Anmeldelse af 
Simon Kjær Hansen

Simon Kjær Hansen: Ny bog udfordrer Lynetteholm, men præsenterer ingen alternativ vision

Forfatterne til en ny antologi om Lynetteholm vil ud af de fastlåste debatpositioner og vise os alternativerne, men lykkes kun halvt med projektet, skriver forfatter og centerleder Simon Kjær Hansen.

Kinderæggets berømte tre-i-én løsning modsvares ikke af en alternativ vision, hvor klima, infrastruktur og boligmangel er tænkt sammen, skriver Simon Kjær Hansen. 
Kinderæggets berømte tre-i-én løsning modsvares ikke af en alternativ vision, hvor klima, infrastruktur og boligmangel er tænkt sammen, skriver Simon Kjær Hansen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Simon Kjær Hansen
Tænk os om: Alternativer til Lynetteholm
Redigeret af Ane Cortzen
128 sider, Strandberg Publishing. Udkommer 29. august 2023.


Der er noget fantastisk over Lynetteholms tilblivelseshistorie, som måske forklarer, hvorfor den er blevet mødt med vrede af mange danskere.

En efterårsdag i 2018 gik daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende overborgmester Frank Jensen frem foran pressen og annoncerede ud af det blå en kunstig halvø i Øresund med plads til 35.000 indbyggere.

Planen var et ”kinderæg”, forklarede politikerne, komplet med tusindvis af boliger til at håndtere efterspørgslen fra de mange kommende københavnere, med havnetunnel og metro til at klare trafikpresset på byens veje og broer og ikke mindst sikring mod klimakrisens stigende vandmasser.

Tre problemer løst på én gang.

I et senere kapitel gøres Lynetteholm til et ”eksempel på et selvdestruktivt system, som tilgodeser de få og udnytter de mange”. Her som før er vi vist kun halvt ude af skyttegraven

Simon Kjær Hansen
Forfatter og centerleder på Københavns Universitet

”Kan man virkelig det?”, synes mange at have tænkt. Kan regering og kommune uden videre kundgøre, at hér lægger vi en halvø, borer en tunnel, bygger en sluse? Kræver det ikke nærmere analyse, debat og omtanke?

Og netop det sidste er, hvad en gruppe forskere og arkitekter har sat sig for med antologien ”Tænk os om”, en såkaldt ”vidensbog” som med redaktør Ane Cortzens ord skal bringe debatten ud af skyttegravene og fremme den informerede samtale.

Det godt tænkte greb er at undersøge, om Lynetteholm nu også er det mest oplagte svar på Københavns problemer? Findes der alternative løsninger af byens bolig-, infrastruktur- og klimatilpasningsudfordringer?

Halvt ude af skyttegraven

Som læser kommer man imidlertid i tvivl om intentionerne allerede med bogens indledende kapitel.

Professor Stiig Markager redegør ellers detaljeret og sagligt for Lynetteholms mulige indvirkning på havmiljøet. Halvøen er lagt, så den blokerer for en af tre dybe render, som bringer saltvand ind i Østersøen. Har vi tænkt os om, spørger Markager, hvis Lynetteholm risikerer at påvirke vandkvaliteten i hele regionen?

Spørgsmålet er bestemt en diskussion værd, men garneres herefter af en lidt overfladisk kritik af motiverne bag Lynetteholm. København har hverken brug for ø eller boliger, forklarer Markager, for man kan sikre sig mod oversvømmelser ved en ”simpel dæmning” og ”tilflyttere kan bo mange andre steder”.

Ergo er det egentlige motiv at skaffe penge til en havnetunnel. Lynetteholm er ”grådighedens ø”.

Markager er ikke ene om at vibrere mellem det faglige og det polemiske. I Rikke Juul Grams kapitel om naturbaseret klimatilpasning tages med i forbifarten, at Lynetteholms ”Kinderæg” i virkeligheden er et ”dinosauræg, lagt af teknokrater” og et ”frontalt angreb på både Øresunds natur, gode, kollektive trafikløsninger og en byudvikling til gavn for alle”.

