IDA: Omstilling af energi- og transportsektoren får os kun halvt i mål

DEBAT: Der er masser af idéer og visioner vedrørende cirkulær økonomi. Men det politiske fokus mangler, selvom cirkulær økonomi kan være et afgørende middel til at begrænse klimaforandringerne, mener Ingeniørforeningen.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand, Ingeniørforeningen (IDA)

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har netop taget fat på arbejdet.
11. december deltog IDA sammen med en række virksomheder og organisationer i en workshop, der skulle komme med input til, hvordan vi i Danmark konkret kan begrænse udledningen af drivhusgasser ved omstillingen til cirkulær økonomi.

Selvom det er virksomheder og aktører, der har arbejdet med denne problemstilling i mange år, oplever jeg et stigende engagement og vilje til forandring.

Alle er enige om behovet for forandring, nye forretningsmodeller, nye teknologier med mere. Ingen i det forum mener, at status quo er acceptabelt. Men der blev samtidig efterspurgt politiske visioner og rammebetingelser, der fremmer den nødvendige omstilling.

Vi glæder os i IDA over 70 procent-målsætningen, men vi anerkender også faren for, at vi med denne målsætning glemmer alt det andet, der også skal i spil for at bremse klimaforandringerne – det vil sige glemmer, at klimakrisen ikke kun er omstilling af energisektoren og transporten.

Målet skal ikke begrænse os
Jeg ser derfor frem til en klimahandlingsplan, som forhåbentlig også indeholder indsatser, der vil have en positiv effekt i forhold til CO2-udledningen, men som måske ikke leverer på 70 procent-målet.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle 13 partnerskaber er vigtige og afgørende for den grønne omstilling. Vi går ind til arbejdet i cirkulær økonomi-partnerskabet med ekstra store forventninger, og efter vores overbevisning hviler der et særligt forventningspres på netop dette partnerskab.

Det er en alletiders chance for at gøre landets politikere meget mere opmærksomme på nødvendigheden af en omstilling til cirkulær økonomi og samtidig dokumentere, at et samfund, der reducerer sit træk på jordens ressourcer, også er et mere klimavenligt samfund.

Derfor er arbejdet i klimapartnerskabet for cirkulær økonomi en særlig udfordring og mulighed.

Cirkulær økonomi kan fuldende omstilling
I september kom en rapport fra blandt andre Ellen MacArthur Foundation med titlen ‘How the Circular Economy Tackles Climate Change’, hvori der står, at ”ved at skifte til vedvarende energikilder kan vi kun nå at reducere 55 procent af de globale udledninger. Men for at nå FN’s klimamål, der adresserer det presserende behov for at reducere de resterende 45 procent, skal vi kigge på potentialet i cirkulær økonomi (…) Så der er behov for handling, ud over hvad der kan levere løsninger inden for 70 procent-målet.”

I Danmark sætter vi en ære i at gå foran i omstillingen til vedvarende energi – men vil vi også være dem, der har de andre løsninger?

Jeg glæder mig over den brede politiske opbakning til 70 procent-målsætningen, men sukker samtidig efter, at det politiske blik også bliver rettet mod den anden udfordring og dermed tage klimakrisen 100 procent alvorligt.

Ret blikket mod potentialet
Der er behov for et mere målrettet politisk fokus på cirkulær økonomi – et begreb, som stadig er uklart for mange – og som man skulle lede forgæves efter i finansloven.

Med andre ord har det politiske blik måske slet ikke været rettet mod potentialerne og mulighederne i cirkulær økonomi. Og det er her, at partnerskabet skal levere og sikre en ambitiøs politisk vision og politisk fokus.

Det overskyggende positive ved, at der er et klimapartnerskab på cirkulær økonomi, er, at det ofte er en nødvendig omstilling, der bliver overset i klimaperspektivet.

For mig hersker der ingen tvivl om, at visionen er, at Danmark viser vejen. Ofte siges det, at vores lille land ikke gør den store forskel. Det er er i min optik forkert at antage. For vores rolle i verden er som et løsningsorienteret land, og hvis vi får de politiske visioner, en national strategi for en omstilling til cirkulær økonomi og de rette rammebetingelser, så er faggrupper som vores medlemmer helt sikkert klar til at udvikle løsninger.

Forrige artikel Noah til Energinet: Baltic Pipe er ikke en trædesten mod et grønt energisystem Noah til Energinet: Baltic Pipe er ikke en trædesten mod et grønt energisystem Næste artikel Medlemmer af Radius' bestyrelse: Vi vil være andelshavere i Seas-nve Medlemmer af Radius' bestyrelse: Vi vil være andelshavere i Seas-nve
Her er hovedpunkterne i regeringens bud på en grøn skattereform

Her er hovedpunkterne i regeringens bud på en grøn skattereform

DOKUMENTATION: Skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) har mandag fremlagt regeringens bud på den omdiskuterede grønne skattereform. Udspillet er første skridt mod en ”mere ensartet” CO2-afgift. Få et overblik her.