Ministerium vil overvåge kulturinstitutioners indkøb

KRITIK: Mens kulturministeren bebuder færre penge til kulturen, har statslige kulturinstitutioner fået kritik for ikke at være sparsommelige nok ved indkøb. Nu strammer Kulturministeriet op.

Erik Bjørn Møller

Kulturministeriet strammer nu op på en række områder, efter at Rigsrevisionen i januar afslørede, at en række store, statslige kulturinstitutioner i stor stil har brudt regler og god praksis for sparsommelighed ved indkøb i staten.

Af et opfølgende notat fra Rigsrevisionen fremgår det, at Kulturministeriet har taget Rigsrevisionens kritik til efterretning og nu bebuder en række initiativer, der fremover blandt andet skal sikre, at kulturinstitutionerne skal købe bedst og billigst ind ved for eksempel at undersøge markedet, sende i udbud, indhente flere tilbud eller købe ind via statens indkøbsaftaler.