Folketingets formand: Lobbyisme bidrager positivt til lovgivningen

REPLIK: Lobbyisme er ikke et onde for demokratiet. Det er derimod med til at sikre, at politikerne tager beslutninger på oplyste grundlag, skriver formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S).

Af Henrik Dam Kristensen (S)
Formand for Folketinget

Formanden og næstformanden for Transparency International Danmark ser Folketingets initiativ med en borgersamling som et symptom på, at ressourcestærke lobbyister har fået for meget magt. At folketingsmedlemmer har svært ved at se borgerne for en sværm af lobbyister, der flokkes rundt om Christiansborg.

Skribenterne opstiller en falsk modsætning mellem demokrati og lobbyisme.

Det er min erfaring fra et langt liv i politik, at lovgiverne bliver klogere ved at lytte til dem, der ved, hvor skoen trykker.

Folketingsmedlemmer er ikke eksperter, men de skal lovgive på et oplyst grundlag. Det politiske arbejde får tilført en ekstra kvalitet ved at lægge øre til synspunkter fra blandt andet erhvervsorganisationer, fagforeninger og miljøorganisationer, før en lov bliver vedtaget.

Ikke kun ressourcestærke lobbyister
Folketinget har en lang tradition for, at borgere og foreninger kan møde op i et folketingsudvalg. Her kan de fremlægge deres holdning til eksempelvis et af de emner eller forslag, som udvalget arbejder med.

Det er der ikke noget hemmelighedskræmmeri eller fordækt ved. På Folketingets hjemmeside er der fuld åbenhed om dem, som kommer i deputation. Og det er bestemt ikke kun de ressourcestærke og velpolstrerede lobbyister, som møder frem og forelægger en sag.

I sidste uge havde Miljø- og Fødevareudvalget eksempelvis besøg af lodsejere fra Vejle, der havde synspunkter på en fredning af en del af Vejle Ådal. Og kommunerne fra Tønder, Haderslev og Aabenraa kom og gav deres mening til kende over for Forsvarsudvalget om den fremtidige placering af Brand & Redning i Sønderjylland.

Borgerdeltagelse, åbenhed og demokrati er emner, som vil blive berørt ved borgersamlingen ”VoresStemmer” til efteråret. Måske kommer lobbyisme på dagsordenen. Det afhænger helt af, om borgerne synes, det er et emne, der er værd at tage op.

Efter planen indleder vi projektet med at undersøge danskernes holdning til, hvordan vi styrker demokratiet. Resultatet af undersøgelsen vil sætte rammen for selve borgersamlingen.

Forrige artikel Transparency International: Kan politikerne ikke se borgerne for bare lobbyister? Transparency International: Kan politikerne ikke se borgerne for bare lobbyister? Næste artikel Dansk Kulturinstitut: Kvindekampen starter i vores kultur og sprog Dansk Kulturinstitut: Kvindekampen starter i vores kultur og sprog