Sådan vil partierne sætte gang i økonomien efter coronakrisen

OVERBLIK: Investeringer i den grønne omstilling, fremrykning af statslige anlægsprojekter eller lavere selskabsskat. Folketingets partier har forskellige bud på, hvordan der kan sættes gang i hjulene igen, når coronavirussen løsner sit greb om Danmark.

Der var bred enighed blandt Folketingets partier om at give virksomhederne en hjælpepakke på over 50 milliarder kroner under coronakrisen. Men når det handler om, hvad der skal ske efter krisen, har partierne forskellige idéer og løsningsforslag.
Der var bred enighed blandt Folketingets partier om at give virksomhederne en hjælpepakke på over 50 milliarder kroner under coronakrisen. Men når det handler om, hvad der skal ske efter krisen, har partierne forskellige idéer og løsningsforslag.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin HolstCecilie ToftSimon Engell Kjøller

Coronakrisen har lagt en dæmper på den danske økonomi, efter at danskerne er blevet opfordret til at blive hjemme, og blandt andet butikker, restauranter og frisører er tvunget til at holde lukket.

Den lave økonomiske aktivitet og manglende efterspørgsel kan risikere at trække lange spor selv på den anden side af den nuværende krise.

Efterhånden er der derfor opstået en konsensus blandt partierne på Christiansborg om, at der snart bliver behov for at indføre tiltag, som kan sætte gang i økonomien igen.

Løsningsforslagene er dog forskellige fra parti til parti. Altinget giver dig her et overblik over, hvad partierne vil gøre:

Christian Rabjerg MadsenSocialdemokratiet: Christian Rabjerg Madsen, finansordfører

Jeg nægter at udskrive flere milliarder, før tingene bliver grundigt gennemarbejdet og analyseret

Rasmus Jarlov (K)
Finansordfører

Ifølge Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, er det "ganske muligt", at der bliver behov for at sende flere penge ud i samfundet på den anden side af coronakrisen.

"Lige nu er vi der i processen, hvor vi lytter til alle forslag fra Folketingets partier. Vi holder øje med effekten af de nye hjælpepakker, og hvordan det går med sundhedsområdet, arbejdsmarkedet og den danske økonomi. Vi kan ikke arbejde på konkrete initiativer, som vedrører vores finans- og beskæftigelsespolitik, før vi ved, hvordan det står til med samfundsøkonomien og sundhedstallene, når vi åbner Danmark igen. Vores mål med den fremtidige finanspolitik er at sikre økonomisk vækst og at sikre, at folk kommer i arbejde igen. For at sikre det er det ganske muligt, at vi bliver nødt til at stimulere efterspørgslen," siger Christian Rabjerg Madsen.

Jeg er enig med Radikale Venstre i, at når vi laver initiativer, som understøtter økonomien, er det vigtigt, at initiativerne også peger i en grøn retning

Christian Rabjerg Madsen (S)
Finansordfører

Han erklærer sig enig med Radikale i, at "når vi laver initiativer, som understøtter økonomien, er det vigtigt, at initiativerne også peger i en grøn retning".

"Det er oplagt, at hvis man sætter initiativer i gang, skal man vælge noget, som selvfølgelig stimulerer økonomien og bringer folk i arbejde, men også rykker på nogle af de andre områder, hvor der er opgaver at løse. Når det for eksempel gælder anlæg, handler det om at sætte gang i klimarettede projekter. Et andet eksempel, som kunne nævnes, er det med Landsbyggefonden, hvor det vil være muligt at frigive midler. Men som sagt er det for tidligt at sige nu," siger ordføreren.

Troels Lund PoulsenVenstre: Troels Lund Poulsen, finansordfører

Venstre har foreslået, at der skal fremrykkes statslige anlægsprojekter, og at der skal frigives 18,4 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, som kan bruges til renoveringsprojekter af almene boliger.

Derudover er det for tidligt at komme med et samlet, konkret bud på, hvilken finanspolitik der skal føres på den anden side af coronakrisen, mener V. Men der bliver behov for en ny økonomisk plan, som sikrer vækst og jobs:

"Indtil videre venter vi på, at regeringen fremlægger en prognose, som viser, hvorvidt det er en kortere- eller længerevarende krisesituation. Først derefter kan vi træffe beslutninger om, hvilke økonomiske instrumenter vi vil foreslå for at få Danmark på rette fod. Men der er brug for yderligere tiltag, som holder hånden under de arbejdspladser, der i dag forsvinder mellem hænderne på os," siger Troels Lund Poulsen.

Han siger også, at Venstre er åben for Radikales forslag til en "grøn genstartspakke".

