Theresa Berg Andersen
 svarer 
Sophie Løhde

Hvad er ministerens holdning til at indføre offentligt tilgængelige lobbylister over de interessenter, som en borgmester og en kommune mødes med?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 482

Hvad er ministerens holdning til at indføre offentligt tilgængelige lobbylister over de interessenter, som en borgmester og en kommune mødes med?

Svar fra tirsdag den 6. februar 2024

Det følger af offentlighedslovens § 22, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender. Bestemmelsen omfatter både kalendere, der føres for borgmestre, magistratsmedlemmer, udvalgsformænd og ansatte. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre, at kalenderen kan fungere som et praktisk planlægningsredskab samt sikre, at privatsfæren beskyttes for de pågældende personer. Det er med bestemmelsen forudsat, at kommunerne af egen drift på deres hjemmesider offentliggør visse oplysninger om borgmestres udgifter og aktiviteter.

Det er dog overladt til den enkelte kommune at fastsætte de nærmere retningslinjer herom.

Efter min opfattelse ville et eventuelt mere vidtgående forslag om at indføre offentligt tilgængelige lobbylister over de interessenter, som en borgmester og en kommune mødes med, kunne komme til at bryde med den forudsætning, der ligger bag offentlighedslovens § 22, om, at kommunerne af egen drift offentliggør visse oplysninger om borgmestres udgifter og aktiviteter.

Jeg mener således, at de gældende regler har en god balance mellem de forskellige hensyn til bl.a. åbenhed samt kommunernes selvstyre og administration, og har ikke planer om at ændre reglerne på området. Derudover mener jeg grundlæggende ikke, at vi skal indføre flere regler og proceskrav, der vil føre til mere administration i kommunerne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00