Debat

Klaus Bondam: Det skal gøres nemmere at deles om bilerne i København, hvis vores by skal være mere grøn end sort

Pladsen til byliv bliver mindre i hovedstaden, hvor trængslen stiger hvert år. Derfor skal vi omstille byen smartere og grønnere. En del af løsningen har vi allerede, nemlig delebilen, skriver Klaus Bondam (R).

Radikale vil skabe grønne byer, hvor der er plads til at leve. Derfor
vil vi også gå forrest i omstillingen af mobiliteten og fremme mulighederne for
delebilisme og grøn transport, skriver Klaus Bondam.
Radikale vil skabe grønne byer, hvor der er plads til at leve. Derfor vil vi også gå forrest i omstillingen af mobiliteten og fremme mulighederne for delebilisme og grøn transport, skriver Klaus Bondam.Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix
Klaus Bondam
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Som hovedstad skal København kunne noget helt særligt. Vi skal ikke kun være foregangsland med ambitiøse klimamål, men vi skal også være den grønne foregangsby, hvor løsninger til grøn byudvikling kan inspirere landene omkring os. København skal være et grønt byrum med plads til alle.

Vi skal være en by med en sammenhængende grøn infrastruktur og mobilitet, der fletter land og by effektivt sammen. Og vi skal være en by, hvor det ikke kun er mængden af asfalt, der tæller, men derimod antallet af åndehuller til fællesskaber, oplevelser og leg der fylder.

I Danmark sætter vi i forvejen klimabarren højt, men indenfor særligt persontransporten, skal vi stramme os an, hvis de ambitiøse mål skal nås. Antallet af biler i hovedstaden er steget siden 2008, og ser ikke ud til at ændre kurs uden indgreb. Det betyder, at byerne bliver mere trængselsbelastede, og befolkningen bruger mere tid på vejene generelt.

Målet er et grønt København med et sundt byliv

Klaus Bondam (R)

Alene for København viser seneste fremskrivning af trængslen i byen, at i 2025 vil bilisterne omkring hovedstaden spilde cirka 18 millioner timer på at sidde i kø.

Det svarer til, at København årligt går glip af cirka fire milliarder kroner, eller at cirka 10.000 trafikanter sidder i kø hver dag i hele arbejdstiden året rundt. Ikke mindst den evige søgen efter P-pladser i byen øger trængslen. 30 procent af al trængsel i myldretiden stammer nemlig fra borgere, der leder efter parkering.

Hvis ikke vi sætter større krav til den grønne og trængselsreducerende omstilling af vores hovedstad, så risikerer vi ikke blot at drukne i biler og asfalt, men også at vores by bliver mere sort end grøn.

Grønnere bymiljø og mindre trængsel
Klimarådet konkluderede i deres seneste statusrapport, at der skal nye tiltag til, hvis vejen skal banes for en grøn omstilling af transportsektoren. I dag står transportsektoren for 31 procent af CO2-udledningerne, og i 2030 vil den indtage førstepladsen over de sektorer, som udleder allermest.

Det gælder i høj grad også privatbilismen, hvor alene personbiler forventes at udlede 6,2 millioner ton CO2. Hvis der ikke bliver sat en bremseklods på stigningen af privatbiler, så er det endnu uvist, hvor alvorligt et sort hjulspor de vil sætte i den grønne fremtid. Og selv når privatbilismen er helt elektrificeret, vil vi stadig have trængselsproblemerne, hvis vi ikke handler og tænker nyt.

Derfor skal vi trække i koblingen og gennemføre tiltag, der både kan skabe et grønnere bymiljø og reducere trængslen. Det kan blandt andet være ved at indføre roadpricing/trængselsafgift på vejene og indføre nul-emissionszoner. Men de løsninger er langsigtede og hjælper ikke nu og her. Det gør udbredelse af delebilisme derimod.

Vi ved, at én delebil uden fast stamplads kan erstatte over syv privatbiler. Vi ved fra andre byer, at hvis delebiler integreres bedre i byerne, så kan de alene reducere CO2-udledningen med over seks procent. Og vi ved, at delebilsbrugere i højere grad end andre også anvender andre grønne transportformer som cykel, metro, gang eller tog.

Plads til at leve
Ifølge delebilsaktøren Share Now har cirka 28 procent af deres brugere, som ikke havde bil i husstanden, valgt at udskyde deres køb af en privatbil på grund af muligheden for delebiler. Tilsvarende har fire procent af de brugere, som havde bil i husstanden, valgt at skaffe sig af med deres egen bil for i stedet at benytte sig af delebil, cykel og kollektiv transport.

Derfor skal vi gøre mere for at gøre det lettere at deles om bilerne i byen i stedet for at eje, så endnu flere fravælger privatbilen.

Selv når privatbilismen er helt elektrificeret, vil vi stadig have trængselsproblemerne

Klaus Bondam (R)

Radikale vil skabe grønne byer, hvor der er plads til at leve. Derfor vil vi også gå forrest i omstillingen af mobiliteten og fremme mulighederne for delebilisme og grøn transport. Vi skal etablere flere lade-hubs og delebils P-pladser i trafikale knudepunkter, så overgangen mellem cykel, delebil og kollektiv transport bliver lettere. Og vi skal have nedsat et delbilsudvalg.

Det skal gøre os klogere på, hvilke effekter delebilisme har på CO2-udledningen og trængslen, og hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for borgerne i byerne at vælge delebilen til og privatbilen fra. 

Netop det skal vi politikere skabe de bedst mulige rammer for. Målet er et grønt København med et sundt byliv. Midlet hertil er også bedre vilkår for delebilismen, så København kan føles som et åndehul og ikke som en tønde sild

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Bondam

Direktør for krydstogtnetværkene CruiseCopenhagen og Cruise Baltic i Wonderful Copenhagen, fhv. borgmester for teknik- og miljø og beskæftigelse- og integration (R), Københavns Kommune
skuespiller (Skuespillerskolen ved Odense Teater 1992), toldbetjent (Distriktstoldkammer 1 1985), EDB-assistent (Købmandsskolen 1983)

0:000:00