Debat

Hammel Fjernvarme: Liberalisering er ikke affaldssektorens undergang

Vi forstår udmærket godt, at andre kommuner og affaldsselskaber kan være utrygge ved at skulle bevæge sig ud i uprøvet land. Men i Favrskov Kommune har man i flere år udlevet hele Danmarks infrastrukturelle mareridt og samtidig sikret forbrugerne nogle af landets billigste priser, skriver Stig Andersen.

Alle holder vejret i affaldssektoren, men man skal ikke frygte liberalisering, skriver Stig Andersen.
Alle holder vejret i affaldssektoren, men man skal ikke frygte liberalisering, skriver Stig Andersen.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alle holder vejret i affaldssektoren.

Efter Energistyrelsens afvisning af KL's dødsliste 12. februar har de 23 danske affaldsforbrændingsanlæg svævet i uvished.

Endnu ved vi ikke, hvad der skal erstatte KL's skrinlagte plan. Dan Jørgensen (S) lagde med sommerens affaldsaftale ikke skjul på, at alternativet til KL's lukkeliste var en licitationsmodel. Men det mangler stadig at blive endeligt bekræftet.

I mellemtiden kan vi så konstatere, at nogle er bedre til at tøjle tålmodigheden end andre. En række sjællandske borgmestre har således haft særdeles travlt, måske af frygt for at mangle affald til deres anlæg, med at advare regeringen mod at gøre alvor af den varskoede liberalisering.

Tesen er, at et lovkrav om udbud af det kommunale husholdningsaffald vil smadre al teknologisk udvikling og efterlade borgerne med milliardregninger som følge af refinansierede lån.

Kommuner frygter affaldskrig ved liberalisering
Bagtæppet er den samme frygt for at give afkald på kritisk infrastruktur, som har martret halvdelen af Christiansborg siden salget af 19 procent af Dong til Goldman Sachs tilbage i 2014.

Billeder fra Kairo eller Napolis skraldeoversvømmede gader dukker op på nethinden: Tør vi virkelige tage den chance?

Stig Andersen, formand, Hammel Fjernvarme

En konkurrenceudsat affaldssektor vil på tilsvarende vis få de velfriserede danske kommuner til at frygte en brutal affaldskrig, som vil koste borgerne dyrt og i værste fald betyde, at ingen tør foretage de nødvendige investeringer i affaldsbehandlingsanlæg.

Billeder fra Kairo eller Napolis skraldeoversvømmede gader dukker op på nethinden: Tør vi virkelige tage den chance?

Lad os derfor tillade os at male et andet motiv: Har du nogensinde besøgt Hammel på en klar forårsdag? Måske slentret en tur ned ad gågaden og kigget på de glade butiksejere, som efter måneders ventetid atter tør lukke kunderne indenfor? Eller slået et smut forbi parken og spist en is på bænken i eftermiddagssolen?

Èn ting er sikkert: Du bliver ikke begravet i hverken erhvervsaffald fra det lokale handlingsliv eller husholdningsaffald fra frustrerede borgere, som i afmagt over den svigtende kommunale renovation deponerer deres affald på grønne offentlige arealer.

Og det til trods for, at vi i Hammel og resten af Favrskov Kommune i adskillige år har udlevet hele Danmarks infrastrukturelle mareridt.

Affaldsstrømmene i Favrskov Kommune flyder frit. Kommunen har ikke investeret store summer i et offentligt forbrændingsanlæg, som har førsteret til at energiudnytte borgernes affald. Hvert femte år sender kommunen affaldshåndteringen i udbud, og så får markedskræfterne ellers lov til at tage hånd om resten. 

Hammel var fremsynet
Favrskov Kommunes 48.000 borgere producerer hvert år 13.000 ton affald, som energiudnyttes hos Hammel Fjernvarme. 

Hammel er ét ud af kun fem danske affaldsforbrændingsanlæg, som er ejet af fjernvarmeforbrugerne.

Stig Andersen, formand, Hammel Fjernvarme

Hammel er ét ud af kun fem danske affaldsforbrændingsanlæg, som er ejet af fjernvarmeforbrugerne. Resten af de 23 anlæg har en eller flere kommuner i ejerkredsen.

