Debat

Venstre: Økonomiaftale er et nødvendigt livtag med stigende handicapudgifter

Kommunerne bruger ekstra penge på det specialiserede socialområde, uden at det forbedrer indsatserne for borgere med handicap. Det laver den nye økonomiaftale om på, skriver Anni Matthiesen (V).

Kommunernes økonomiaftale er et vigtigt skridt i den rigtige retning for socialområdet, skriver Anni Matthiesen (V). 
Kommunernes økonomiaftale er et vigtigt skridt i den rigtige retning for socialområdet, skriver Anni Matthiesen (V). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Anni Matthiesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I vores velfærdssamfund skal borgere med handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer have den rette hjælp. Og den hjælp skal de have langt tidligere, end det er tilfældet i dag.

Inden for det specialiserede socialområde finder man de allermest udsatte borgere i den kommunale velfærd. Faktisk yder kommunerne hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne med særlige behov.

De seneste år er udgifterne til området dog steget markant. Og fra kommunerne lyder det, at udgifterne vil fortsætte med at stige i de kommende år. Det er en udvikling, vi politikere er nødt til at tage alvorligt og handle på.

Der er fundet flere eksempler på, at kommunerne bruger ekstra penge på det specialiserede socialområde, uden at det resulterer i bedre indsatser for borgere med handicap. Når økonomien på denne måde viser sig at være svær at styre, rammer det de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte.

Debatserie

Kommunernes nye økonomiaftale er landet og nu kan kommunerne gå i gang med at udarbejde de 98 lokale budgetter. På Altinget Social beder vi aktører på området om at vurdere aftalens initiativer på det specialiserede socialområde.  

Regeringen og KL er med afsæt i anbefalinger fra det såkaldte Tranæs-udvalg blevet enige om en række tiltag, som skal hjælpe kommunerne med at styre økonomien på det specialiserede socialområde, som har været et tema flere år i træk.  

Er det den rigtige vej at give kommunerne mulighed for at øge botilbudskapaciteten? Hvilke konsekvenser får aftalen for borgere med handicap? Følg med når en række aktører på socialområdet tage stilling til initiativerne på det specialiserede socialområde.

Vil du bidrage til debatten, kan du skrive til [email protected] for at høre om mulighederne.

Udfordringerne risikerer samtidig at hæmme dialogen mellem borger og kommune, når den rette indsats skal tildeles. Ligesom det tvinger kommunerne til at bruge unødvendig meget tid på administration.

Derfor er det vigtigt, at der gribes ind, så vi sikrer, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har allermest brug for at blive understøttet. Derfor glæder det mig, at vi i regeringen sammen med Kommunernes Landsforening nu er blevet enige om en ansvarlig økonomiaftale for 2024.

Gode tiltag fra Tranæs-udvalget føres ud i livet

Det er en økonomiaftale, som blandt andet forpligter sig på at føre en række konkrete tiltag fra Tranæs-udvalgets anbefalinger ud i livet.

Tiltagene skal understøtte en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Og så skal de fremtidssikre støtten til udsatte borgere med helt særlige behov, så de kan få den rette hjælp med det samme. Også om fem år og ti år.

Kommunerne får altså nu en håndsrækning i form af en lånepulje til at udvide den kommunale tilbudskapacitet

Anni Matthiesen (V)
Socialordfører

Aftalen indebærer, at vi helt ekstraordinært løfter kommunernes investeringer til en ambitiøs udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet med i alt 1,5 milliarder kroner i perioden 2024-2026.

Det har nemlig hidtil været en udfordring for kommunerne at bygge midlertidige botilbud, som tillod at flytte borgerne igen. Derfor får kommunerne altså nu en håndsrækning i form af en lånepulje til at udvide den kommunale tilbudskapacitet. Puljen bliver på 200 millioner kroner i 2024, 600 millioner i kroner i 2025 og 700 millioner kroner i 2026.

Jeg noterer med stor glæde, at Danske Handicaporganisationer roser aftalen og investeringen i botilbud. Det er godt og vigtigt, at en organisation, som netop repræsenterer en del af de borgere, vi ønsker at hjælpe, kan se fidusen med de beslutninger, vi har truffet.

Nu er det helt afgørende for Venstre, at vi i det fremadrettede arbejde skaber transparens i kvalitet og pris, ligesom vores fokus på at øge det tværkommunale samarbejde ikke må ske på bekostning af samarbejdet med private virksomheder, selvejende institutioner og civilsamfundet.

Borgeren før systemet

Økonomiaftalen indebærer også, at merudgiftsydelsen skal nytænkes. Reglerne er nemlig svære at gennemskue, og kommunerne bruger alt for mange ressourcer på at administrere dem. Det er spild af kræfter, der kunne bruges bedre andetsteds.

Derfor skal der laves en ny model, hvor borgeren placeres på fastsatte ydelsesniveauer ud fra en konkret og individuel vurdering baseret på objektive faktorer. Sagt på en anden måde sætter vi nu borgeren før systemet. En evig mærkesag for Venstre, som jeg er glad for, at vi får igennem.

Samtidig bidrager den nye model til et mere enkelt og gennemsigtigt system, øget retssikkerhed for borgeren og en reduktion af kommunernes udgifter til administration.

Endeligt kan det nævnes, at vi er blevet enige med KL om, at der skal indsamles mere viden og data på området. Alt sammen noget, der skal sikre, at kommunerne har det bedste grundlag at træffe beslutninger på i fremtiden.

Børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemer skal opleve, at velfærdssamfundet griber dem. De skal have lige så gode forudsætninger for at klare hverdagen som alle andre. Økonomiaftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og jeg er glad for, at Venstre i regering gør en forskel for de borgere, der har allermest brug for det.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anni Matthiesen

MF (V), børne- og undervisningsordfører, handicap- og turismeordfører
HH (Esbjerg Handelsskole 1985), diplomuddannelse (Danmarks Forvaltningshøjskole 2003), Studentereksamen STX (Grindsted Gymnasium 1983)

0:000:00