Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen

DEBAT: Det er helt uhørt, at regeringen med et lovforslag, der drøftes i Folketinget 9. november, vil trække tæppet væk under økonomien i de grønne investeringer, som varmeforsyningen har foretaget, skriver Steen Christiansen (S) og Lars Gullev.

Af Steen Christiansen og Lars Gullev
Hhv. borgmester i Albertslund (S) og formand for VEKS samt administrerende direktør i VEKS

Inden længe risikerer mange tusinde fjernvarmekunder på den københavnske vestegn at modtage en ekstraregning. Årsagen er, at regeringen uden varsel vil fjerne et tilskud.

Dette tilskud har været en fundamental forudsætning for, at VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) og Ørsted i fællesskab har investeret i en langsigtet, grøn omstilling af Avedøreværket. Værket leverer fjernvarme til 12 kommuner på Vestegnen.

Lovforslaget, der skal drøftes i Folketinget 9. november forventes at ville medføre ekstraomkostninger på Avedøreværket for 1 milliard kroner. Slutresultat: Højere priser for fjernvarmekunderne i vores område.

Det vil også gøre den kollektive varmeforsyning mindre konkurrencedygtig i forhold til individuelle varmeløsninger. Er det virkelig politikernes alvor – og hensigt?

Helt uhørt
Det er helt uhørt, at regeringen uden varsel udarbejder lovgivning, der trækker tæppet bort under økonomien i grønne investeringer. Investeringer vi for længst har foretaget. Derfor opfordrer vi Folketinget til at tage afstand til forslaget.

I VEKS har vi jo netop lyttet til politikernes ønske. Vi er gået forrest i den grønne omstilling ved at sikre, at vores fjernvarme kommer fra bæredygtig biomasse frem for fossile brændsler. Og vores grønne investeringer er sket i tillid til, at vores folkevalgte er ansvarlige og bakker op om de rammevilkår, de selv har formuleret. Dette er et alvorligt politisk tillidsbrud, da rammevilkårene bliver ændret med tilbagevirkende kraft.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har justeret i det endelige forslag, hvilket har givet en hjælpende hånd til andre fjernvarmeselskaber rundt i landet, der står i samme situation som os. Men fjernvarmekunderne i København og på Vestegnen bliver fuldstændig overset og får ingen hjælp.

Vi imødeser, at ministeren ændrer forslaget på grund af dets vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Folketinget må forsvare vores grønne investeringer. Vi skal bevare vores tillid til at turde foretage langsigtede, grønne tiltag, uden at det sker på bekostning af vores fjernvarmekunder.

Følg L 78
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

6/12
2018
11/12
2018
6/12
2018
4/12
2018
29/11
2018
27/11
2018
15/11
2018
13/11
2018
15/11
2018
9/11
2018
8/11
2018
25/10
2018
12/10
2018
12/10
2018

Forrige artikel Aktører: Recirkulering af kemikalier er et vigtigt skridt mod cirkulær økonomi Aktører: Recirkulering af kemikalier er et vigtigt skridt mod cirkulær økonomi Næste artikel Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning
Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

STOP: EU-retten sætter en stopper for et forbud mod import af affald, så klimaminister Dan Jørgensen (S) vil nå målet ved at lade forbrændingsanlæg udkonkurrere hinanden. Vi har grønnere alternativer, som kan erstatte den varme, forbrændingsanlæggene producerer, siger ministeren.