vi kommer ikke udenom, at elkedler netop bruger meget effekt fra elnettet og derfor populært sagt har brug for stærke kabler.

Derfor er det også rimeligt, at varmeværker med elkedler betaler deres del af udgifterne til det kollektive elnet.

Når det er sagt, er netselskaberne meget bevidste om, hvordan det påvirker de eksisterende kunders vilkår, når tarifferne bliver omlagt.  

Netselskaberne har blandt andet valgt kun at flytte 25 procent af elnettets omkostninger ved at forsyne store kunder over på en effektbetaling i første omgang. Man har valgt at gå forsigtigt frem af respekt for de eksisterende kunder.

Læs også

Fremtidens tarifmodeller

Elkedler har også mulighed for at få en millionrabat, hvis de er fleksible i forhold til elnettet. De kan vælge at blive tilsluttet med ”begrænset netadgang”, hvor de slukker elkedlen, når elnettet er presset.

Varmeselskaber, som har elkedler med begrænset netadgang, bliver altså betalt for den service, de leverer til nettet og bliver samlet set tariferet på en balanceret og fornuftig måde.

Vi skal i fællesskab sikre, at vi når vores fælles mål om et grønt og elektrificeret Danmark.

Nicolaj Mølgaard Jakobsen
Seniorchefkonsulent, Green Power Denmark

Når vi kigger fremad, forventer vi, at den udvikling, der er startet med Tarifmodel 3.0, vil fortsætte. En mere effektbaseret tarifering er den rigtige vej at gå for at elektrificere Danmark.

Netselskaberne vil dog hele tiden have fokus på, at ændringerne sker på balanceret vis og i dialog med elnettets brugere.

Ved den fremadrettede udvikling af tariferingen vil vi have fokus på, at elkedlerne ikke betaler for mere end de netomkostninger, de giver anledning til.

Fjernvarmen har en stor rolle at spille i elektrificeringen og den grønne omstilling.

Selvom vi mener, at Dansk Fjernvarmes kritik af tarifmodel 3.0 er forfejlet, vil vi meget gerne fortsætte dialogen med fjernvarmesektoren om, hvordan vi kan udvikle tarifmodellerne i fremtiden.

Vi skal i fællesskab sikre, at vi når vores fælles mål om et grønt og elektrificeret Danmark.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00