Kulturarvs-kritik tages op i samråd

KRITIK: Kulturminister Bertel Haarder (V) er kaldt i åbent samråd om Rigsrevisionens kritik fra 2014 af museernes håndtering af den danske kulturarv. Organisationen Danske Museer efterspørger fortsat handling fra statslig side.

For over to år siden leverede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik af de danske statsanerkendte museers håndtering af Danmarks kulturarv.

Men hvad er der egentligt sket siden? Det er spørgsmålet, som kulturminister Bertel Haarder (V) skal svare på i et åbent samråd 23. november. Bag samrådsspørgsmålet står formanden for Kulturudvalget, Orla Hav (S).

Kritikken i 2014 gik blandt andet på museernes magasiner til opbevaring, som mange steder er i så ringe stand, at kulturarven risikerer at blive nedbrudt. Men også når det gælder indsamling, registrering og overblik over kulturarven rettede Rigsrevisionen en kritik mod museerne.

Login