Kronik

Vognmænd: Her er vores forslag til grøn omstilling af transporten

KRONIK: Transportområdet har ikke været længst fremme i skoene, når det kommer til at levere grønne løsninger. Det vil erhvervet gerne lave om på, men det kræver politisk vilje til at ændre på rammevilkårene, skriver Erik Østergaard.  

Hvis politikerne tager transportbranchen med på råd, kan sektoren bidrage til den grønne omstilling, skriver Erik Østergaard. 
Hvis politikerne tager transportbranchen med på råd, kan sektoren bidrage til den grønne omstilling, skriver Erik Østergaard. Foto: Nils Holm Christensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL 

For første gang i årevis er der faktisk noget, der tyder på, at klimadagsordenen kan blive en reel del af en dansk folketingsvalgkamp. Som tema er det måned for måned kravlet op ad listen over danskernes vægtning af de vigtigste dagsordner.

Og vi kender alle årsagen: År for år sætter temperaturerne rekord. Sidste sommer oplevede vi rekordvarme og en bagende sol fra morgen til aften fra maj til september, med natur- og skovbrande i Danmark, i Sverige, i Nordamerika og i Australien.

Vi ser is, der smelter i Arktis og Antarktis i hidtil uset hast. Gletsjere i Himalaya, der forsyner en milliard mennesker med drikkevand, skrumper, imens havvandet andre steder stiger, så mennesker må forlade deres tilværelse og ejendele, efterhånden som deres øer forsvinder under fødderne på dem.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det kommer selvfølgelig også til at påvirke godstransporterhvervet og transportsektoren.

Når FN og EU og andre internationale fora drøfter klima, så peges der selvsagt også på transportområdet, lige fra flyrejserne til lastbilerne. Og lad os være ærlige: Det er ikke transportområdet, der har været længst fremme med at levere løsninger.

Lad os være ærlige: Det er ikke transportområdet, der har været længst fremme med at levere løsninger.

Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL 

Rigtig megen transportteknologi er stadig beroende på fossile brændstoffer. Af mange grunde er det ikke langtidsholdbart i det omfang, vi kender det.

Hos DTL – Danske Vognmænd ser vi det derfor som en bunden opgave for os at være med til at kvalificere de politiske beslutninger, der kommer til at gælde for transportområdet. Og en bunden opgave er at styrke DTL-medlemmernes viden, parathed og mulighed for at agere klogt og rettidigt i forhold til den nye virkelighed.

Klimaforandringerne vil stille krav til alle personer og til alle erhverv om at tænke sig grundigt om, bryde de dårlige vaner samt finde måder at bidrage til den grønne omstilling på. Det gælder også transportområdet.

De forslag, vi kommer med, er ikke noget 'quickfix'. Men det er forslag, som hver for sig og tilsammen vil kunne bidrage substantielt til en gradvis omlægning af godstransporten, som vi kender den – og dermed få transportområdet til bedre at kunne bidrage til de globale ambitioner om CO2-reduktion og grøn omstilling.

En vigtig faktor, for at dét kan ske, samt for at omkostningerne gør løsningerne til et reelt alternativ, er, at det offentlige, som en af de største indkøbere i samfundet, går forrest. Vi foreslår derfor, at der politisk ses på rammevilkårene.

Den offentlige indkøbspolitik og offentlige overholdelse af regler i egen drift må gå forrest i klimatilpasning. Det offentliges magt som indkøber er enorm i Danmark. Det vil være en vanvittig effektiv driver for grøn omstilling, hvis det offentlige som køber af transportydelser, og i sine egne indkøb af transportmidler, bliver pålagt at køre både grønt og støjsvagt i egen drift, samt efterspørge grøn og støjsvag transport ved transportydelser og ved varelevering.

Det vil føre til en omstilling på tværs af hele den danske transportsektor til grøn og støjsvag transport – til glæde for hele samfundet.

Vi foreslår desuden en øget investeringsstøtte til bioraffinaderier og dermed fremstilling af forskellige biobrændstoffer. Støtten skal sikre, at der bliver udviklet og produceret alternative brændstoffer til den tunge transport – både flydende og luftbårne brændstoffer.

Støtten kan samtidig sikre, at Danmark får udnyttet restprodukterne fra landbrugssektoren og husholdningsaffaldet bedst muligt.

Vi foreslår også, at der investeres i at sikre den rigtige infrastruktur og tilgængelighed til biobrændstof. Det skal være altså gøres reelt muligt at tanke eller oplade sin lastbil. Det kræver en reel infrastruktur med CNG/CBG, LNG/LBG, biodiesel, e-fuels, brint og ladestandere.

Danmark har faktisk en komparativ fordel over for andre lande i kraft af det allerede udbyggede gasnet. Lad os bruge det aktivt til at fremme den grønne omstilling. Udbygningen kunne for eksempel ske ved kontante krav til energiselskaberne, offentlige grønne indkøb, krav til rastepladserne eller direkte investeringsstøtte.

