Debat

DI: Hovedstaden skal have høj prioritet i infrastrukturaftalen

Hovedstadens vækst, udvikling og konkurrenceevne kommer hele Danmark til gode. Folketinget skal prioritere hovedstaden højt under forhandlingerne om infrastrukturaftalen, skriver Eva Rindom og Michael Svane fra Dansk Industri.

Infrastrukturprojekterne i hovedstaden vil alle give markante samfundsøkonomiske afkast og komme hele landet til gode, skriver Eva Rindom og Michael Svane.
Infrastrukturprojekterne i hovedstaden vil alle give markante samfundsøkonomiske afkast og komme hele landet til gode, skriver Eva Rindom og Michael Svane.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark skal være verdens mest attraktive land at etablere og drive virksomhed i.

Med sine cirka to millioner indbyggere og høje koncentration af virksomheder er hovedstadsregionen et uomtvisteligt kraftcenter for hele Danmarks vækst og udvikling. Hvis udviklingen ikke skal bremses, er det helt afgørende, at vi letter belastningen på vejnettet og udbygger infrastrukturen.

Bilister i hovedstadsområdet spilder tilsammen cirka 32 millioner timer om året ved at sidde i kø i deres biler

Eva Rindom og Michael Svane
Formand for DI Hovedstadens infrastrukturudvalg og branchedirektør i DI Transport

Belastningen på vejnettet koster hvert år det danske samfund milliarder af kroner i tabt arbejdstid og fortjeneste. Bilister i hovedstadsområdet spilder tilsammen cirka 32 millioner timer om året ved at sidde i kø i deres biler.

Dertil kommer de arbejdstimer, der hver dag går tabt for passagererne, når busserne sidder fast i den øvrige trafik, og togene kører uregelmæssigt.

Den spildte tid på vejene har også store konsekvenser for erhvervslivet, da udgifterne til transport, afsætning og eksport af varer og services stiger, i takt med at biler, busser, lastbiler og varetransporter hænger i kø rundt om København.

Det er derfor godt at se, at projekter som for eksempel en forlængelse af Hillerødmotorvejen, en fortsættelse af Frederikssundsmotorvejen og udvidelser af Amagermotorvejen og Motorring Tre indgår i både regeringens og Venstres udspil til forhandlingerne af den kommende infrastrukturaftale.

Infrastruktur er en god forretning
Beregninger viser, at investeringer i hovedstadens infrastruktur er en god forretning.

Og det er nu, vi skal sætte ind for at undgå, at trængslen i og omkring København udvikler sig det trafikale kaos, som vi kender fra storbyer i andre lande.

Der skal skabes trafikale alternativer og sikres sammenhængende mobilitet, da det er afgørende for at give hovedstaden de bedste udviklingsmuligheder.

Derfor savner vi også, at de politiske udspil sigter bredere og tager flere løsninger i brug. I hovedstadsområdet er der grundlag for at prioritere projekter, der sikrer en effektiv mobilitet for flest muligt.

Derfor skal vi have udbygget infrastrukturen i den brede forstand, så flere har mulighed for at tage cyklen eller benytte bus og tog, når de rejser til og fra arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter.

Efter en hård periode som følge af corona er en prioritering af Københavns Lufthavn og en styrkelse af infrastrukturen til og fra lufthavnen særlig aktuel og vigtig

Eva Rindom og Michael Svane
Formand for DI Hovedstadens infrastrukturudvalg og branchedirektør i DI Transport

En prioritering af lufthavnen er særlig vigtig
Vi skal have udbygget hovedstadens kollektive transport, styrket cykelinfrastrukturen helt ud i erhvervsområderne og udviklet knudepunkter, der binder de forskellige transportformer sammen.

En yderligere investering i metrosystemet og omlægning af S-togene til at køre "metrostyle" kan danne grundlaget for en kollektiv trafik, som for alvor bliver attraktiv.

Efter en hård periode som følge af corona er en prioritering af Københavns Lufthavn og en styrkelse af infrastrukturen til og fra lufthavnen særlig aktuel og vigtig. Lufthavnen skaber og understøtter mange arbejdspladser både i de nærliggende kommuner og i det øvrige hovedstadsområde.

Udviklingsområderne skal forbindes til byområderne
Endeligt savner vi et konkret fokus på at prioritere de nødvendige trafikale forbindelser til udviklingsområderne Holmene og Lynetteholmen.

Det er afgørende, at vi får forbundet udviklingsområderne til de omkringliggende byområder bedst muligt. Derfor skal der investeres i kollektive løsninger af høj kvalitet – ikke blot minimumsløsninger.

Så trods de lovende udsigter kan vi ikke glæde os for tidligt. For vejen til de konkrete forbedringerne af hovedstadens infrastruktur er fortsat lang og usikker.

I første omgang skal hovedstadsforslagene overleve i de kommende forhandlinger. Det kan i sig selv vise sig at være en hurdle, der kan blive svær at forcere.

Det er ikke første gang i historien, at sunde projekter er strandet på grund af manglende politisk vilje til at foretage de nødvendige prioriteringer i infrastrukturen

Eva Rindom og Michael Svane
Formand for DI Hovedstadens infrastrukturudvalg og branchedirektør i DI Transport

Sunde projekter kræver politisk vilje
Efterfølgende skal også infrastrukturaftalens investeringsplan forhandles på plads.

Og det er først, når investeringsplanen ligger klar, at vi får vished om, hvorvidt hovedstadens infrastrukturprojekter kommer til at se dagens lys.

Det er ikke første gang i historien, at sunde projekter er strandet på grund af manglende politisk vilje til at foretage de nødvendige prioriteringer i infrastrukturen.

Infrastrukturprojekterne i hovedstaden vil alle give markante samfundsøkonomiske afkast og komme hele landet til gode. Det er derfor fuldstændig centralt, at regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget får prioriteret hovedstaden højt, når infrastrukturaftalen – og den der tilhørende investeringsplan – skal forhandles på plads.

Med de politiske udspil er vi kommet godt fra start, og vi har lagt champagnen på køl til, når pen er sat til papir.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Svane

Rådgiver, bestyrelsesmedlem og formand
cand.jur. (Københavns Uni. 1982)

0:000:00