DF: Vi vil holde rød blok og blå blok op på løfterne om udligningsreform

DEBAT: En helt ny udligningsreform, en omorganisering af sundhedsvæsnet, og at borgmestrene leverer på blandt andet ældreområdet. Det er nødvendige tiltag, hvis Danmark skal være i balance, skriver Susanne Eilersen, kommunalordfører for DF.

Af Susanne Eilersen
Kommunalordfører fra Dansk Folkeparti

Valgdatoen nærmer sig med hastige skridt.

Hvad kan vælgerne så forvente af Dansk Folkeparti, hvis vi også får indflydelse på den politiske dagsorden i de næste fire år? Det vil jeg give mit bud på set fra en kommunalordførers vinkel.

Det vil helt klart være den kommunale udligning, der vil stå højt på min dagsorden. For den danner grundlaget for, om alle 98 kommuner fremover vil kunne levere en ordentlig velfærd til deres borgere.

Og uanset hvilken regering vi får, vil vi i Dansk Folkeparti holde dem op på de løfter, der er givet fra både rød og blå blok om, at der er brug for en helt ny udligningsreform. Og ikke kun en justering, som var til forhandling i denne valgperiode.

Derudover vil vi garantere, at der er en fornuftig vækst i det offentlige forbrug.

Det er helt nødvendigt for at sikre velfærdsniveauet, når vi heldigvis lever længere, og der dermed bliver flere ældre, og der igen fødes flere børn. Derfor ser vi ikke, at der vil kunne findes penge til store skattelettelser de kommende år.

Øremærkning og sundhed
Når det så er sagt, har Dansk Folkeparti også en klar forventning til kommunerne om, at de ekstra penge, vi finder på eksempelvis ældreområdet, også rent faktisk går til ældreområdet.

Det er ikke i orden, at der bliver givet en ekstra milliard, der er øremærket til ældre for at forbedre serviceniveauet, og vi så kan aflæse på budgetterne, at en del kommuner sænker serviceniveauet alligevel. Det er ikke i orden.

Vi går gerne forrest for at sikre kommunerne et ordentlig budget, men forventer så også, at borgmestrene leverer på eksempelvis ældreområdet. Alternativet er at øremærke midlerne.

Vi kommer heller ikke uden om at tale sundhed og sundhedsreform. Vi står ved en skillevej, hvad sundhed angår, og det bliver en rigtig spændende tid i kommunerne, hvis de altså griber chancen. Der er blevet talt alt for meget om opgaveglidning og manglende økonomi i kommunerne de sidste mange år, når samtalen falder på sundhed i kommunerne. Ikke mindst når det gælder samarbejdet eller mangel på samme mellem kommuner og regioner.

Vi står over for store udfordringer, både hvad angår flere hænder, økonomi og den demografiske udvikling. Og hvis vi skal kunne fastholde et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor flere overlever kræft, og hvor vi skal hjælpe borgere med kroniske sygdomme, har vi brug for at organisere sundhedsvæsnet på en helt ny måde. Og her kommer kommunerne til at spille en helt central rolle.

Et sundhedsvæsen for borgeren
Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor borgeren er i centrum, og faglighederne arbejder på tværs tæt på borgeren, og ikke som i dag, hvor det er den enkelte borger, der alt for ofte må rende spidsrod mellem de forskellige fagligheder.

Og det er her, kommunerne skal spille ind ved at samle faglige kompetencer, private aktører, den frivillig verden og de traditionelle kommunale tilbud, og ved at udveksle faglig sparring kan to og to blive fem. Og pengene skal selvfølgelig følge med. I Dansk Folkeparti er vi meget optaget af, at sundhedsvæsnet er til for borgeren og ikke for systemet.

Provinsen vil også opleve udflytning af flere statslige arbejdspladser, og at der vil være et øget fokus på at fastholde og oprette uddannelsesinstitutioner bredt over hele landet. Omprioriteringsbidraget på alle ungdomsuddannelser vil vi fjerne med virke fra næste kalender år.

Disse tiltag og mange andre skal sikre sammenhængskraften i hele landet. Vi vil sikre et Danmark i balance.

Forrige artikel Alternativet: Kontanthjælp uden modkrav gavner både borgere og kommuner Alternativet: Kontanthjælp uden modkrav gavner både borgere og kommuner Næste artikel Borgmester: Nyuddannede flytter ikke efter job, og det hæmmer væksten Borgmester: Nyuddannede flytter ikke efter job, og det hæmmer væksten