Debat

Dansk Miljøteknologi til Folketinget: Indtænk grønne erhvervsmuligheder i klimaplanen

DEBAT: Politikerne skal tænke mere i synergier og erhvervsmuligheder, der gavner klimaet og øger eksporten og jobskabelsen, skriver Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi. 

Politikerne bør sætte turbo på Danmarks bioøkonomi i den kommende klimaplan, mener Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi. 
Politikerne bør sætte turbo på Danmarks bioøkonomi i den kommende klimaplan, mener Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Nikolai Evereth Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jørn Jespersen
Direktør, Dansk Miljøteknologi

Når Folketinget om kort tid skal vedtage en ny og forhåbentlig ambitiøs klimaplan, som for alvor kan nedsætte Danmarks meget høje udslip af drivhusgasser, er det samtidigt en gylden mulighed for at tænke i nye attraktive jobs og øget eksport fra det grønne danske erhvervsliv.

Alt for tit bliver politik tænkt i endimensionale baner, hvor effekten af de vedtagne politiske tiltag kun måles på et område, mens den samfundsøkonomiske effekt kunne forøges markant, hvis politikere tænkte i positive synenergier.

Opgradering af miljøzonerne kan forbedre luftkvaliteten
Derfor skal der herfra lyde en opfordring til Folketinget om at tænke i sammenhænge og positiv synergi, når den kommende klimaplan skal forhandles.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Eksempelvis kan en opgradering af miljøzonerne i de store byer udover en forbedring af luftkvaliteten også medføre positive klimaeffekter.

Øget brug af gylleforsuring i landbruget vil udover markante klimagevinster også have positive effekter for luftkvaliteten og nedbringe sundhedsudgifterne – og hertil kommer gevinst i form af bedre natur, som kommer rekreative interesser og turismen til gode.

Der er god grund til, og mange nye jobs i, at sætte turbo på Danmarks bioøkonomi som en del af den grønne omstilling, og det kan Folketinget passende gøre som en del af en kommende klimaplan.

Jørn Jespersen
Direktør, Dansk Miljøteknologi

Danske storbyer som udstillingsvindue for miljøteknologi
Mere overordnet vil opgraderede miljøzoner og mere gylleforsuring også komme det grønne danske erhvervsliv til gode.

Når busser, lastbiler og store varebiler må svine mindre, kan man opgradere køretøjerne med dansk teknologi, så de lever op til de nyeste emissionsstandarder, og de danske store byer kommer på den måde til at fungere som udstillingsvinduer for dansk miljøteknologi.

Det øger produktion og skaber nye eksportbaserede arbejdspladser.

Gylleforsuring er ligeledes en dansk styrkeposition, hvor danske producenter står parat til at erobre det europæiske marked, efterhånden som eu's skrappere reduktionsmål for ammoniak træder i kraft.

På den måde kan Danmarks dyrekøbte erfaringer vendes til en fordel, der skaber nye jobs og øget eksport.

Der ligger stort potentiale i at indtænke erhvervsmuligheder 
Det skal medgives, at indtænkning af flere parametre gør den politiske beslutningsproces mere kompliceret – alene fordi de økonomiske modeller sjældent muliggør en samlet afvejning.

Erhvervsmæssige fordele i kraft af bedre miljø- og klimaregulering er svære at opgøre, i hvert fald med de nuværende beregningsmodeller.

Derfor må den slags hensyn varetages af politikernes sunde fornuft og mere skønsmæssigt baserede beslutninger.

Men hvis det lykkes i højere grad at sammentænke klimaplanens co-effekter med potentielle gevinster for jobskabelse og eksport inden for den grønne industri, som udgør en stadigt større og stærkere dansk styrkeposition, så kan gevinsten blive stor.

Vi skal sætte turbo på Danmarks biøkonomi 
En forstærket energispareindsats vil gavne danske virksomheder, som producerer energieffektive løsninger – tænk blot på Velux, Rockwool, Grundfos og Danfoss.

Der er god grund til, og mange nye jobs i, at sætte turbo på Danmarks bioøkonomi som en del af den grønne omstilling, og det kan Folketinget passende gøre som en del af en kommende klimaplan.

En strategi for, hvordan vi udnytter erhvervsmuligheder inden for bioraffinering, plastik, affald og spildevand bør være en oplagt del af planen til gavn for klimaet.

Opfordringen til politikerne er klar 
Man kan pege på endnu mere spændende perspektiver og synergier, hvis politikerne tør tænke stort.

I forbindelse med klimaindsatsen inden for landbruget er de fleste partier nu begyndt at overveje udtagning af lavbundsjorde med dårlig dyrkningsværdi og ligefrem jordfordelinger og jordreformer.

Det er rigtigt tænkt.

Sådanne tiltag kan spare store mængder CO2-emissioner, men også reducere nitrat-emissionerne til vandmiljøet væsentligt.

Det har vandmiljøet brug for, og det er sikkert den mest omkostningseffektive måde at nå målsætningen om god økologisk kvalitet i vandmiljøet på.

En del af kvælstofbesparelsen kunne imidlertid bruges til at booste den nye og spændende erhvervssektor, som udgøres af saltvandsdambrug på land.

Sådan kan man gavne klimaet, vandmiljøet og naturen, samtidig med at der skabes nye erhvervseventyr inden for dansk fødevareproduktion.

Så opfordringen til politikerne er klar: tænk i synergier og tænk erhvervsmuligheder, når I skal udforme en ny klimaplan.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Jespersen

Formand, ICROFS, indehaver, JJ Advice
civiløkonom (CBS. 1987), lærer (Blaagaard Seminarium. 1982)

0:000:00