René ChristensenDansk Folkeparti: René Christensen, finansordfører

Man kommer ikke uden om at lempe finanspolitikken, når krisen er ovre. Det siger Dansk Folkepartis René Christensen. Dansk Folkeparti har dog endnu ikke formuleret konkrete bud på, hvordan det skal gøres.

Partiet peger blandt andet på, at de 50 milliarder kroner, som staten allerede har brugt på at holde hånden under økonomien, bør afbøde nogle af konsekvenserne. Men René Christensen påpeger, at partiet efter krisen blandt andet vil arbejde for at skabe arbejdspladser til de personer, der er blevet afskediget i blandt andet restaurationsbranchen, som har været særlig hårdt ramt af coronakrisen.

For nu vil partiet dog først fokusere på at lægge pres på regeringen for at få den til at forhandle om Venstres forslag om at frigive midler fra Landsbyggefonden, hvilket også skal sætte gang i de danske "samfundshjul".

"Vi er enige med Venstre om deres forskellige forslag, og vi skal have frigjort de 18,4 milliarder kroner fra Landsbyggefonden hurtigst muligt, så vi kan få gang i byggebranchen, hvilket vil bidrage til den danske økonomiske vækst på sigt," siger René Christensen.

Læs også

Morten ØstergaardRadikale Venstre: Morten Østergaard, politisk leder

Radikale har for nyligt lanceret en såkaldt grøn genstartspakke, som skal sikre, at der både sættes gang i den danske økonomi, og Danmark kommer tættere på sine klimamål.

"Det her går ud på at sørge for, at den nuværende sundhedskrise ikke bliver til en stor økonomisk krise. Der er behov for en grundlæggende genstart af dansk økonomi, og vores sigte med det er at tage nogle af de investeringer, vi alligevel kommer til at gøre senere, når vi skal reducere CO2-udledningen," sagde Morten Østergaard til TV 2, da Radikale præsenterede sin pakke.

Pakken består af 13 forskellige initiativer, hvor et af dem handler om at få gang i energirenoveringer i den almene sektor med penge fra Landsbyggefonden. Herudover vil Radikale blandt andet bruge 45 millioner kroner på at fjerne afgifter på overskudsvarme.

Radikale oplyser til Altinget, at resten af partiets finanspolitiske udspil vil komme i den nærmeste fremtid.

Karsten HøngeSF: Karsten Hønge, politisk ordfører

SF er varm fortaler for en ekspansiv finanspolitik. Det vil partiet gøre gennem offentlige investeringer i staten, regionerne og kommunerne.

Partiet vil lave investeringer i offentlige byggerier, offentlig transport samt grønne investeringer. Derudover vil SF genoptage arbejdet med minimumsnormeringer i daginstitutionerne:

"Ekspansiv finanspolitik er en alle tiders mulighed for at få Danmark og økonomien op i gear igen. Vi er i gang med at lægge en strategi for, hvordan vi vil bruge penge på offentlige investeringer, som skal skabe jobs og bedre velfærd, men når det er sagt, vil vi investere i alt, lige fra klimahandlingsplaner og til at uddanne flere, gennem at skabe flere efter- og videreuddannelser til voksne blandt andet," siger Karsten Hønge.

Rune LundEnhedslisten: Rune Lund, finansordfører

"Det er svært at forestille sig, at der ikke skal føres en eller anden form for ekspansiv finanspolitik, sådan som tingene ser ud nu," siger Enhedslistens finansordfører. Men det er vigtigt for partiet, at investeringerne er grønne, og at de sikrer velfærd. Derfor vil partiet sætte penge af til bedre sundhed, bedre normeringer i daginstitutioner, til at energieffektivisere offentlige bygninger og skabe muligheder for bedre uddannelse. 

Rune Lund nævner også, at Enhedslisten vil arbejde på at skabe "modkrav" til de lønmodtagere og virksomheder, der gør brug af regeringens nye hjælpepakker. Det skal sikre, at staten får så stor en del som muligt af de penge, den udlåner under krisen, tilbage.

"Hjælpepakkerne skal ikke være en gavebod for lønmodtagere, virksomheder og aktionærer, lige som under den tidligere finanskrise," siger Rune Lund og tilføjer, at bankpakkerne under sidste finanskrise endte med at være en minusforretning på 26 milliarder kroner for den danske stat.

Rasmus JarlovKonservative: Rasmus Jarlov, finansordfører

"Vi kommer ikke til at foreslå at bruge en ekspansiv finanspolitik. Der er snart ikke flere penge i kassen. Det er ikke vejen frem at blive ved med at tro, at vi bare skal pumpe trecifrede milliardbeløb ud i økonomien," lyder det umiddelbare svar fra Konservatives finansordfører, som kalder regeringens krisehåndtering økonomisk uansvarlig.

