Veks: Det er ødselt ikke at udnytte overskudsvarme i Danmark

DEBAT: Hvorfor beskatte, at vi kan omsætte energispild til varme til glæde for klima, samfund og økonomi, skriver Steen Christiansen og Lars Gullev.

Af Steen Christiansen og Lars Gullev
Hhv. Formand og direktør i Veks

I Danmark findes der kolossale mængder overskudsvarme, som kun venter på at blive udnyttet. Varmen er jo allerede produceret, så hvorfor ikke få glæde af energien to gange? Det er ødselt ikke at "samle varmen op".

Mange smarte løsninger med overskudsvarme er allerede i drift, mens en række nye projekter står i kø for at blive ført ud i livet. Køen vokser, for der har bredt sig en generel usikkerhed om, hvorvidt nye beskatningsregler vil spolere gevinsten ved at udnytte overskudsvarmen.

Genbrug af varme
Desværre vil et aktuelt lovforslag – næsten tragikomisk – indføre øget beskatning på overskudsvarme. Man vil gå fra at anvende differentierede afgifter afhængig af projekternes karakter til fremover at beskatte al overskudsvarme over en kam – nemlig med en fast afgift på 25 kroner per gigajoule.

Afgiften vil være gift for komme videre med at udnytte overskudsvarme, som ellers kunne være et effektivt rygstød for at nå regeringens ambitiøse klimamålsætninger.

Overskudsvarmen findes typisk hos virksomheder, der i samarbejde med et fjernvarmeselskab formår at udnytte varmen. Virksomheden vil med den foreslåede øgede afgift miste sit incitament for at investere i de grønne løsninger.

Der vil nemlig også blive indført et loft over, hvor meget virksomheden må tjene på sin investering – og dermed mister de interessen og grundlaget for projekterne.

Én løsning kunne være at bibeholde afgiftsniveauet – en anden løsning at holde projekterne fri for afgiften, til investeringerne er afskrevet.

Projekter stoppes
Regeringen ønsker, at andelen af overskudsvarme skal stige med 35 procent i forhold til i dag. Vi ved, at der ligger et stort potentiale, som kun venter på at blive samlet op.

Lige nu er vi handlingslammede, fordi vi ikke har tillid til, at den fremtidige aftale vil støtte op om at udnytte overskudsvarmen. Loven vil i stedet for stå i vejen for udviklingen.

Desværre vil loven også regulere med tilbagevirkende kraft. Overskudsvarmeprojekter, som for længst er sat i søen, men hvor leverancen ikke er startet, vil også fra årsskiftet blive pålagt den nye afgift.

Alene i vores forsyningsområder vil et køleprojekt i Taastrup samt et overskudsvarmeprojekt med spildevandsrensning i Roskilde ikke længere kunne realiseres økonomisk forsvarligt.

Med en ny, høj afgift på overskudsvarme oplever vi snarere politiske benspænd end motivation til at "samle varmen op".

Forrige artikel Affaldsforening: Ikke-genanvendeligt affald er overset i klimadebatten Affaldsforening: Ikke-genanvendeligt affald er overset i klimadebatten Næste artikel DF: Et lille land som Danmark har brug for en stor spiller som Ørsted DF: Et lille land som Danmark har brug for en stor spiller som Ørsted