Kritik: Kultur-gaver på finansloven modarbejder en egentlig kulturpolitik

GAVER: Mens kulturminister Mette Bock afviser kulturprioriteringer med, at hun vil vente, til hun har et fagligt oplyst grundlag, giver regeringen små gaver til kulturinstitutioner i baglandet. Og det modarbejder den politiske målsætning, mener DF, S og Danske Museer.

Fire millioner til Kattegatcenteret, to millioner til Mindelunden, fem millioner til Mosede Fort og en ny jysk filial til Statens Museum for Kunst.

En række kulturinstitutioner kunne trække ekstra meget på smilebåndene efter at have læst regeringens finanslovsudspil, hvor i alt 200 millioner kroner blev fordelt til en række mindre initiativer.

Lokalt valgte politikere tager æren
Jublen var mindst ligeså højlydt blandt de lokalt valgte folketingspolitikere, der på stribe tog æren for tilskuddene på de sociale medier.

”Kattegatcentret er uden tvivl ét af Østjyllands kulturelle flagskibe, og som lokalvalgt glæder jeg mig over at være med til at sikre et godt økonomisk grundlag for den videre udvikling,” skrev kulturordfører Britt Bager (V) på sin facebook-profil i sidste uge.

Også tidligere kulturminister Bertel Haarder (V), der har valgkreds i Greve, kunne glæde sig over, at finanslovsudspillet vil give fem millioner til en udvidelse af Første Verdenskrigs-museet Mosede Fort, der hører under Greve Museum.

"Borgmester Pernille Bechmann (V) gjorde mig opmærksom på behovet for at udvide udstillingsmulighederne, og jeg er meget glad for, at det lykkedes at få det på finansloven. Det er en gave til Greve og Solrød - ikke mindst til børnene," skrev Bertel Haarder i en pressemeddelelse.

ODM: Det stritter voldsomt
Men selvom brancheorganisationen for danske museer, ODM, er glade for, at en række af dets medlemmer kan se frem til flere midler, finder de det også problematisk.

”Mange museumsdirektører vil nu overveje, hvordan de til næste år kan fedte sig ind hos lokalt valgte politikere. Det rimer jo ikke på den strategi, som kulturministeren selv har lagt op til med sit ønske om at reformere tilskudsordningen,” siger Flemming Just, der er formand for museernes brancheorganisation ODM.

Kulturminister Mette Bock (LA) fortalte i sidste uge til Altinget, at det ikke er hensigten at lave kulturpolitiske prioriteringer i forbindelse med dette års finanslov.

”Når vi skal lave større indgreb, er det vigtigt at finde ud af, hvad vi vil gøre, og hvorfor vi vil gøre det, før vi kan overveje, hvilke ressourcer der skal afsættes til det,” sagde ministeren og pegede blandt andet på, at der lige nu er to arbejdsgrupper, der ser på, hvordan man med fagligt objektive kriterier kan reformere tilskudsordningen til de statsanerkendte museer.

I mellemtiden står museerne til at få endnu et år med grønthøsterbesparelsen på to procent.

”Når kulturministeren selv har ytret ønske om, at vi skal have fagligt objektive kriterier til at forme den fremtidige tilskudsordning for museerne, virker det underligt, at Finansministeriet uddeler små gaver til museerne henover hovedet på Kulturministeriet. Enhver regering tænker selvfølgelig både på et kommunalvalg, og hvordan lokalt opstillede medlemmer står stærkest op til et kommende folketingsvalg. Det er også en del af politikkens væsen. Men jeg må bare sige, at det stritter voldsomt,” siger Flemming Just.

S og DF: Statskassen køber lokale vælgere
Kulturordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, er enig i kritikken fra ODM. Han ærgrer sig over, at regeringen midt i arbejdet med at gøre museumsstøtten mindre vilkårlig giver midler til "tilfældige initiativer".

”Grunden til, at jeg rejste diskussionen om museumstilskudsordningen var, at den var vilkårlig og historisk betinget. Nu vil man gudhjælpemig fortsætte med det, bare fordi der er nogen, der kender nogen, der har kontakter til nogen i regeringen. Det modvirker alt det, som regeringen har sagt, de gerne vil,” siger Alex Ahrendtsen, der beskylder regeringen for at føre valgkamp med statens penge.

”Det er jo ikke en kulturpolitik, men en valgkampspolitik, hvor man bruger statskassen til at købe lokale vælgere. Det er for mig at se ren bananrepublik. Jeg ved godt, at vi hver især har vores små hjertebørn, men det her er så udpræget, at jeg ikke har set mage,” siger Alex Ahrendtsen, der har skrevet til kulturministeren og bedt om en forklaring.