 

"Det er helt uansvarligt, sådan som regeringen pumper trecifrede milliardbeløb ud i samfundet i øjeblikket, eftersom vi har brugt årtier på at få statsfinanserne i balance," siger Rasmus Jarlov.

Konservative foreslår i stedet, at staten skal afsætte ressourcer til at teste så mange som muligt for coronavirus. Dermed kan de, der har været smittet og er raskmeldt, komme på arbejde hurtigst muligt igen og være med til at sætte gang i samfundsaktiviteten.

I forhold til konkrete forslag fra Dansk Energi, som vil fremrykke energieffektiviseringer af offentligt byggeri, og fra Venstre, som vil fremrykke andre statslige investeringer, er svaret fra K, at man ikke afviser blankt, men vil se overbevisende analyser, der viser, at det vil have en afgørende effekt.

"Jeg nægter at udskrive flere milliarder, før tingene bliver grundigt gennemarbejdet og analyseret," siger Jarlov.

Pernille VermundNye Borgerlige: Pernille Vermund, partiformand

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, peger på, at der sådan set har været brug for en ekspansiv finanspolitik både før og nu især efter coronakrisen. Det gælder om blandt andet at skabe bedre vilkår for virksomhederne, så beskæftigelsen kan øges i den private sektor. Men også for at give borgerne flere penge i egen lomme, for der befinder de sig om udgangspunkt bedst.

Partiet har fem konkrete forslag, der skal sætte gang i hjulene:

  • De indfrosne feriepenge skal frigives.
  • Afgifterne skal fjernes på øl, vin og spiritus, hvilket især skal komme de restauranter, caféer og barer, som er lukket lige nu, til gode.
  • Elafgiften skal halveres.
  • Selskabsskatten, kapitalskatten og kommunernes dækningsafgift skal sænkes.
  • Endelig skal der lempes for restriktioner og afgifter for landbruget med henblik på øge landbrugsproduktionen.

"Vores økonomiske politik ville hæve beskæftigelsen i den private sektor før coronakrisen, og det vil den selvfølgelig også gøre efter. Til gengæld tror jeg nu, at der er mere lydhørhed over for at hjælpe de virksomheder, der er pressede og risikerer at måtte fyre medarbejdere," siger partiformanden.

Alex VanopslaghLiberal Alliance: Alex Vanopslagh, politisk leder

Liberal Alliance er enig i, at der er behov for at benytte en ekspansiv finanspolitik for at skabe efterspørgsel i samfundet efter krisen. Men Alex Vanopslagh mener ikke, at det kun er efterspørgslen, der skal sparkes i gang. 

"Det er lige så meget en udbudskrise, for der er produktion, der er stoppet, og folk har mistet deres arbejde. Udbuddet i produktion og arbejdspladser har fået et chok. Derfor er der brug for et positivt 'udbudschok' og en ekspansiv finanspolitik. Vi skal tænke i flere baner. Vi skal få flere til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og få nogle til at arbejde i flere timer, og vi skal få virksomheder til at investere mere," siger han.

LA foreslår blandt andet at sænke selskabsskatten og har derudover en række forslag, der skal sætte gang i arbejdsmarkedet.

"Vi foreslår et konkret skattestop til danske virksomheder i 2020 og 2021, så virksomhederne kan komme trygt gennem krisen og få skabt arbejdspladser. Man kunne også hæve fradraget, så de første 7.000 kroner, man tjener, er skattefri i år og næste år," siger Alex Vanopslagh.

Torsten GejlAlternativet: Torsten Gejl, politisk ordfører

Regeringens mindste støtteparti, Alternativet, er også overbevist om, at der bliver et behov for en ekspansiv finanspolitik.

Partiet har ikke udviklet en konkret økonomisk plan, men det bakker op om forslag, der kan fremrykke grønne investeringer, lige som det er positivt stemt over for Venstres forslag om midler fra Landsbyggefonden, såfremt de går til sociale investeringer. Konkret peger Torsten Gejl på, at det kunne være en kærkommen mulighed for at lave boliger til hjemløse.

Torsten Gejl peger også på, at han gerne vil se på, at der efter krisen kan blive lavet nye hjælpepakker, der har fokus på at genstarte de virksomheder, der har været tvunget til at dreje nøglen om under krisen. Hvis de ikke hjælpes i gang igen, vil samfundet miste al den viden og erfaring, som de lukkede virksomheder sidder på, siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Karsten Hønge

MF (SF), medlem, SF’s landsledelse og daglige ledelse, 3. næstformand, Folketingets Præsidium
tømrer (Aarhus. 1983), journalist (DMJX 2013)

Rune Lund

Fhv. MF (EL)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2007)

0:000:00