Kenneth Fredslund Petersen
 svarer 
Thomas Danielsen

Er der behov for at ændre havneloven?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 955

Er det ministerens opfattelse, at der er behov for at ændre havneloven i kølvandet på, at Frederikshavn Havn er overgået fra kommunal selvstyrehavn til kommunal havn?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra fredag den 17. maj 2024

Det følger af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022, at der skal udarbejdes ”en strategi for danske havne, der giver grundlag for at tilvejebringe kommercielle investeringer.

” Som led heri nedsatte jeg sammen med erhvervsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren et Partnerskab for udvikling af danske erhvervshavne, som forventeligt kommer med deres anbefalinger inden sommerferien. Anbefalingerne vil herefter indgå i regeringens arbejde med udarbejdelse af havnestrategien.

Selvom havnestrategien centrerer omkring tilvejebringelse af kommercielle investeringer, vil det være oplagt, at vi i den forbindelse også ser på, om der er behov for ændringer af havneloven som opfølgning på situationen i Frederikshavn Havn.

0:000:00