Kommunikationschef søges til Københavns Politi
København Vi søger vi en erfaren og handlekraftig kommunikationschef, der kan sætte klar og strategisk retning for politikredsens interne og eksterne kommunikation og skabe en velfungerende ramme for vores dygtige presse- og kommunikationsmedarbejdere.

Københavns Politi er Danmarks største politikreds med over 3500 medarbejdere. Vi varetager en lang række funktioner, der har afgørende betydning for borgernes sikkerhed og tryghed. Det er meget vigtigt for os at kommunikere åbent og tilgængeligt for at understøtte dette. En tempofyldt og meningsfuld arbejdsdag Som vores kommunikationschef kommer du til at stå i spidsen for otte dedikerede medarbejdere, som løser opgaver inden for hele kommunikationspaletten. Desuden samarbejder du med kommunikationsenhederne i de øvrige politikredse og med Rigspolitiet og Rigsadvokaten om tværgående initiativer og sager. Københavns Politi er genstand for stor politisk og mediemæssig bevågenhed og får dagligt mange pressehenvendelser fra både lokale og nationale medier. Vi sætter en ære i at sikre pressen en god og effektiv service og være åbne uden at det kompromitterer fortrolige oplysninger. Samtidig bestræber vi os på at være i øjenhøjde med borgerne gennem proaktiv kommunikation, eksempelvis ved at synliggøre det forebyggende og nære politiarbejde. Vi kommunikerer bl.a. direkte til borgerne på de sociale medier med flere end 300.000 følgere på Twitter og en aktiv tilstedeværelse på Facebook og Instagram. Kommunikationsafdelingens opgaver løses oftest i et højt tempo og hverdagen i Københavns Politi er meget uforudsigelig. Det er derfor vigtigt, at du kan have mange bolde i luften samtidig med, at du formår at fastholde overblik og fokus på eksekvering. Det betyder også, at alle i afdelingen - inklusive chefen - skal kunne håndtere henvendelser fra medierne og selv skrive en pressemeddelelse. Som chef skal du derfor kunne veksle mellem strategi og praksis med kort varsel. Du forventes også at være fleksibel i forhold til arbejdstid, og du skal være indstillet på aften- og weekendarbejde afhængigt af den operative situation. Et indholdsrigt job med komplekse opgaver og faglige udfordringer Som kommunikationschef er du en nøgleperson i politikredsen, og du vil være sparringspartner for øverste ledelse om såvel den daglige som strategiske kommunikation. Det er vigtigt, at du har blik for hele organisationen - både politiets og anklagemyndighedens opgaver, prioriteter og resultater. I praksis omfatter din opgave:
  • Ledelse af et dedikeret team af dygtige kommunikationsfolk
  • Proaktiv og rettidig håndtering af sager, der optager offentligheden og vores interessenter, herunder kredsens fire kommuner
  • Fokus på god og relevant information til kredsens mere end 800.000 borgere
  • Krisekommunikation
  • Medie- og presserådgivning af politikredsens ledere og medarbejdere
  • Intern kommunikation, og herunder medvirke til at skabe og vedligeholde en sund kultur og et godt arbejdsmiljø for ca. 3500 ansatte
  • Sociale medier og projektkommunikation
  • Fastholdelse af høj faglighed og trivsel i kommunikationsafdelingen
  • Løbende udvikling og kvalitetssikring af kommunikationsafdelingens ydelser
Du får reference til stabschefen, der sidder i øverste ledelse, og bliver medlem af en velfungerende ledergruppe, der også omfatter politikredsens HR-chef, økonomichef, juridiske chef, styringschef og sekretariatschef. Vi har en arbejdskultur, der er præget af godt humør og stor handlekraft. Din baggrund og kompetencer Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, journalist eller tilsvarende, og flere års erfaring med personaleledelse og strategisk kommunikation; gerne fra en offentlig virksomhed eller anden større organisation. Det er vigtigere for dig at indgå som en del af et hold, der har succes, end at du opnår personlig anerkendelse for resultater. Du har stærke kommunikative evner, en skarp journalistisk pen og har blik for den gode og kritiske historie. Du har politisk tæft og er vant til at agere ubesværet i en kompleks og politisk styret organisation med højt tempo. Du har i den forbindelse en sikker fornemmelse for, hvornår der er rum for nytænkning, og hvornår der skal leveres myndighedskommunikation med en sikker hånd. Som person er du en synlig leder, der tør gå forrest og præge kulturen i den rigtige retning. Med din gennemslagskraft og personlige integritet fungerer du som en både tillidsskabende og operativ kommunikationschef. Du har organisatorisk indsigt og forretningsforståelse, og med din naturlige flair for at opbygge gode relationer på alle niveauer formår du at omsætte ideer til synlig handling. Og så forventer vi at du bidrager til den fortsatte udvikling af en organisation, der kommunikerer åbent og professionelt med borgeren i centrum. Hvis ovenstående vækker genklang hos dig, håber vi, at du vil sende os en ansøgning! Ansættelsesforhold Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst. Dit arbejdssted bliver Københavns Politi med adresse på Politigården, 1567 København V. Der er en forudsætning for din ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Kontakt Vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte stabschef Ida Sørensen på telefon 29466723 eller [email protected]. (Mailen kan IKKE anvendes til ansøgninger). Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 40 og 2. samtalerunde i uge 41. Vores ambition er, at den nye kommunikationschef kan tiltræde den 1. december 2022. Alle interesserede ansøgere uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at ansøge. Ansøgningsfrist: 29. september 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Du kan finde mere generel information om politiet på www.politi.dk.
Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00