FDM og Clever: En ladeplads er ikke en parkeringsplads

REPLIK: I takt med de opladelige bilers udbredelse er det nødvendigt, at vi alle forlader forestillingen om, at en ladeplads også er en parkeringsplads, skriver FDM og Clever.

Af Torben Lund Kudsk og Casper Kirketerp-Møller
Afdelingschef i FDM og direktør i Clever

Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen (IDA), og Anders Jørn Jensen, centerleder for Miljøpunkt Nørrebro, giver i Altinget 3. december deres bud på, hvordan elbiler gøres mere attraktive.

Deres hovedpunkt er, at der ved hvert ladepunkt skal reserveres flere parkeringspladser til opladelige biler, da de mener, at det vil være en forringelse, hvis man som elbilsejer ikke kan parkere på samme plads foran ladestanderen en hel arbejdsdag.

På vejen mod den grønne omstilling og i arbejdet med at få flere elbiler på vejene, er der mange fronter, der skal sættes ind på.

Blandt andet skal elbiler og andre opladelige biler være attraktive at købe og eje, og det skal også være attraktivt for ladeoperatørerne at investere i ladeinfrastruktur.

Ladepladserne skal bruges til at lade
I FDM – Danmarks største forbruger- og bilistorganisation – hører vi ofte fra medlemmer, der har svært ved at finde lademulighed til deres pluginhybrid eller elbil, fordi de eksisterende ladepladser er optaget af andre biler, der ikke er koblet til ladestanderen og derfor blokerer for en opladningsmulighed.

I mange år har devisen været, at reserverede p-pladser giver flere elbiler. Men i takt med de opladelige bilers udbredelse er det nødvendigt, at vi alle forlader forestillingen om, at en ladeplads også er en parkeringsplads.

Det er nødvendigt for at sikre størst muligt rotation ved og dermed udnyttelse af ladestanderne – til gavn for både bilisterne med ladebehov og for ladeoperatørerne, der sikres en bedre indtjening gennem øget flow.

Derfor er FDM og Clever gået sammen om et forslag om at sikre bedre forhold for bilister med ladebehov og bedre forretning for ladeoperatørerne.

Forslag skal sikre ensartethed
Vores forslag har det formål at sikre, at parkeringsreglerne landet over er så ensartede og gennemskuelige som muligt:

  • En ladeplads er ikke en parkeringsplads
  • Bilen skal være tilkoblet ladepunktet
  • Som udgangspunkt vil der være tidsbegrænset parkering på ladepladserne i dagtimerne. Vi foreslår tre timer, da det giver de fleste rig mulighed for at lade op, men der kan naturligvis være lokale forhold, der indbyder til andet
  • Dobbeltbøde ved ulovlig parkering på ladeplads, ligesom man kender det fra ulovlig parkering på en handikapplads, da der i begge tilfælde er tale om kritisk infrastruktur/parkering.

Vi er ikke enige med Ingeniørforeningen og Miljøpunkt Nørrebro i påstanden om, at en tidsbegrænsning ved en ladeplads skulle være en uoverstigelig byrde for elbil- eller pluginhybridejere.

Ensrettede regler landet over
Ligesom man heller ikke parkerer foran benzinstanderen, når man har et ærinde, er ladepladsen foran ladestanderen ikke til parkering – men netop til opladning.

I første omgang handler det om at ensrette reglerne på tværs af landet, så det står klart, at en ladeplads ikke er en parkeringsplads.

Vi vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt vil være behov for at lave særskilte parkeringspladser forbeholdt elbiler ud over de ladepladser, der reserveres til de tilkoblede opladelige biler. Behovet for parkering er ikke anderledes, uanset om man fylder strøm eller brændstof på bilen.

I stedet foreslår vi at lave et pitstop og at evaluere behovet for justeringer to til tre år efter vores forslag forhåbentligt er blevet til virkelighed.

Under et pitstop vil det være oplagt og værdifuldt at få gode bidrag fra for eksempel både Ingeniørforeningen og Miljøpunkt Nørrebro.
___

*Rettelse 4. januar 9:15: I en tidligere udgave var billedet af en ladestander fra E.ON.

Forrige artikel Rosenkilde: Advisory board samler alle aktører – også erhvervslivet Rosenkilde: Advisory board samler alle aktører – også erhvervslivet Næste artikel By & Havn og ØICC om Ørestad: Se glasset som halvt fyldt By & Havn og ØICC om Ørestad: Se glasset som halvt fyldt