Venstre: Modsat Socialdemokratiet vil vi styrke den borgernære velfærd

DEBAT: Venstre har i denne regeringsperiode styrket den borgernære velfærd, og det vil vi fortsætte med at gøre, hvis V genvinder regeringsmagten. Samtidig vil regeringen med sundhedsreformen styrke nærdemokratiet, skriver Jan E. Jørgensen (V).

Af Jan E. Jørgensen (V)
Kommunalordfører

Det at være kommunalordfører er lidt en sjov opgave, for det er jo de 98 kommuner i Danmark, som først og fremmest har ansvaret for den politik, der bliver gennemført ude i kommunerne.

Der er dermed mange opgaver, som vi fra Christiansborg ikke nødvendigvis kan påvirke. Det er op til de folkevalgte kommunalpolitikere. Og sådan skal det fortsætte med at være.

I Venstre har vi altid værnet om og vil altid værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed. Fordi vi mener, det er det bedste for Danmark og for vores demokrati, når de nære opgaver bliver varetaget så tæt på borgerne som muligt af folkevalgte politikere, som kan stilles direkte til ansvar.

Det er derimod vores opgave fra Christiansborg at bestemme de overordnede rammer og fastlægge den økonomi, som både kommunerne og regionerne har til rådighed.

Velfærd er Venstres fortjeneste
Derfor er det også Venstres og resten af regeringens fortjeneste, at der er kommet flere penge til velfærd ude i kommunerne. Siden Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, har vi hvert eneste år løftet kernevelfærden markant.

Vi har blandt andet udvidet den aftalte serviceramme med 2,5 milliarder kroner. Det er penge, kommunerne kan bruge på mere og bedre velfærd som for eksempel børnehavepædagoger, folkeskoler, plejehjem og på socialområdet.

Alene i år har kommunerne mulighed for at bruge 1,2 milliarder kroner mere på den borgernære velfærd, end de havde sidste år. Det er jeg meget tilfreds med, for det er vigtigt for Danmark, at kernevelfærden er i top.

Hvis Venstre genvinder regeringsansvaret, vil vi fortsat sikre, at kernevelfærden bliver styrket.

Det står i kontrast til Mette Frederiksen og Socialdemokratiets førte politik på området – sidst de havde regeringsmagten, blev kommunernes økonomi skåret med 3,5 milliarder kroner. Det betød færre penge til velfærden. Mellem 2011 og 2015 blev der hver dag året rundt fyret tre offentligt ansatte.

Det er en ”detalje”, som Socialdemokratiet ofte glemmer, når de slår løs på os med, at vi "giver skattelettelser på bekostning af velfærden". Det er så bare ret tydeligt, at det ikke er tilfældet, og at vi faktisk har formået at gøre det umulige (ud fra rød logik), nemlig at give borgerne skattelettelser og samtidig løfte velfærden.

Sundhedsreform styrker nært demokrati
Det er noget, vi rigtig gerne vil blive ved med at gøre efter et valg, hvor vi blandt andet vil sikre kernevelfærden med den nye sundhedsreform. Med reformen vil vi bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne med flere penge og mere tid til personale og patienter.

Det betyder samtidig, at der ikke længere vil være behov for de fem regionsråd med hver 41 medlemmer. Det vil få stor betydning for de danske kommuner. Fem sundhedsforvaltninger skal nemlig erstatte regionerne, og her vil kommunerne få tre ud af otte repræsentanter, hvor alle otte skal bo i det regionale område.

Vil vi samtidig etablere 21 nye sundhedsfællesskaber omkring de allerede eksisterende akutsygehuse, hvor sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne i fællesskab skal tage ansvar for patienten før, under og efter behandling.

Vi ønsker dermed at styrke det nære demokrati og danne et mere inddragende sundhedsvæsen. Både patienter, pårørende og landets kommunalpolitikere vil få mere indflydelse, end de har i dag.

Alle kommuner skal nemlig være repræsenteret i hver eneste af de 21 sundhedsfællesskaber med både deres borgmester og sundhedsudvalgsformand. Derudover vil vi som noget helt nyt oprette 21 patient- og pårørenderåd i de 21 sundhedsfællesskaber, så vi sikrer, at dem, som det virkelig handler om, bliver hørt. Det er direkte bruger- og borgerinddragelse på et helt nyt niveau.

Med Venstre ved roret sikrer vi altså større kommunal indflydelse, bedre sundhed og mere nærvær.

Forrige artikel DI: Sådan skal kommunerne gøre fingerplanen til virkelighed DI: Sådan skal kommunerne gøre fingerplanen til virkelighed Næste artikel Pensioneret læge: Borgmestre gør ret i at bekymre sig om ældreudviklingen Pensioneret læge: Borgmestre gør ret i at bekymre sig om ældreudviklingen