Debat

Pensionsboss: Kommende minister skal trykke på eksekveringsknappen, så Danmark kan genvinde grøn førertrøje

Der er brug for tempo og handling fra Danmarks kommende klima- energi- og forsyningsminister. Flere havvindmøller, en PtX-strategi og en plan for udbygning af el-nettet er blandt de presserende opgaver, hvis Danmark skal fastholde en førerposition i næste fase af den grønne omstilling, skriver Torben Möger Pedersen.

Statsminister Mette Frederiksen var vært på topmødet i Esbjerg i maj 2022, om udnyttelse af Nordsøens vindressourcer. Initiativer som disse viser, at Danmark er et naturligt samlingspunkt for ambitionerne om, at gøre havområder til grønne kraftværker, skriver Torben Möger Pedersen. 
Statsminister Mette Frederiksen var vært på topmødet i Esbjerg i maj 2022, om udnyttelse af Nordsøens vindressourcer. Initiativer som disse viser, at Danmark er et naturligt samlingspunkt for ambitionerne om, at gøre havområder til grønne kraftværker, skriver Torben Möger Pedersen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Torben Möger Pedersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er ikke tid til meget mere end de rituelle overdragelsesdragelsestaler, når den kommende regering har placeret ministeransvaret for klima-, energi- og forsyningspolitikken.

Hvis Danmark skal bevare sin position i fronten i den grønne omstilling er der en række bundne opgaver, der skal løses. Og det skal gå stærkt.

Lykkeligvis ligger løsningerne lige for.

Løsningerne findes allerede 

Ørsted og CIP er klar til at sikre en massiv forøgelse af Danmarks havvindkapacitet ved helt uden statsstøtte at opføre 5,2 gigawatt fordelt på fire åben-dør-projekter. En sådan kapacitetsforøgelse kan sikre et solid input af strøm til et dansk industrieventyr inden for Power-to-X (PtX), som blandt andet er vejen til at skabe grønne brændsler til fremtidens fly- og skibstransport og grøn gødning til landbruget.

Temadebat: Ønsker til ny klima-, energi- og forsyningsministers første 100 dage

Regeringsforhandlingerne er i fuld gang. Men uanset hvilken bogstavssammensætning den nye regering vil bestå af, så vil nogle af de mest presserende emner være at finde i energi-, forsynings- og klimapolitikken.

Den nye minister på områderne får travlt, men hvor skal der prioriteres i de første 100 dage? Det spørger Altinget om i denne temadebat.

Debatpanelet kan findes her.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til debatredaktør Caroline Boas

Det bør ligge lige for, at en kommende regering bakker op om, at denne visionære udbygning udføres hurtigst muligt og suppleres af en national strategi for PtX, så vi ikke går glip af et potentielt eksporteventyr. Et eventyr, der også kræver infrastruktur til transmission af grøn brint.

Ligeledes bliver det nødvendigt med en plan for udbygning af elnettet, så fremtidens grønne løsninger kan tilsluttes gnidningsfrit, og så den grønne energi kan rejse frit over landegrænser, for at vi kan udnytte den fuldt ud. I EU bør det blive en femte frihedsret i det indre marked.

Investeringsbehovet er således til at få øje på, men finanssektoren står klar med penge og support. Branchens løfte om nye grønne investeringer for 350 milliarder kroner inden 2030 står ved magt, men den risikovillige kapital gør det ikke alene.

Behov for hurtigere processer og arbejdskraft

Som det også pointeres i Esbjerg-erklæringen, er der behov for hurtige godkendelsesprocesser for grøn energi både nationalt og i EU.

Det skorter således ikke på udfordringer, men om nogen har vi i Danmark en tradition for at løse dem i fællesskab

Torben Möger Pedersen
Adm. direktør, PensionDanmark

Unødigt bureaukrati skal fjernes, og i Danmark bør sagsbehandlingstiden for godkendelse og opstilling af solcelleanlæg på mark holdes på maksimalt ét år, hvor det i dag ofte tager både to og tre gange så lang tid. Tilsvarende skal perioden fra ide til opstilling af landmøller reduceres til to år.

Samtidig kræver realiseringen af de grønne investeringer kloge hoveder og kompetente hænder, og lige nu kigger Danmark ind i en tiltagende mangel på faglært arbejdskraft.

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Green Power Denmark har beregnet, at de nødvendige investeringer for at realisere klimamålet for 2030 vil generere 200.000 ekstra årsværk, og samtidig vurderer AE, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte.

Det er alarmerende, og derfor er der brug for, at den kommende regering i tæt samarbejde med de relevante parter hurtigt viser vejen til et fundamentalt opgør med dette mismatch på arbejdsmarkedet.

Tryk på eksekveringsknappen

Det skorter således ikke på udfordringer, men om nogen har vi i Danmark en tradition for at løse dem i fællesskab.

Offentligt-private-partnerskaber (OPP) er vejen frem, og den kommende regering bør lade sig inspirere af klimapartnerskabernes succes til at finde nye måder at tænke OPP (Offentlig-privat partnerskab) på. Gør den det, har Danmark fortsat gode forudsætninger for at indtage en førerposition i den næste fase af den bæredygtige omstilling af verdens energiforsyning.

Det haster både af hensyn til klimaet og forsyningssikkerheden, men så sandelig også for at Danmark kan bevare sin grønne førerposition, som vores erhvervsliv, lønmodtagere og pensionsopsparer har nydt godt af i mange år

Torben Möger Pedersen
Adm. direktør, PensionDanmark

Topmødet med Esbjerg-erklæringen om udnyttelse af Nordsøens vindressourcer og det tilsvarende Østersø-topmøde på Marienborg understreger, at Danmark er et naturligt samlingspunkt for ambitionerne om, at gøre de to havområder til grønne kraftværker, der kan forsyne Europa med ren og billig strøm og derved tillige endegyldigt fjerne afhængigheden af russisk gas.

Det er et meget vigtigt bidrag til at løse klimakrisen og energiforsyningskrisen, der samtidig vil skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Men det kræver handling. Nu og her.

Det haster både af hensyn til klimaet og forsyningssikkerheden, men så sandelig også for at Danmark kan bevare sin grønne førerposition, som vores erhvervsliv, lønmodtagere og pensionsopsparer har nydt godt af i mange år.

Det er tid til at trykke på eksekveringsknappen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Möger Pedersen

Formand for CBS, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Fonden Danish Society for Education and Business, Gefion Gymnasium samt Klimapartnerskabet for Finanssektoren, fhv. administrerende direktør, PensionDanmark
cand.polit. (Københavns Uni. 1984)

0:000:00