Markante ændringer på vej på Det Kgl. Teater

AFTALE: Det bliver nødvendigt med strukturelle ændringer på Det Kongelige Teater, varsler bestyrelsesformand Stine Bosse, der blandt andet vil kigge på teatrets tre huse. Ifølge Dansk Folkeparti skal det overvejes at sælge Skuespilhuset.

Politiske krav om nye besparelser og merindtægter kommer til at medføre både højere billetpriser og mærkbare ændringer i strukturen på Det Kongelige Teater.

Det betyder, at der nu også skal kigges på nationalscenens samlede bygningsmasse, der omfatter Gamle Scene, Skuespilhuset og Operaen.

Det forudser bestyrelsesformanden for den danske nationalscene, Stine Bosse, over for Altinget, inden startskuddet til de politiske forhandlinger om en ny fireårig aftale om Det Kongelige Teaters økonomi.

Login