Læs også

Vi foreslår, at grundlaget for en grøn, effektiv transportsektor skal sikres i planloven. Det er et naturligt sted at forankre en grøn og effektiv transportsektor med henblik på fremkommelighed med store lastbiler, da de er mere effektive end små.

Men der skal også være fokus på gode, støjsvage vejbelægninger, at vores broer kan holde til vægten, at broerne er høje nok, at der kan foretages levering i yder- og nattetimer, da dette kan forbedre logistikken væsentligt, og så videre.

Vi foreslår, inspireret af Tyskland, et statstilskud på 100.000,- ved køb af fossilfri lastbil. Fossilfrie lastbiler er i dag dyrere end diesellastbiler, men det forventes, at de er billigere i brug. I dag er de imidlertid relativt ukendte for vognmændene. Hvis omstillingen skal fremmes, skal barrieren for at købe en grøn lastbil gøres mindre. Dermed kan samfundet også høste gevinsterne ved grøn transport tidligere.

Vi foreslår, at der indføres højere vægtgrænser og større længder for lastbilerne. De er simpelthen mere effektive, og det at kunne tage mere gods med på den enkelte transport er en kontant miljø- og klimaforbedring.

Sliddet og brændstofforbruget stiger nemlig ikke proportionalt med den ekstra vægt, så der spares både tid og miljø-/klimabelastning. Samtidig mindsker de større lastbiler antallet af lastbiler på vejen og antal kørte kilometer.

Modulvogntogsvejnettet bør derfor hurtigst muligt udvides til at gælde alle større tosporede veje og opad. Andre lande er gået i samme retning med gode resultater.

Vi foreslår, at der langt mere bevidst skal ske en prioritering af energiformerne til der, hvor de gør størst nytte. Der er i dag begrænset alternative brændstofmuligheder til tung, lang transport, og i dag er kun biogas og biodiesel reelle muligheder.

Men i dag går en stor del af biogassen til varmeproduktion – et område, hvor der findes mange energialternativer. Hvis Danmark skal have maksimal nytte af restprodukterne fra landbrugsproduktionen, skal den udvundne energi målrettes de anvendelser, hvor nytten er størst, og her er transportsektoren oplagt.

DTL – Danske vognmænd foreslår også, at vi får styrket miljøzonerne mod forurening – men at vi til gengæld dropper alle overvejelser om decideret fossilfrie lokale klimazoner. For klimaudfordringen er global og kræver globale eller i hvert fald nationale løsninger.

Miljøzoner kan give rigtig god mening, hvor der er problemer med lokal luftforurening. Men det er målet, nemlig ren luft, der skal lovgives om – ikke om den specifikke teknik, som lastbilproducenterne kan leve op til kravet med.

Om de gør det med en forbrændingsmotor, en elmotor eller en brintmotor, må være op til dem. Tænk, hvis man havde påbudt luftbårne kommunikationsløsninger i stedet for ledninger, bare fordi det så smart ud i 1990’erne. Så var hele udviklingen af kobber- og fibernettet gået fløjten.

Vi er også optaget af at sikre fair klimavilkår mellem de danske og udenlandske transportører – der skal altså gælde de samme krav til udenlandske biler, også ved kombi-transport, som der gælder for de danske. Transport er ofte grænseoverskridende.

Hvis Danmark fortsat skal have et vognmandserhverv, er det nødvendigt med fair og lige vilkår mellem danske og udenlandske vognmænd om kørsel i Danmark. Hvis den lokale transport for eksempel mellem havn/jernbane og modtager skal være grøn, skal der stilles krav til udbyderne af disse transporter, som sikrer, at lastbilerne er grønne – uanset hvor de kommer fra.

Stigende miljøkrav til transporten uden rammer, som sætter de danske vognmænd i stand til at deltage i konkurrencen, uden krav eller kontrol af udenlandske leverandører, vil med sikkerhed føre til, at de danske vognmænd presses ud af markedet gennem miljødumpning eller udenlandske, statsstøttede miljøløsninger.

Dermed får vi ingen miljø- og klimagevinst, men taber et helt erhverv.

Og endelig foreslår vi et grundigt klimatjek af skatte- og afgiftssystemet. I dag modvirker skatte- og afgiftsreglerne ofte effektivt grøn omstilling. Det er for eksempel dyrere at købe en varevogn på biogas, betale årlig afgift på den og tanke den afgiftsmæssigt end den tilsvarende dieselversion.

Det modarbejder udviklingen, og det skal derfor ændres, hvis den grønne omstilling nogensinde skal blive en realitet. Skatte- og afgiftsreglerne må aldrig gøre det samfundsmæssigt fordelagtige, og dermed miljø- og klimarigtige, valg til det dyreste valg, for så forsinker vi omstillingen.

Så: Hermed en række forslag til vores politikere om, hvor der med fordel kan sættes ind, hvis vi også skal komme i mål med at få transporterhvervet til at bidrage til den grønne omstilling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Østergaard

Adm. direktør, DTL Danske Vognmænd
civiløkonom, MBA (GSB Chicago)

0:000:00