Dansk Erhverv: Cirkulær økonomi er en af nøglerne til at demontere klimakrisen

DEBAT: Den måde, som vi ubevidst forbruger og smider ud på, skader både biodiversitet og klimaet. Vi skal finde et bredt forankret samarbejde om at omstille til et mere effektivt ressourceforbrug, mener Dansk Erhverv.

Af Jakob Lamm Zeuthen
Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

FN's klimapanel, IPCC, offentliggjorde forleden en ny rapport om de menneskeskabte klimaforandringer og koblingen til den globale jordforvaltning samt de skadelige effekter for jordens landarealer og økosystemer.

Konklusionen er, at skal vi redde os fra uafvendelige klimaforandringer, skal vi ikke kun bremse hårdt op for forbruget af fossile brændsler som kul, olie og gas. Det er også helt afgørende, at vi forbruger færre råstoffer, og at vi bruger bioressourcer på en mere bæredygtig og ressourceeffektiv måde.

Ifølge den grønne tænketank Concito er danskernes ressourceforbrug i form af de varer, som vi dagligt forbruger, for eksempel tøj, elektronik, møbler og mad, årsag til omkring 50 procent af danskernes klimaaftryk på 17 ton CO2 per borger om året.

Oplys borgere om unødvendigt tøjspild
Den måde, som vi ubevidst forbruger og smider ud på, skader både biodiversitet og klimaet. Vi bliver nødt til at finde et bredt forankret samarbejde om at omstille til et mere effektivt ressourceforbrug, hvor vi forbruger naturens ressourcer mere bæredygtigt.

Et effektivt ressourceforbrug, hvor vi genanvender ressourcer, sikrer længere levetid for ressourcerne, før de smides ud. En del af et effektivt ressourceforbrug er også, at borgere oplyses grundigt, så de kan bidrage til et mere bæredygtigt forbrug.

Oplyses borgerne om betydningen for miljøet af et unødvendigt madspild, tøjspild eller plastspild og tilbydes mere bæredygtige produkter og løsninger, viser al erfaring, at de gerne vil bidrage til et mere bæredygtigt forbrug.

For nogle uger siden skrev Dansk Erhverv her i Altinget, at vores samfund i dag befandt sig i en ressourcekrise, der truer biodiversitet, skaber mere havplast og påvirker klimaet. Ressourcekrisen truer vores klassiske vækstdagsorden, hvor øget velstand kobles tæt med øget ressourceforbrug.

Borgerinformation virker
Vores nuværende forbrug kan kun fortsætte, hvis vi arbejder målrettet for at omstille det til at blive cirkulært og dermed mere bæredygtigt.

Derfor haster det med, at politikere samarbejder med erhvervslivet om at få justeret den igangværende vækstdagsorden, så vores samfund bliver innovativt og bidrager til at mindske ressourcekrisen via et grønt bæredygtigt forbrug. Dette vil være at følge op på IPCC's udmelding.

Vi har naturligvis brug for biomaterialer som træ til byggeri og møbler, til biobrændsler og bioplastik, bomuld til tøj eller fødevarer fra landbrug som korn og olier. Men vigtigt er det, at virksomhederne forstår, hvordan man henter råmaterialerne bæredygtigt, så økosystemets biodiversitet og klimaet ikke lider skade.

En måde er certificering og dokumentation fra uafhængig part, især når man får materialer fra lande uden for EU. Virksomheder har brug for solid viden og støtte, der kan hjælpe dem med at finde vej uden om disse udfordringer.

Information af borgere virker og skaber efterspørgsel med den gode bivirkning, at virksomheders interesse i at investere i innovationen øges. Der er gode eksempler, blandt andet at danskernes madspild er nedbragt med 14 procent, og en stor del af detailhandlen har halveret eller stærkt begrænset uddeling af plastbæreposer til forbrugere.

Cirkulær økonomi kan blive afgørende
Den cirkulære økonomi har alle potentialer for at blive et afgørende vigtigt bidrag til at løse ressource- og klimakrisen, fordi den fastholder ressourcerne i et lukket kredsløb og bidrager derfor til, at vi udtrækker færre råmaterialer fra naturen. 

Vores forbrug af plast, som typisk laves på fossil olie, truer Parisaftalen, fordi det nuværende og voksende forbrug, udsmidning og forbrænding af plast kan udgøre helt op til 14 procent af den globale CO2-udledning.

I dag bruger vi i EU omkring 50 millioner ton plast om året, hvor omkring 40 procent alene går til emballager. Vi anvender omkring seks millioner ton tekstiler i Europa, som udleder omkring 200 millioner ton CO2. Vi har et madspild på omkring 700.000 ton om året.

Så der er kæmpe miljøgevinster i den cirkulære økonomi og med den sidegevinst, at den kan skabe en forsyningssikkerhed for essentielle råvarer som plast og bomuld og gøre os mere uafhængige af import.

Sverige har projekt i storskala
Vores opfordring til regeringen er at sætte flere sejl for at gøre Danmark til et internationalt foregangsland og udstillingsvindue for cirkulære forretningsmodeller.

Virksomhederne har brug for flere støttemidler til at indgå i de nødvendige værdikædesamarbejder, der skaber bedre incitamenter til cirkularitet af materialer og varer mellem kunder, marked og dem.

De har brug for mere støttende samarbejdsformer, der kan føre til en markedsfokuseret teknologiudvikling, som kan fremme genanvendelse af tekstiler og plast.

En andel af erhvervslivet er i fuld gang med den cirkulære økonomi, og vi kan allerede nu se klistermærker på vores varer, der oplyser om, at plasten for eksempel er genanvendelig. Dette er virksomhedernes egne, gode og frivillige indsatser, men der skal mere til at gøre os til et foregangsland i konkurrencen med vores nabolande.

Gør vi for eksempel som svenskerne på den anden side af sundet og igangsætter innovationsprojekt i storskala for udvikling af genanvendelsesteknologi for tekstiler i et bredt samarbejde mellem relevante aktører, kan vi begynde at konkurrere.

Nu napper Sverige muligvis den skandinaviske førerposition, når de har sat kursen for at kunne genanvende 40.000 ton tekstiler om året, svarende til 50 procent af det danske forbrug.

I dag ender danske tekstiler deres liv før eller siden på en losseplads eller i en forbrændingsovn.

Forrige artikel S: Har Vermund drukket af planteværns­beholderen? S: Har Vermund drukket af planteværns­beholderen? Næste artikel Dansk Skovforening: Drop silotænkning og bevar skovdrift på statens arealer Dansk Skovforening: Drop silotænkning og bevar skovdrift på statens arealer