Kraka: God public service er vigtigere end nogensinde

DEBAT: Mens behovet for stærke public service-medier er stigende, er den nye public service-kontrakt et eksempel på, at armslængdeprincippet bliver svagere, og detailstyringen stærkere, mener Kraka. 

Af Jens Hauch, Mikael Bjørk Andersen og Kristine Vasiljeva
Hhv. vicedirektør, økonom og ledende økonom i Kraka

Dette år bød på store omvæltninger i det danske medielandskab, inklusive omlægning af medielicensen til skatten og en ny public service-kontrakt for DR. Samtidig reduceres det offentlige tilskud til DR gradvist med en femtedel frem til 2023.

Det er vigtigt, at der samlet set er et bredt udbud af journalistisk behandlede nyheder, som alle har adgang til. En del af ændringerne, der fremgår af de nye aftaler, er baseret på politiske prioriteringer, som man personligt kan være enten for eller imod.

Den offentlige understøttelse af public service er yderst vigtig for, at der bliver leveret uafhængig viden af høj kvalitet. Tidligere kunne nyhedsmedier tjene penge på nyheder eksempelvis ved at sælge aviser. Men med de mange onlinemedier er nyheder – sande såvel som falske – gratis tilgængelige, og det er svært at få økonomien i privat nyhedsformidling til at hænge sammen. Derfor er formidlingen af sande nyheder under pres – og behovet for uafhængig, offentligt støttet public service er stigende.

Er det nu, vi skal begrænse mediestøtten?
Det samlede niveau af public service i Danmark vil falde de kommende år. En del af besparelserne på DR bliver brugt på nye puljemidler og en ny tv-kanal, men de samlede offentlige udgifter på medieområdet reduceres med små otte procent i de næste fem år.

Til gengæld bliver flere grupper interesserede i at sprede falske nyheder, og udbredelsen af sociale medier har også gjort det lettere at udbrede misinformation. Vores egen Kraka-Deloitte-undersøgelse under Small Great Nation-projektet påviser, at allerede i dag oplever henholdsvis 35 procent og 56 af danskerne ofte eller nogle gange, at nyheder er opdigtede eller har faktuelle fejl.

Politisk er der påbegyndt et arbejde for at bekæmpe spredning af misinformation, herunder regeringens fornuftige lovforslag om, at mediestøtten skal kobles til et krav om at tilmelde sig Pressenævnet og være underlagt medieansvarsloven. Samtidig er regeringen kommet med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Disse initiativer er dog stadig i udviklingsfasen, og deres effektivitet er ikke afklaret. Derfor er det naturligt at spørge, om det lige nu er et passende tidspunkt at begrænse den samlede mediestøtte på?

Armslængdeprincippet bliver svagere
Det er derfor bekymrende, at det af public service-kontrakten fremgår, at DR i fremtiden skal "afholde sig fra lange, dybdegående artikler" i deres onlinenyheder. Knap 40 procent af danskerne får primært deres nyheder online eller gennem sociale medier, med en klar overvægt af yngre mennesker.

Spørgsmålet er, hvad der sker med denne gruppe, hvis størstedelen af troværdigt online nyhedsstof ligger bag betalingsmure? Der er en risiko for, at vi ender med en gruppe, der bliver sat af nyhedsmæssigt, og det er ikke ønskværdigt, hverken for den enkelte eller for samfundet.

Public service-kontrakten er også en del af en udvikling, hvor armslængdeprincippet bliver svagere, og detailstyringen stærkere. Det nye medieforlig og public service-aftale kan signalere til offentligt finansierede medier, at politikerne får mere magt over medierne igennem finansieringen. Det kan gøre dem mere bange for at være kritiske, og det svækker potentielt demokratiet.

Det er selvfølgelig rimeligt, at det overvejes politisk, om man generelt bruger for mange penge på et område som public service, og om man bruger dem rigtigt, herunder fordelingen mellem DR og de private aktører. Men DR's fokus bør være på at sikre et velfungerende udbud af grundigt behandlet journalistisk information via fremtidens nyhedskanaler – netmedierne. Det er en central forudsætning for et velfungerende samfund.

Forrige artikel Golden Days: Facebook ejer og redigerer den demokratiske samtale Golden Days: Facebook ejer og redigerer den demokratiske samtale Næste artikel Biblioteksformænd: Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde potentiale Biblioteksformænd: Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde potentiale
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Politikerne straffer kritisk journalistik

  Ingeniøren har i årevis leveret saglig og kritisk journalistik omkring mange af de store offentlige skandale projekter og den kritisable energi og klimapolitik . Det er nu blevet for meget for politikerne som straffer mediet ved at halvere støtten. Politikerne hylder i skåltaler den frie presse og uafhængig kvalitets journalistik. Men når tæppet er gået ned bekæmper de alle der ikke lydigt formidler deres spin og fake news. Også på det punkt ligner vi mere og mere en bananrepublik.
  https://ing.dk/artikel/ingenioerens-mediestoette-bliver-halveret-213169

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  "public service" - et godt dansk ord, ikke?

  Prøv hvis I kan at tænke 30-40 baglæns, før vi havde alle de engelske ord, da havde vi kvalitet i mediebilledet. DR leverede top-præstation 2. juledag og 2. påskedag. Der var TV-teater en gang hver måned, en opera en gang hvert halve år og en operette en gang om året.

  Det var også dengang vi havde de legendære korrespondenter som desværre vist alle er døde og stort set ingen er erstattet. Jørgen E. Petersen, Haldor Sigurdsson, Erik Reske Nielsen, Jens Nauntofte, Claus Toksvig m.fl.

