Debat

Brændeovnsbranchen: Radikale fordrejer fakta om luftforurening

DEBAT: Vi skal have kortlagt, hvor og hvordan vi mest effektivt får renere luft i de store byer. Men det opnår vi ikke ved at forbyde brændeovne i København, skriver Carsten Bach.

Vi kan gøre meget for at reducere forureningen fra brændeovne. Blandt andet ved at skifte de gamle brændeovne ud med nye, der brænder markant renere, skriver Carsten Bach.
Vi kan gøre meget for at reducere forureningen fra brændeovne. Blandt andet ved at skifte de gamle brændeovne ud med nye, der brænder markant renere, skriver Carsten Bach.Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carsten Bach
Bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne

I debatten om luftforurening er et forslag om afgift på brændeovne jævnligt dukket op. Som regel fra miljøorganisationer, der – fair nok – har dyrket deres dagsorden, og derfor måske ikke altid har været helt nøjeregnende med, hvordan de citerede tal og fakta. Det har vi i brændeovnsbranchen levet med som et vilkår i en meget polariseret og følelsesladet debat.

Værre er det for os, at ordførere fra de politiske partier i Folketinget nu øjensynligt også begynder at fordreje fakta i promoveringen af politiske forslag. Et urovækkende eksempel er den radikale Zenia Stampes begrundelse for et forslag om at indføre afgift på brændeovne.

En snæver betragtning
I en artikel i Altinget begrunder Zenia Stampe forslaget med følgende udtalelse: ”Det er ret vildt, at København har 16.000 brændeovne, som på én fyringssæson forurener lige så meget som al Københavns vejtrafik i et helt år.”

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Her vælger den radikale ordfører en snæver og meget enøjet betragtning på det problem, luftforurening udgør i vore byer. Det er for så vidt korrekt, at de københavnske brændeovne ud fra modelberegninger udleder lige så mange partikler af en helt bestemt størrelse som biltrafikken.

Men hvad med alt det andet, der kommer ud af bilernes udstødningsrør? Hvad med NoX’erne og CO2’en, som jo også bidrager til luftforurening og sygdomme? Kan man som miljøordfører bare se bort fra det?

Værre er det for os, at ordførere fra de politiske partier i Folketinget nu øjensynligt også begynder at fordreje fakta i promoveringen af politiske forslag.

Carsten Bach
Bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne

Bør man som miljøordfører ikke netop betragte luftforureningen og kilderne til forureningen ud fra en helhedsbetragtning, så man fra politisk hold fokuserer på at sætte ind med at bekæmpe forureningen dér, hvor indsatsen har størst effekt?

Den rene luft skal kortlægges
Vi trænger i den grad til at få et samlet billede af, hvor luftforureningen i vore byer stammer fra, og hvad den medfører af helbredsomkostninger.

Vi ved, at mere end 80 procent af luftforureningen i København stammer fra udlandet. Men vi ved også, at trafikken, når vi ser på helbredsomkostninger, er en væsentligt større samlet kilde til luftforurening end de 16.000 københavnske brændeovne.

Læs også

Lad os nu – en gang for alle – få kortlagt, hvor og hvordan vi mest effektivt får renere luft i de store byer. Det sker ikke ved at forbyde brændeovne i København, som det har været foreslået, men vi kan gøre meget for at reducere forureningen fra brændeovne. Blandt andet ved at skifte de gamle brændeovne ud med nye, der brænder markant renere.

Derfor er vi faktisk enige med Zenia Stampe, når hun siger til Altinget, at ”…vi er nødt til at have modet til at skabe nogle incitamenter til, at der udskiftes til nye brændeovne, eller at man bruger dem lidt mindre.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Zenia Stampe

MF (R)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2009)

0:000:00