I et senere kapitel gøres Lynetteholm til et ”eksempel på et selvdestruktivt system, som tilgodeser de få og udnytter de mange”.

Her som før er vi vist kun halvt ude af skyttegraven. For er Lynetteholm ”grådig”, et ”frontalangreb på byudviklingen” og ”udnytter de mange”, er der så grund til dialog med dens tilhængere?

Læs også

Kinderægget dissekeret

Har bogen til tider svært ved at leve op til løftet om fordomsfri samtale, går det til gengæld bedre med at diskutere alternativer til Lynetteholm.

Det sker i en række meget forskellige indlæg, som cirka falder i tre kategorier.

Bogens ekspertbidrag retter som Stiig Markager typisk en fagligt funderet kritik af forudsætningerne for Lynetteholm.

Otto Anker Nielsen er for eksempel tvivlende over for effekterne af den planlagte Østlige Ringvej under havnen. Gertrud Jørgensen, Ole Fryd og Anna Aslaug Lund spørger forsigtigt i en fin og overbliksskabende artikel om kystsikring, om det på sigt giver bedre mening at undgå nybyggeri i sårbare kystområder?

I bidragene fra bogens praktikere optegnes i kontrast hertil mere konkrete bud på, hvordan man ellers kunne gøre.

Mest interessant i Kasper Benjamin Reimer Bjørkskovs insisterende vision om et København, som skaber tusindvis af nye boliger uden at bygge nyt. For eksempel ved at udnytte tagetager, opdele eksisterende boliger og stille krav om bopælspligt overalt.

Endelig samler bogen under den lidt flade overskrift ”Alternative perspektiver” nogle læseværdige men også mere teoretiske bidrag, som havde fortjent at blive udfoldet på lidt mere plads.

Bogen overlader det på den måde til læseren selv at samle brikkerne til et nyt billede. Kinderæggets berømte tre-i-én løsning modsvares ikke af en alternativ vision, hvor klima, infrastruktur og boligmangel er tænkt sammen. Snarere napper bogens forfattere i forskellige dele af argumentationen for Lynetteholm.

Og det er ikke uinteressant, men gør læseoplevelsen en anelse frustrerende. Særligt fordi de enkelte bidrag stilistisk og sprogligt svinger fra tekniske udredninger om saltbalancer i Østersøen til hittepåsomme forslag om flydende huse.

Skal København vokse?

Skulle man alligevel pege på et fælles ærinde hos forfatterne, er det bekymringen for Københavns fortsatte vækst. Storskala byudvikling er plaget af mange ubekendte og aldrig uden miljømæssige risici. Kan vi leve med det?

Svaret fra bidragsyderne til ’Tænk os om’ hælder mod et nej. Det tætteste man kommer på en anbefaling, er, at Københavns trafikale og boligmæssige udfordringer bedst løses andetsteds. Fx gennem fortætning omkring stationer i Københavns Omegn.

Men det rejser andre spørgsmål, som bogen kun berører flygtigt.

Kan man forklare de kommende generationer af mennesker, som måske gerne vil bo i København, hvis de har råd, at de gør bedst i at opgive drømmen? Og har den mere spredte udbygning af forstæder og landdistrikter ikke tilsvarende klima-, miljø- og infrastrukturudfordringer?

Måske er her endnu et par årsager til, at vi tænker os om.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ane Cortzen

Tv- og radiovært, skribent
cand.arch. (Kunstakademiets Arkitektskole. 2001)

Stiig Markager

Professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1987), ph.d. i akvatisk økologi (Aarhus Uni. 1992)

Otto Anker Nielsen

Professor i transportmodellering, leder af Transportdivisionen, DTU Management
ph.d. (DTH 1994), civilingeniør (DTH 1991)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024