For kommuner kan der være åbenlyse fordele ved at eje sit eget forbrændingsanlæg. Kommunerne kan spare gode penge på at brænde borgernes affald og sælge det videre til et lokalt fjernvarmedistributionsselskab. Kommunen er dermed også sikker på, at man til enhver tid kan komme af med sit affald.

En uheldig situation ved denne model vil ofte være, at det kommunalt ejede forbrændingsanlæg bygges og driftes ud fra et mål om at forbrænde mest muligt affald til gavn for kommunens økonomi. Hvis forbrændingsanlægget bygges og driftes af et forbrugerejet selskab, vil målet være at udnytte energien i affaldet så effektivt som muligt til gavn for forbrugerne.

Den daværende Hammel Kommune var tilbage i 1986 fremsynet og godkendte Hammel Fjernvarmes ønske om at opføre og eje anlægget selv. Fjernvarmeselskabet skulle alligevel investere i større kapacitet, så begge parter så det som en mulighed for at energiudnytte affaldet, løse et miljøproblem og skaffe miljørigtig varme til kunderne. Og kommunen slap for at skulle investere mange millioner kroner til et nyt anlæg.

Et åbent varmeforhold har mange fordele
Favrskov Kommune og Hammel Fjernvarme har et fortrinligt samarbejde, som bedst kan beskrives som et åbent parforhold. Vi arbejder tæt sammen om at løse kerneopgaverne i den kommunale affaldshåndtering.

Et åbent varmeforhold har mange fordele. Det tvinger det os til hele tiden at holde os så skarpe som muligt.

Stig Andersen, formand, Hammel Fjernvarme

Vi er naturligvis bundet af de kontrakter, som vi indgår på baggrund af lovpligtige udbud, men derudover har vi ikke papir på hinanden. Favrskov Kommune samarbejder med andre forbrændingsanlæg. Hammel Fjernvarme får kun en del af sit årlige affaldsbehov dækket af Favrskov Kommune. Resten af affaldet stammer hovedsagelig fra Randers og Silkeborg.

Et åbent varmeforhold har mange fordele. Det tvinger det os til hele tiden at holde os så skarpe som muligt. Hvis ikke vi håndterer affaldet så effektivt og miljøvenligt som muligt, risikerer vi, at kommunen vælger en anden samarbejdspartner.

Desuden slipper kommunen for den kasketforvirring at skulle forhandle med sig selv, som nogle kommuner har, hvis de reelt både ejer et varmeproducerende selskab og et varmedistribuerende selskab.

I Favrskov Kommune er der rene linjer hele vejen igennem, og det smitter af på Hammel Fjernvarmes priser, som med en årlig varmepris på 10.058 kroner er blandt landets billigste.

Liberalisering er ikke affaldssektorens undergang
Vi forstår udmærket godt, at andre kommuner og affaldsselskaber kan være utrygge ved at skulle bevæge sig ud i uprøvet land. Og en markedsbaseret affaldsforbrændingssektor vil uden tvivl kræve tilvænning mange steder.

Vi skylder at hjælpe hinanden bedst muligt frem for at male falske fjendebilleder af liberalisering som den danske affaldssektors undergang.

Stig Andersen, formand, Hammel Fjernvarme

Men så lad os tage den samtale. Vi stiller os gerne til rådighed med erfaringer og konkrete tips til at håndtere den nye virkelighed. Det er vigtigt for os at vise, at der ikke er nogen uoverstigelige modsætninger mellem kommune og fjernvarmeselskab.

Selvfølgelig bliver vi i sidste ende vejet og vurderet på forskellige forudsætninger. Men som det gælder i et hvert andet forhold, kan den ene ikke være glad, uden at den anden også trives. 

Vejen hertil har været lang og stridsom. Vi har selv stået på KL's lukkeliste med alle de bekymringer, som en dødsdom medfører.

Vi ved ikke, hvad næste skridt bliver. Men vi skylder at hjælpe hinanden bedst muligt videre på rejsen frem for at male falske fjendebilleder af liberalisering som den danske affaldssektors undergang.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00