  Hvem har erstattet Svend Petersen, Arne Honore, Volmer Sørensen, Svend Alkærsig m.fl?

  Vi har behov for kvalitet og ikke for public service.

 • Anmeld

  Christian X

  Fiffigt forlig som vanligt

  Som Jens V. Crumlin korrekt anfører; får Danmarks mest saglige ugeavis halveret støtten, der så tilgår de LIBERALE dagblade. Alle der har læst de lokale liberale dagblade ved, at de med sogneråds nidkærhed forfægter egne interesser.

  Som Claus Sønderkøge rigtigt anfører er det langt tid siden nogen med rimelighed kunne sidestille public service med kvalitet (med enkelte undtagelser).

  Liberale sidestiller mange valg med kvalitet, men uden særlige forhold, tyngde eller krav, viser erfaringen desværre, at mange små tilbud ender med laveste fællesnævner og produceret til discountpriser. Medier forvandles mere og mere til tomme kalorier uden fibre og vitaminer.
  Danmark anvender statsstøtte til kollektiv fordummelse - og så har vores journalister og politikere travlt med at kritisere USA og andre.

  Faglige tidsskrifter, undervisning og andet opbyggeligt med stor nytte og begrænset publikum er de eneste egentlige værdige til at modtage mediestøtte – men her sparer man...
  Støttede man disse ædle formål, kunne andre medier frit plukke og perspektivere, dramatisere og edutaine på ryggen af disse strukturelle vitaminer.
  Men liberale har deres egen dagsorden, som venstrefløjen har den modsatte - og vi andre er den klemmelus, der betaler for cirkusset.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kraka har fjernet mit lange saglige indlæg.

  En useriøs antidansk interesseorganisation. Som dermed bevist!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  ....Og altsammen....

  ...med initiativ og pres fra Dansk Folkeparti, der var uenige i fremstillingen af krigen i 1864....!
  Resultatet ses allerede, hvis man ruller ned over de mange tv-kanaler, der tilbydes danskerne.
  Engelske, amerikanske og endnu flere købte engelsksprogede krimier og udsendelser om mord, bedrag og forsidefruer.
  "Public Service"...? ""Hvorfor ikke Offentlig/Officiel Service ? eller måske ligefrem "Samfundsbetjening"?
  På dansk finder vi Store Kagedage, madprogrammer, huse til salg og middage med deltagelse af danske kendisser.
  Jo. Retfærdigvis har vi Debatten, Vi ses hos Clement og Deadline, hvor man på forskellig vis drøfter og orienterer os om tingenes tilstand......Og så kan vi selvfølgelig følge med på en særlig Folketingskanal.......!
  Hvorfor i alverden vælger man i selvpromoverende spare- og straffeiver at nedspare danske udsendelser med INDHOLD....jfr eksempelvis Claus Sønderkøges kommentar her på tråden?
  ....
  Ærligt talt, så tror jeg ikke, at ret mange politikere inde på Slotsholmen pt kan finde ud af, hvilket ben, man selv vil stå på.
  Man påberåber sig værdien af at være dansk med dybe rødder i det danske, samtidigt med, at man med lovforslag og med loven i hånden nedsparer dansk orientering, viden, indsigt og dermed fællesforståelse.
  **Man nedsparer i det hele taget alt det, der har værdi for borgerne....også vuggestuer, børnehaver, skoler, undervisning, sundheds- og socialsektoren, politiet osv.**
  Samtidigt planlægges en Kattegatbro specielt indrettet til bilejere samt etableringen af en omfartsvej ØST om København.. for at skåne Rådhuspladsen for trafik, og man vil opbygning en ø i Øresund ud for København, så byen kan vokse med tusindvis af boliger.... lige ud i Øresund....? Den by, der i forvejen i stor udstrækning er bygget på pæle....og derfor er truet voldsomt ved kommende ændringer af havniveauet. !!
  Man postulerer, at omfartsvejen og øen vil kunne opdæmme vand ved evt vandstigning. OK. Men måske har man glemt, at vandet nok vil løbe nordom, nedenunder, bagom....og sydom. Der er jo godt nok fladt eksempelvis syd for København,... på Amager.... og ved Sjællandsbroen.
  ....
  Gad vide, om det ikke bliver dyrt for grundejerne i København? Mig bekendt fastholder politikerne jo, at al kystsikring er grundejernes ansvar og derfor skal betales af grundejeren. Er ikke jurist. Meeen det er da vist ikke uproblematisk?
  Tja....! Nu hedder det projekter, da ordet "reform" nok er blevet ret forvasket??

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kraka fjerner alt kritik...håbløst borgerlig købt agenda..Stop alt økonomisk støtte, nu, røde.

  Gad vide, om det ikke bliver dyrt for grundejerne i København? Mig bekendt fastholder politikerne jo, at al kystsikring er grundejernes ansvar og derfor skal betales af grundejeren. Er ikke jurist. Meeen det er da vist ikke uproblematisk?
  Tja....! Nu hedder det projekter, da ordet "reform" nok er blevet ret forvasket??

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Skrev svar før, men Kraka nægtet at vise, det som den blå købt kat den er..

  Nej, Bertelsen..vi er ikke videre interesseret i din parcelhuspris, men i en samfundsdebat, som repræsentere DK, og du burde skamme dig over kommentaren.

  Man det gør du uden tvivl ikke. Det eneste der interessere dig er at ligusterhækken er høj nok..

  Kun tosser som dig, får ord på hos kraka. Røde er automatisk frasorteret. Kun de blå tosser.