Debat

Concito: Et klimaneutralt Danmark forudsætter en samlet arealstrategi

Uden en samlet dansk arealstrategi bliver den grønne omstilling dyr for Danmark, og vi risikerer ikke at komme i mål med et klimaneutralt og klimarobust Danmark, fordi de stærkeste interesser og aktører får lov til alene at bestemme arealanvendelsen, skriver Peter Andreas Norn og Tage Duer.

Når vi både skal afsætte land til at vende tabet af dyre- og plantearter, til etablering af vindmøller og solceller samt fødevarer, så kræver det en samlet dansk arealstrategi, skriver Peter Andreas Norn og Tage Duer.
Når vi både skal afsætte land til at vende tabet af dyre- og plantearter, til etablering af vindmøller og solceller samt fødevarer, så kræver det en samlet dansk arealstrategi, skriver Peter Andreas Norn og Tage Duer.Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix
Peter Andreas Norn
Tage Duer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det danske landskab står helt centralt i indsatsen for at nå det næste mål i den grønne omstilling; et klimaneutralt Danmark. Næsten alle de virkemidler, der skal i brug, kræver en prioritering af vores arealer.

Den igangværende diskussion om etablering af vindmøller og solceller på land er et godt eksempel. Hvor skal de ligge? Hvor store skal de være? Hvor mange skal der være? Hvem må tjene på dem og hvordan? Hvilken holdning har lokalsamfundet?

Energiforsyning er et afgørende tema i den grønne omstilling og et område, hvor vi i dag har alle de nødvendige løsninger i værktøjskassen. Alligevel halter vi bagefter, når det gælder etablering af energianlæg på land. Et af problemerne er, at vi ikke er enige om, hvordan vi skal prioritere brugen af vores arealer.    

Der skal også afsættes land til at vende tabet af dyre- og plantearter, og vi skal klimasikre Danmark. Samtidig er det svært at forestille sig en fremtid, hvor der bliver mindre fokus på forsyningssikkerhed for fødevarer. Ukrainekrigen kan i værste fald gå hen og blive en forsmag på, hvad der er i vente, når klimaforandringerne for alvor rammer områder i Sydøstasien og Sydamerika, hvor den globale produktion af fødevarer som ris og majs i dag er koncentreret.

Hvis vi går den individuelle vej, så fortsætter vi med at føre henholdsvis landbrugs- og fødevarepolitik, naturpolitik, miljøpolitik, energipolitik, bypolitik og så videre i adskilte siloer.

Peter Andreas Norn og Tage Duer
Hhv. programchef og projektleder, Concito

Fælles eller individuel tilgang
Selv om at diskussionerne om Danmarks areal er svære og komplekse, så opfordrer vi en ny regering og et nyt folketing til at tage fat på opgaven med at skabe en samlet dansk arealstrategi. For der er faktisk muligheder for at finde løsninger. Det afgørende spørgsmål er i første omgang, hvilken vej vi vil gå. Løser vi udfordringerne i fællesskab, eller forsøger vi at løse dem hver for sig?

Hvis vi går den individuelle vej, så fortsætter vi med at føre henholdsvis landbrugs- og fødevarepolitik, naturpolitik, miljøpolitik, energipolitik, bypolitik og så videre i adskilte siloer. Hvert område med egne politiske mål, støtteordninger, reguleringer og aktører.

På hvert område forsøger man at optimere egne interesser med konflikter som den uundgåelige konsekvens. Går vi den vej, så vil vi sige som den kendte amerikanske performer Will Rogers: "Buy land. They ain’t making any more of the stuff". Så bliver det de snævre interessers kamp om de begrænsede kvadratkilometer.   

Hvordan ser fremtidens behov ud?
Men vi kan også vælge at gå en anden vej. Vi kan vælge at føre en fælles diskussion om fremtidens arealanvendelse. Vi kan vælge at skabe en samlet dansk arealanvendelsesstrategi, der vil vise vejen til klimaneutralitet og robusthed overfor klimaforandringerne.

Tema: Svin, solceller eller sommerfugle – Kampen om Danmark

Med både klimakrise, biodiversitetskrise og fødevarekrise har kampen om Danmarks areal aldrig synes mere afgørende. Størstedelen af arealet går lige nu til landbrug og fødevareproduktion, men samtidig er der flere steder store ønsker om mere natur og grønne energikilder på land.   

Frem mod det nye folketingsvalg sætter Altinget fokus på den danske arealanvendelse og afkræver politikerne svar på, hvordan de ønsker at balancere de mange hensyn i fremtiden.

Find alle artiklerne i temaet her.

Den diskussion har i alt fald to elementer. Det første element er at afklare, hvilke behov vi skal tilgodese i fremtiden, og hvordan vi skal gøre det. Her skal vi turde at træde et skridt tilbage og se på, hvilke behov vi i dag imødekommer med vores arealanvendelse, og diskutere, om det er de rette, og om vi gør det på den smarteste måde. Hvordan kan vi indfri disse behov, uden at det sker på bekostning af vores økosystemer, lokalt og globalt?

Det andet element i diskussionen er, hvilke værdier der vil blive skabt gennem den grønne omstilling i de kommende år, og hvem de tilfalder. Et eksempel er opsætning af vindmøller på land. Skal indtægterne alene tilfalde ejeren eller skal de deles eksempelvis med lokalsamfundet?

Vi kan skabe et Danmark, som er både rigere og bedre for mennesker og natur. En udvikling, som vil understøtte en erhvervsudvikling i flere brancher, blandt andet i fødevarebranchen. Vi har i Danmark stærke kompetencer, der er og kan blive endnu mere efterspurgt globalt, hvis vi producerer de rigtige produkter og på den rigtige måde.

Men hvis vi skal nå i mål, kræver det, at vi tør føre diskussionerne i en helhed. Danmark har brug for en samlet arealstrategi. En strategi for fremtiden. Ellers bliver omstilling for dyr – og vi risikerer ikke at nå i mål med klimaneutralitet og med sikring af robusthed overfor klimaforandringerne, fordi de stærkeste interesser og aktører får lov til alene at bestemme arealanvendelsen.

Derfor er det vigtigt, at den kommende regering sætter fokus på at skabe en samlet arealstrategi for Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Andreas Norn

Programchef, Concito
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1998), ph.d.

Tage Duer

projektleder, Tænketanken Concito
Cand.Scient. (Københavns Uni. 2007)

0:000:00