Debat

Ældrechef: Forebyggelse og rehabilitering skal fylde mere i de sygeplejefaglige opgaver

Ældreområdet er ikke det samme som for bare få år siden. Der er flere ældre og området skal omfavne flere forskellige faglige opgaver. Det vigtigste fokus for at løfte opgaven er forebyggelse og rehabilitering, skriver Kirsten Dyrholm Hansen

Forebyggelse og rehabilitering er det vigtigste fokus for fremtidens ældrepleje, skriver Kirsten Dyrholm Hansen. 
Forebyggelse og rehabilitering er det vigtigste fokus for fremtidens ældrepleje, skriver Kirsten Dyrholm Hansen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den kommunale ældrepleje er udfordret: Flere ældre, mangel på medarbejdere, fortællinger om et overbureaukratiseret omsorgsfag og om enkeltstående "sager".

Der søges efter løsninger, og i et stykke tid har buddene på sådanne især været at afskaffe BUM-modellen og at organisere i mindre, selvstyrende teams.

Man siger, at alt afhænger af øjnene, der ser. Jeg ser, at kommunerne i høj grad lykkes med at fastholde et godt tilbud til borgere i eget hjem. Et tilbud, som håndterer, at indlæggelsestiden på sygehuse er jævnt faldende, specielt for de ældste borgere, og hvor udskrivelser sker med kort varsel.

Debatserie

Efter 20 år med fritvalgsordning og den såkaldte BUM-model er afstanden mellem de to led nu blevet så stor, at det giver en række problemer, viser en analyse, Vive har lavet for Social-, Bolig- og Ældreministeriet. 

"Det går ikke, at der er så stor afstand mellem de medarbejdere, der kommer hos borgerne til dagligt, og dem, der tildeler hjælp og pleje," siger ældreminister Mette Kierkgaard.

Er det tid til et fundamentalt opgør med BUM-modellen? Eller er det misforstået at give et styringsprincip skylden for træghed og bureaukrati i den kommunale administration?

Hvis vi skal af med BUM-modellen, hvad skal så komme i stedet for? Det spørger Altinget Ældre om.

Hvis du vil bidrage til debatten, kan du skrive til [email protected] for at høre om mulighederne.

Jeg ser, at hjemmepleje gennem årene er ændret fra at være målrettet ældre og alvorligt syge borgere, til nu i betydeligt omfang også at omfatte omsorg for socialt udsatte og borgere med psykiske handicap.  

På trods af disse ændringer, og samtidig med at antallet af ældre er steget 30 procent, er tiden der bruges til pleje og praktisk hjælp ikke ændret de seneste ti år i Vejen Kommune. Det skyldes i høj grad en målrettet satsning på sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, tidlig opsporing og en tværfaglig rehabiliteringsindsats. 

Det er en udvikling, der er positiv for såvel borgere som medarbejdere, som oplever at kunne støtte borgere til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag.

Måske vi skal fokusere lidt mindre på den demografiske udvikling?

Kirsten Dyrholm Hansen
Ældre- og rehabiliteringschef, Vejen Kommune

Det medvirker også til, at det er muligt at opretholde kvaliteten i hjælpen til de svageste. Måske vi skal fokusere lidt mindre på den demografiske udvikling og rette blikket endnu mere mod ældreområdets rolle i det nære sundhedsvæsen? 

Fasthold fokus på forebyggelse

Sygeplejefaglige opgaver, der løses af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen, er øget fra nogle få procent af den samlede opgaveløsning lige efter kommunesammenlægningen til i dag at udgøre 34 procent. Og med nye sundhedsfaglige opgaver følger også et øget behov for dokumentation, beklager.

Den kommunale hjemmepleje er med andre ord noget ganske andet end for forholdsvis få år siden.  

Svaret på så markante ændringer er ikke alene mindre teams og større fleksibilitet i visitationen. Vi skal helt sikkert frisætte så meget som muligt, men vi skal passe på med at efterlade medarbejdere med en opgave, der ikke er realiserbar. 

Hvis vi skal løse nuværende og kommende opgaver i den kommunale ældrepleje, er det vigtigste at fastholde fokus på den forebyggende og rehabiliterende indsats. Det er i høj grad sket på plejeområdet, men der er brug for, at det også lykkes på de sygeplejefaglige opgaver, borgere har behov for støtte til.  

Vi skal på en og samme tid evne at frisætte den enkelte medarbejder, styrke teamsamarbejde og samtidig specialisere, hvor der er brug for dét. Når det gælder syge borgere, kan målet ikke være, at der kommer så få i borgernes hjem som muligt – det vigtige må være, at det er de rigtige, der kommer.

Når det er sagt, skal vi gøre det nemmere for medarbejderne at bruge de elektroniske journalsystemer og klæde dem på til at dokumentere det, der er nødvendigt.  

Vi skal sørge for, at medarbejdere får den nødvendige tid og støtte til refleksion og kompetenceudvikling. Der er brug for specifikke faglige kompetencer, men der er måske i endnu højere grad brug for at løfte færdighederne i kommunikation og teamsamarbejde.

Vi skal sørge for, at medarbejdere får den nødvendige tid og støtte til refleksion og kompetenceudvikling

Kirsten Dyrholm Hansen
Ældre- og rehabiliteringschef, Vejen Kommune

Sygeplejersker og terapeuter er qua deres uddannelse fagligt dygtige til deres fag. Det gør dem ikke nødvendigvis dygtige til at støtte op omkring udvikling af teamsamarbejde, refleksion og supervision. Derfor vil tilknytning af sygeplejersker, terapeuter og visitatorer tæt til hjemmeplejeteams i sig selv ikke løse de udfordringer, der er på området. 

Bedre vilkår

I Vejen Kommune har byrådet valgt at investere i bedre vilkår for frontledere på ældreområdet. Vi har fået mulighed for at reducere ledelsesspændet på nogle områder, samtidig med at vi på andre områder ansætter faglige koordinatorer, som kan frigøre ledelsestid til implementeringsopgaver og onboarding af nye medarbejdere.

Lederne har ligeledes mulighed for at trække på specialuddannede konsulenter, når det brænder på i forhold til håndtering af særlige udfordringer i relation til borgere og pårørende eller i forhold til teamsamarbejde. 

Selv med andre og positive øjne kunne det være et fromt ønske, at der med nye opgaver i den kommunale ældre- og sygepleje fremadrettet følger finansiering med, så vi trods øvrige udfordringer har de økonomiske forudsætninger for at kunne rekruttere og beholde dygtige medarbejdere. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00