S: Drop kulturpolitisk søljetænkning

DEBAT: Den danske kulturpolitik mangler bredere rammer og en mere sammenhængende strategi for, hvordan kunst og kultur kan skabe udvikling i hele Danmark, skriver Orla Hav (S), der efterlyser et opgør med søjletænkningen.

Af Orla Hav (S)
Formand for Kulturudvalget

Der skal lyde en tak til bidragyderne til denne debat og naturligvis også til dem, der har knyttet kommentarer til de fremsatte synspunkter.

Grundlæggende er det positivt, at mange dele af landet argumenterer for vigtigheden af kulturen som løftestang for udvikling overalt i Danmark.

Det er ikke blot et anslag mod hovedstaden, hvor kulturen er veletableret og bredt funderet i sine mange fremtrædelsesformer. Det er en erkendelse af, at kulturen er en væsentlig del af at skabe udvikling. Denne erkendelse er vel ikke ny og hænger ofte sammen med kulturens evne til at sætte nyt perspektiv forskelligt fra det vante.

Brug for bred strategi
Vi bør i de politiske rammer for kulturen erkende disse sammenhænge mellem at sætte fokus og positivt bidrage til udvikling og fremgang i en by eller en egn. Kulturen bør dermed indtænkes i den brede kamp for, at alle egne får mulighed for at være en del af den udvikling, vi vel alle ønsker for vores samfund.

Det siger sig selv, at kulturen ikke skal i bur eller i snor; men netop have mulighed for med sine særlige karakteristika med autonomi at sætte emner på dagsordenen i kraft af sin egen søgen på mulige svar i en tid, hvor værdierne ikke længere er faste og holdbare over mange årtier.

Tilværelsens dynamik kalder på kunstens og kulturens svar blandt andet i en kontekst med de mange naturvidenskabelige anvisninger på svar på udviklingsmuligheder.

Udvikling i hele landet
Med baggrund i et langt liv i politisk arbejde vil jeg vove pelsen og pege på eksempler på ovenstående.

Holstebro satsede med "Kvinde på kærre" på at komme i fokus, og suppleret med teaterforestillinger inspireret og ledet af Dario Fo, ja, så lykkedes strategien til fulde. Det skete ikke uden heftig debat; men i dag er byen bevidst om sine kvaliteter og evne til at gå foran! Humlebæk er i dag præget af Knud W. Jensens insisteren på at skabe rammer for moderne kunst.

Af de ældre eksempler står Skagensmalernes tilknytning til spidsen af Jylland som noget helt særligt, og Skagens målrettede satsning på at vise tilknytningen gennem generationer har skabt et samfund, der trods udfordringer står stærkt og er bevidst.

Da industrialiseringen måtte vige for serviceerhvervene tog en by som Aalborg kunsten til sig i form af "Jomfru Ane Teateret", der fyrede op under vanetænkning. Aalvar Altos kunstmuseum i byen blev et symbol på transformationen fra industriby til service- og uddannelsesby. Den seneste streg under dette er etableringen af et kultur- og oplevelsesmiljø i byens gamle kraftværk. Nu skal energien leveres af kultur og oplevelser.

Eksemplerne er mange flere. Lad mig blot nævne Horsens med musik, Aarhus med "Aros" og Vestegnen med "Arken", og listen kan gøres endnu længere.

Drop søjletænkning og grønthøsterbesparelser 
Fælles er imidlertid, at kunst og oplevelse er dynamoer i udviklingen af moderne samfund og billedet på deres muligheder for at være fremme i skoene.

I dette lys kan det ikke undre, at presset på kultur- og oplevelseskronerne i vores samfund vil være hårdt. Så hårdt, at vi bør anlægge en mere sammenhængende strategi og bredere rammer for, hvordan vi kan skabe udvikling i hele Danmark.

Tiden er inde til at bryde med såvel den stærkt opdelte søjletænkning som grønthøsterbesparelserne og i stedet anlægge et meget bredere syn på kulturpolitikken, så vi bidrager til stærkere samfund overalt i vores dejlige land!

Forrige artikel Holger K.: Kultur som vækst- og værdiskaber Holger K.: Kultur som vækst- og værdiskaber Næste artikel Festival: Kunstneren er en iværksætter uden rettigheder Festival: Kunstneren er en iværksætter uden rettigheder