Susie Jessen
 svarer 
Morten Dahlin

Hvor mange af de 32 områder, der er i spil om at få etableret statslige energiparker, er allerede blevet afvist af den pågældende kommune?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 344

Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de 32 områder, der er i spil om at få etableret statslige energiparker, allerede er blevet afvist af den pågældende kommune som et om­råde til at etablere grøn energi på i forbindelse med tidligere processer? Hvis områderne for de statslige energiparker allerede er blevet afvist af kommuner i tidligere processer, vil ministeren så redegøre for, hvorfor de i så fald er på listen?

Svar fra tirsdag den 9. april 2024

Med lanceringen den 9. oktober 2023 af regeringens udspil Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land blev der samtidig indledt dialog med 19 kommuner om i alt 32 arealer til potentielle energiparker. Arealerne blev identificeret i 2022 på baggrund af indmeldinger fra VE-opstillere og kommuner.

Det indgik ikke i identificeringen af de 32 arealer, om kommunen tidligere havde taget stilling til det pågældende areal eller dele heraf.

Dialogen med kommunerne har skullet afklare arealernes egnethed til energipark, herunder også kommunernes interesse i udpegning af arealer til energipark, og om kommunerne i givet fald selv ønsker at varetage planlægningen.

Det fremgår af Klimaaftale om mere grøn strøm fra sol og vind på land af 12. december 2023, at de arealer, der i statens dialog med kommunerne vurderes egnede til energiparker, skal udpeges af staten med afsæt i en ny lov om større energiparker.

I det foreliggende udkast til Lovforslag om statsligt udpegede energiparker, som forventes fremsat i april 2024, fremgår det, at udpegning til energipark forudsætter kommunalbestyrelsens tilslutning.

Der lægges dermed i lovforslaget op til, at et areal ikke kan udpeges til energipark, medmindre kommunen bakker op om dette.

0:000:00