Sådan vil regeringen beskytte kyster og byer mod oversvømmelser

Regeringen har præsenteret sin første plan for, hvordan den vil hjælpe kommuner og grundejere med at beskytte sig mod klimaforandringer. De fleste af pengene skal gå til vestkysten. Få  overblik over initiativerne her. 

Miljøminister Magnus Heunicke (S) præsenterede mandag den første nationale klimatilpasningsplan i Danmark. Det skete tre dage efter fredagens stormflod og tre år efter, arbejdet med planen blev sat i gang.
Miljøminister Magnus Heunicke (S) præsenterede mandag den første nationale klimatilpasningsplan i Danmark. Det skete tre dage efter fredagens stormflod og tre år efter, arbejdet med planen blev sat i gang.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Sebastian Vidkjær Stone

Sandfodring, mere hjælp fra staten og et nyt udvalg. Det er blandt initiativerne i det udspil til en plan for klimatilpasning i Danmark, som miljøminister Magnus Heunicke (S) præsenterede mandag.

Det skete tre år efter, arbejdet blev skudt i gang, og tre dage efter fredagens stormflod.

Præsentationen af planen til 1,3 milliarder kroner foregik ved Thyborøn Kanal, hvor ministeren var flankeret af borgmester i Lemvig Erik Flyvholm, næstformand for KL's Klima- og Miljøudvalg Kenneth Muhs og direktør i Dansk Vand- og Spildevandsforening Carl-Emil Larsen.

Se initiativerne i udspillet her:

Vestkysten skal beskyttes bedre

 • Tilpasningsplanens største indsatsområde bliver en beskyttelse af vestkysten. I alt foreslår regeringen i sit udspil at prioritere mere end 1,1 milliarder kroner til formålet.
 • Mere end en milliard kroner afsættes til sandfodring i perioden 2025-2029. Formålet er at opretholde kystlinjen og forindre gennembrud af sanddiger og klitter. Planen er, at der skal sandfodres ved Blåvand, Lønstrup og Skagen. Strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på vestkysten skal også sandfodres. Indsatsen bliver finansieret af staten, men de lokale kommuner skal også give et nap med ifølge regeringen. 
 • Regeringen anslår selv, at 10.000 ejendomme med en samlet værdi på 13,6 milliarder kroner vil trues af erosion og oversvømmelse på vestkysten inden for en 25-årig tidshorisont. 
 • Staten ejer også en række infrastrukturanlæg på den jyske vestkyst, som man ønsker at sikre. Derfor afsætter man 45 millioner kroner til at beskytte to anlæg. Det indebærer sluse- og kystanlæg i Thorsminde og Hvide Sande.

Udsatte kystområder skal have mere faglig hjælp fra staten 

 • 168 millioner bliver allokeret til en faglig statslig hjælp til kystbeskyttelse, og så ønsker regeringen at forlænge kystbeskyttelsespuljen med 150 millioner kroner i 2024. 
 • Planen er blandt andet, at man vil afsætte fem årsværk til kommunerne, der befinder sig i seks særligt udsatte områder. Den faglige hjælp, som staten tilbyder til kystsikringsprojekter, varierer fra tekniske løsninger, til myndighedsprocesser og anlægsøkonomiske beregninger. 

Der skal findes kollektive løsninger på udfordringerne med højtstående grundvand

 • Regeringen foreslår i sit udspil at prioritere 16,2 millioner kroner til at se på løsninger, der imødekommer udfordringerne med højtstående grundvand rundt om i landet. Mere end 450.000 boliger har under en meter til grundvandsspejlet i mere end 80 procent af året. 
 • Ifølge regeringen mangler der regulering, som sikrer kollektive løsninger på udfordringer med højtstående grundvand. Af den årsag ønsker man at gennemføre et lovforslag i løbet af 2024, der gør det muligt for spildevandsselskaber at gennemføre kollektive løsninger i områder med højtstående grundvand. 

Øget grad af forpligtende samarbejde og mere vidensdeling

 • 5,5 millioner kroner skal afsættes til at skabe et mere forpligtende samarbejde med vidensudveksling. 
 • Regeringen ønsker at nedsætte et embedsmandsudvalg, der årligt skal rapportere til regeringen. Formålet er at styrke den nationale koordinering af klimatilpasningen på tværs af ressortministerierne. 
 • Man vil afsætte to millioner kroner til en analyse, der grundlæggende skal se på, hvorvidt klimatilpasning i forhold til oversvømmelser sker på et hensigtsmæssigt niveau i Danmark. Analysen skal præsenteres for regeringen i 2025. 
 • Vi skal også til at se på, hvordan andre EU-lande arbejder med klimatilpasning ud fra natur- og miljøhensyn.  

Kommunale kystprojekter skal sikres bedre rammer 

 • Regeringen planlægger at afsætte 3,2 millioner kroner, hvor man blandt andet vil tilgodese forslag, der styrker kommunale kystprojekter. 
 • Det skal grundlæggende være nemmere for kommunerne at gennemføre store kystprojekter, og derfor skal Miljøministeriet udvikle en række modeller for en ny organisering, der gør netop kommunernes arbejde nemmere. Blandt andet skal man se på regelforenkling, og hvorvidt man kan hente inspiration fra andre typer af lovgivning. 

Finansiering

 • Initiativerne i regeringens nye klimatilpasningsplan bliver finansieret af en række forskellige finansieringskilder. Det tæller midler fra regeringens eget finanslovsforslag fra 2024, midler fra Grøn Fond og med økonomiske midler fra regeringsreserven samt råderummet. 
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00