Bibliotekschefer: Politikere skal blande sig i bibliotekers samfundsrolle

REPLIK: En del biblioteker har et uudnyttet potentiale for at agere på tværs af politikområderne. Politikere må forholde sig til, hvilken rolle lokale biblioteker skal have, skriver bibliotekschefernes formand.

Af Pia Henriette Friis
Formand for Bibliotekschefforeningen og bibliotekschef for Koldingbibliotekerne

Niels Frid-Nielsen fremhæver i Altinget en masse kvaliteter ved de danske folkebiblioteker, men han udtrykker også en bekymring for, om bibliotekerne formår at udbrede kendskabet til den nye tids biblioteker, samtidig med at vi holder fast i en kerneindsats med litteraturen i centrum.

Han efterlyser et politisk ansvar for bibliotekernes fremtid. Bibliotekerne er på den politiske dagsorden rundtomkring i mange kommuner, hvor der bliver arbejdet engageret og strategisk med udviklingsplaner.

I Bibliotekschefforeningen ønsker vi endnu flere dialoger med politikerne og meget gerne på tværs af kommunale udvalg og i byrådene. En del biblioteker har nemlig et uudnyttet potentiale for at agere på tværs af politikområderne.

Vi opfordrer derfor politikerne til at forholde sig til, hvilken rolle de lokale biblioteker skal have i forhold til eksempelvis læselyst, digital dannelse, trivsel, sammenhængskraft, demokratisk deltagelse, integration og andre områder, der er væsentlige i vores velfærdssamfund.

Besøgstal stiger
Som formand for Bibliotekschefforeningen glæder jeg mig over de mange nuancer, som Niels Frid-Nielsen får med om bibliotekernes ageren i det nye årti, hvor borgernes hverdag og behov er under forandring – og dermed også bibliotekernes tilbud og tilgang til borgerne.

Bibliotekerne har i den grad fornyet sig og eksperimenteret, så vi stadig er relevante. Det er bestemt ikke kommet af sig selv. Med andre ord: Vi har længe været i gang med at støve af og polere op, og det går rigtig godt.

Besøgstallene er stigende, og det er de blandt andet, fordi bibliotekerne i langt højere grad end tidligere er i dialog med det omkringliggende samfund.

Der bliver på mange områder indgået lokale partnerskaber, der åbner bibliotekerne op og inviterer til nye måder at bruge bibliotekerne på.

Cheferne handler til fordel for børn
Der er kamp om børn og unges opmærksomhed, og børns faldende læselyst er et samfundsproblem. Det tager vi ligesom Niels Frid-Nielsen også alvorligt, og vi handler på det.

Danmarks Biblioteksforening har sammen med flere relevante samarbejdspartnere lavet et oplæg til en national læsestrategi, og Bibliotekschefforeningen har kickstartet en fireårig særlig indsats for at styrke børns læsning.

Bibliotekscheferne har givet hinanden håndslag på, at vi arbejder strategisk med børns læsning, så vi kan sikre, at flere børn får gode læsevaner. Hos bibliotekscheferne og de mange biblioteksansatte rundtom i landet er de gode initiativer allerede i gang, men fremover vil fokus blive skærpet yderligere.

Når vi arbejder med børns læselyst, anvender vi naturligvis en bred forståelse af litteratur: både skøn- og faglitteratur, fysiske og digitale bøger, smal og bred litteratur, sådan at vi rammer både stærke læsere samt de mere læseskeptiske eller de læsesvage.

For os gælder det læselyst, som sidenhen kan føre til læsekompetence. Som bibliotekschefer er vi klar til at forpligte os på at skabe nye rammer for børns læsning. Vi skal arbejde med de fysiske rum, bøgerne og aktiviteterne.

Og vi skal samarbejde med familierne, skolerne, dagtilbuddene, foreningerne og mange andre, for det er ved en fælles indsats, vi kan gøre børn mere nysgerrige på at læse.

Skab mere værdi i fællesskab
Vi ønsker derfor også, at man fra politisk side forholder sig til, hvordan vi bedst udnytter bibliotekernes potentialer både i forhold til børns læsning, men også i forhold til andre væsentlige samfundsopgaver.

Som bibliotekschefer er vi klar til at drøfte folkebibliotekernes rolle i det moderne samfund. Og vi er i fuld gang med at sparke dørene ind til alle dem, som vi ser en mulighed for at samarbejde med.

Bibliotekerne er til for alle, og derfor gør vi os umage for at få nye kunder i butikken. Flere danskere skal have kendskab til bibliotekets mange tilbud. Borgerne møder over en bred kam meget moderne kulturinstitutioner, der i den grad følger med tiden, og som er nysgerrige på at udvikle sig med det omgivne lokalsamfund. 

Vi er helt enige i, at bibliotekerne er kernevelfærd, der sikrer fri og lige adgang for alle til litteratur, viden og kritisk tænkning. Vi oplever desværre, at den opfattelse ikke altid bliver delt i de enkelte kommuner, og vi glæder os derfor over Niels Frid-Nielsens indspark, der lægger op til drøftelser om de opgaver, bibliotekerne kan og skal løfte.

Lad det hermed være en opfordring til politikere på alle niveauer: Kom og se, hvad bibliotekerne kan. Tal med os. Vi er i fuld gang med at udvikle bibliotekerne, men vi kan få endnu mere ud af det, hvis vi forpligter os i fællesskab. 

Forrige artikel Niels Frid-Nielsen: Der er brug for at ryste støvet af folkebibliotekerne Niels Frid-Nielsen: Der er brug for at ryste støvet af folkebibliotekerne Næste artikel Debattør til Frid-Nielsen: Løft blikket og indse, at bibliotekerne er en succes Debattør til Frid-Nielsen: Løft blikket og indse, at bibliotekerne er en succes