Samme melding lyder fra Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet:

”Stort set alle regeringens gaver er lagt i borgerlige kommuner. Det står klart, at de her bevillinger ikke er givet ud fra nogen objektive museumsfaglige kriterier, men i stedet ud fra, hvor man har en kommunalpolitisk interesse,” siger Mogens Jensen.

Han understreger, at bevillingerne ikke er problematiske isoleret set, men undrer sig over, at nogen af de museumsprojekter, der har været mest diskuteret og er fundet egnet ud fra faglige kriterier, ikke er med i finanslovsudspillet.

”For eksempel er Forstadsmuseet vurderet egnet af Kulturstyrelsen til at opnå støtte. Man har så erkendt, at man ikke har midler til at give tilskud til museet, før der kommer en reform. Når man så har fundet midler til en række andre museer i borgerlige kommuner, men ikke det museum, der ligger i første række, så virker regeringens intentionen meget klar,” siger han.

Britt Bager: Der er tale om et akut behov
Venstres kulturordfører Britt Bager ser ikke noget problem i at prioritere Kattegatcentret, selvom der sideløbende arbejdes på en reform af tilskudsordningen til landets museer og zoologiske haver.

Hun er glad for, at staten nu ser ud til at give ekstra tilskud, da andelen af Grenå Kommunes tilskud til Kattegatcentret lige nu er relativt højt i forhold til statstilskuddet.

”Det er både mit og Kulturministeriets ønske at ændre på forholdet mellem statslige og kommunale tilskud til både museer, teatre og zoologiske haver. Men det kunne vi ikke nå inden denne finanslov,” siger Britt Bager og understreger, at hun har respekt for, at det tager tid at få reformeret tilskudsordningerne til kulturinstitutionerne.

Derfor skal tilskuddet til Kattegatcentret i højere grad ses som en brandslukning.

”Når jeg foreslår at give midler til Kattegatmuseet, skyldes det, at der er tale om et akut behov. Så får kulturministeren arbejdsro til at lave en gennemgående reform, der kan virke på længere sigt,” siger hun.

I øvrigt ser Britt Bager intet odiøst i, at hun har skaffet midler til en institution, der er placeret i hendes egen valgkreds.

”Jeg er jo sat i verden til at repræsentere det område, hvor jeg er valgt. Så det er ingen hemmelighed, at jeg særligt arbejder for Østjyllands interesser,” siger Britt Bager.

Haarder: Vi må ikke gå i stå
Samme melding kommer fra tidligere kulturminister Bertel Haarder (V), der har valgkreds i Greve, hvor Mosede Fort også kan se frem til ekstra fem millioner.

Bertel Haarder kalder udvidelsen af Mosede Fort for ”en hjertesag”.

”Danskernes kendskab til Første Verdenskrig er alt for lille, og det kan Mosede Fort afhjælpe. Det ville være en skam, hvis de skulle afvente, at Mette Bock kommer med nye tiltag. Det var i øvrigt mig, der startede arbejdet med at udarbejde nye kriterier for museum, men jeg kunne da ikke drømme om, at verden skulle gå i stå i mellemtiden,” siger Bertel Haarder.

Bock: Udspil afspejler ikke kulturpolitikken
Kulturminister Mette Bock er blevet forelagt kritikken fra Organisationen Danske Museer og skriver i en mail til Altinget:

”Dette års finanslovsudspil kan af gode grunde ikke afspejle en fremtidig tilskudsordning for museerne. For vi kender ikke den nye struktur endnu,” skriver Mette Bock og påpeger, at hun har nedsat to visionsgrupper:

”Visionerne bliver præsenteret for politikere og den danske museumsverden på en konference til januar, hvor vi samles for at debattere opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet. Først derefter har vi mulighed for at se på, hvilke principper der kan skabe det bedste museumsvæsen. Finanslovsudspillet indeholder også enkelte bevillinger til nye tiltag på museumsområdet, der er ønsket fra lokalt hold, og som regeringen har fundet det meningsfuldt at prioritere allerede i 2018,” skriver kulturministeren.

 

Forrige artikel Tv for døve vil gå i sort efter finanslov Tv for døve vil gå i sort efter finanslov Næste artikel Rigsrevisionen skal kulegrave lønforholdene i DR Rigsrevisionen skal kulegrave lønforholdene i DR